ปั่นสร้างเมือง

โครงการปั่นสร้างเมืองจากรากสู่ยอด เชื่อมสัมพันธ์ ไทย-ลาว ครั้งที่ 1

ชื่อโครงการ          โครงการปั่นสร้างเมืองจากรากสู่ยอดเชื่อมสัมพันธ์ ไทย-ลาว

หลักการและเหตุผล
ด้วยกลุ่มชุมชนช่องเม็ก ชุมชนใกล้เคียง ในเขตอำเภอสิรินธร และสปป.ลาว ซึ่งสามารถเชื่อมความสัมพันธ์ของชุมชน วัด และราชการเข้าด้วยกัน ตามหลักแนวความคิด “บวร(บ้าน วัด ราชการ)”
ดังนั้น ทางคณะทำงานจึงได้จัดโครงการปั่นสร้างเมืองจากรากสู่ยอด เชื่อมสัมพันธ์ ไทย-ลาว เพื่อหารายได้ส่วนหนึ่งสมทบทุนสร้างเมืองเรืองแสง Chongmek Renovate ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและวิถีชุมชนที่สามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชน ส่วนหนึ่งจัดซื้ออุปกรณ์ช่วยชีวิตมอบกู้ภัยภูนกยูงสว่างธรรม เป็นการส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพที่ดีและเป็นประโยชน์ด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม ช่วยลดภาวะโลกร้อนจากเครื่องยนต์และเป็นการประหยัดพลังงานอีกด้วย
วัตุประสงค์
๑.จัดหารายได้สมทบทุนสร้างเมืองเรืองแสง Chongmek Renovate
๒.จัดซื้ออุปกรณ์ช่วยชีวิตมอบกู้ภัยภูนกยูงสว่างธรรม
๓.สร้างความสัมพันธ์ไทย-ลาว
๔.ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมท้องถิ่นอันเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างชุมชน
๕.ส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพที่ดี
๖.ช่วยลดภาวะโลกร้อนจากเครื่องยนต์และประหยัดพลังงาน

ไม่พบสินค้า
Powered by MakeWebEasy.com