ทัวร์เวียดนามกลาง 5 วัน 4 คืน เว้ ดานัง ฮอยอัน ถ้ำฟองญา

Last updated: 24 ก.ค. 2565  |  4713 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ทัวร์เวียดนามกลาง 5 วัน 4 คืน เว้ ดานัง ฮอยอัน ถ้ำฟองญา

 

เว้-ดานัง-ฮอยอัน-มหัสจรรย์ถ้ำฟองญา
3 มรดกโลกของเวียดนาม 3 ความงามที่แตกต่าง
เว้ พระราชวังโบราณ วัฒนธรรมอันเก่าแก่ และวัดเที่ยนมู่ที่ศักดิ์สิทธิ์
ฮอยอันเมืองท่าค้าขายสมัยโบราณ สนุกสนานกันการช้อปปิ้ง

วันที่หนึ่ง : นครพนม – แขวงคำม่วน – ดงเหย-ท่าเรือฟองยา ลงเรือล่อง แม่น้ำซอล
07.00น.คณะเดินทางถึง อ.เมืองนครพนม เจ้าหน้าที่บริษัทอุ้มรักทัวร์ ให้การต้อนรับ รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมวิวโขง (1)ออกเดินทางสู่ด่าน ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และพิธีการทางด้านศุลกากร ข้ามแม่น้ำโขงด้วย สะพานมิตรภาพไทย-ลาว 3  สู่ แขวงคำม่วน  แล้วมุ่งสู่ ชายแดนลาว-เวียดนาม ด้วยเส้นทางหมายเลข 12 ซึ่งเป็นเส้นทางใหม่และใกล้ชายแดนเวียดนามมากที่สุด ตามเส้นทางท่านจะได้ชมบรรยากาศแบบเรียบง่ายของชาวลาว และวิวทิวทัศน์ที่งดงามด้วยภูเขาป่าหินปูนที่สลับซับซ้อนดั่งภาพวาด ระยะทางประมาณ 140 ก.ม.
11.00 น.ถึงด่าน นาพ้าวชายแดนลาว ผ่านพิธี การตรวจคนเข้าเมือง ที่ด่านนาพ้าว สู่ ด่านจอลอ ของเวียดนาม
12.00น.รับประทานอาหารเที่ยง(2)ที่ด่านเวียดนามได้เวลา เก็บภาพไว้เป็นที่ระลึก ออกเดินทางต่อสู่เมืองกวางบิน ระยะทางประมาณ 150 กม.
15.00 น.คณะเดินทางถึงท่าเรือฟองยา ลงเรือล่อง แม่น้ำซอน น้ำใสเย็น กว้างตื้น ชมวิถีชีวิตริมสองฝั่งของชาวเวียดนาม ความงามที่น่าทัศนายิ่ง มีขุนเขา สลับซับซ้อนเป็นองค์ประกอบ เป็นภาพที่วิจิตร  และสวยงามยิ่งนักท่านจะได้พบความงามที่ธรรมชาติสรรสร้างแต่งแต้มมีหินงอกหินย้อยรูปร่าง    ประหลาด กว้างใหญ่กระจายอยู่ทั่วบริเวณ กระทบแสงสีที่ซ่อนไว้ เปล่งประกายน่าชม   สมควรยิ่งที่ได้รับยกย่องให้เป็นมรดกโลก และเชื่อคำล่ำลือว่า สวยงามที่สุดของเวียดนาม  เข้าชมถ้ำฟองยา 1 ในมรดกโลกของเวียดนาม แห่งที่ 5  เก็บภาพแห่งความประทับใจ .....
18.00น.รับประทานอาหารเย็น(3)กลับสู่ที่พักโรงแรม SAIGON QUANGBINH (หรือเทียบเท่า) พักผ่อน ตามอัธยาศัย
วันที่สอง : ดงเหย – เมืองเว้ –อุโมงค์วินห์ม๊อก-พระราชวังดายโน๊ย-วัดเทียนมู่
06.00น.รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม(4)

07.00น.คณะออกเดินทางมุ่งหน้าสู่เมืองเว้ตามเส้นทางหมายเลข1เส้นทางหลักของเวียดนาม
09.00 น.ระหว่างทางนำท่านชม อุโมงค์วินห์ม็อก  ณ เมืองดงฮา หลุมขุดหลบภัยช่วงสงครามความยาวกว่า 1 กิโลเมตรบรรจุคนได้นับพันคน กลมกลืนกับธรรมชาติ ดูภายนอกแทบมองไม่เห็นร่องรอยประวัติศาสตร์ของเวียดนาม  จากนั้น  มุ่งหน้าสู่ นครเว้ผ่าน สะพานเฮียนเรือง จุดแบ่งเวียดนามเหนือ-ใต้ มีแม่น้ำเบนฮายขวางกั้นแบ่งแยกจากกัน พร้อมเรื่องราวแห่งประวัติศาสตร์ สงคราม ความสามัคคี จนได้รับชัยชนะจากประเทศมหาอำนาจ
12.30น.เดินทางถึงเมืองเว้ รับประทานอาหารเที่ยง(5) ณ ภัตตาคาร
14.00น.รับประทานอาหารเที่ยง(5) ที่เมืองเว้ เข้าเยี่ยม ชมพระราชวังดายโน้ย หลังสิ้นสุดราชวงศ์
เหงียน สามารถมองเห็นป้อมฝูซวน สูงเด่นผ่านประตูเที่ยงวันชม พระราชวังไทยฮวา ศาลเจ้าจักรพรรดิ พิพิธภัณฑ์ราชวงศ์ พร้อมเรื่องรวมและประวัติศาสตร์ราชวงศ์เหงียน หรือจะเลือกเช่าชุดถ่ายรูป ฮ่องเต้ฮองเฮา หรือชุดสนมเอก (อัตตราค่าบริการท่านละ 100 บาท)
16.00น.เข้าไหว้พระขอพรที่วัดเทียนมู่มีเจดีย์เทียนมู่ ประกอบด้วยหอคอย 8 เหลี่ยม 7 ชั้น ซึ่งตั้งอยู่บนฝั่งซ้ายของแม่น้ำหอม พร้อมเรื่องเล่ามากมาย เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา
18.00น.รับประทานอาหารเย็น(6) ณ ภัตตาคาร
20.00น.เข้าที่พักCentury Riverside Hotel HUE(หรือเทียบเท่า) เมืองเว้หรือเทียบเท่า พักผ่อนตามอัธยาศัยหรือท่องราตรีตามสมัครใจ


วันที่สาม : สุสานไคดิงห์-วัดหลิงอึ๋ง-เมืองฮอยอัน-หมู่บ้านหินอ่อน-วัดฟุกเกี๋ยน
07.00น.รับประทานอาหารเช้า(7) ที่ห้องอาหารของโรงแรม พร้อมออกเดินทาง
09.00น.นำท่านชมสุสาน Khai  Dinh ซึ่งเป็นสุสานของจักรพรรดิที่ Khai  Dinh มีความยิ่งใหญ่อลังการ ตั้งอยู่บนภูเขา การออกแบบก่อสร้างผสมผสาน ด้วยศิลปะ แบบฝรั่งเศสและเวียดนามได้อย่างลงตัวด้านในสุสานตกแต่งด้วยเครื่องถ้วยชามเซรามิคจากต่างประเทศมาเจียรนัยตกแต่งเป็นรูปต่างๆสวยงามมาก ได้เวลาสมควรออกเดินทางสู่เมืองดานัง
11.30น.นำคณะท่านเข้าชมวัดหลิงอึ่นไหว้พระขอพรจากเจ้าแม่กวนอิ่มอยู่บนคาบสมุทร เซินจ่า ห่างจากนครดานังไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ10กิโลเมตรมีทำเลดีและมีสถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ ส่วนชื่อของวัดแห่งนี้คือ ลิงอื๊ง ในภาษาเวียดนามมีความหมายว่า สมความปรารถนาทุกประการ ส่วนคำว่า บ๊ายบุต นั้น บ๊าย คือชายหาด ส่วนบุตคือพระพุทธเจ้า ซึ่งหมายถึงเมื่อมีเรือที่ประสบภัยในทะเลหากเข้ามาหลบภัยแถวนี้จะได้รับการคุ้มครองให้ปลอดภัย  
12.00น.รับประทานอาหารเที่ยง(8) เมืองดานัง หลังอาหารออกเดินทางสู่เมืองโบราณฮอยอันระยะทาง35 ก.ม.ตามเส้นทางตัดใหม่ระหว่างทาง แวะชมหมู่บ้านหินอ่อน นอนเนื๊อก ที่มีช่างฝีมือแกะสลักหินอ่อนส่งจำหน่ายทั่วโลก และเป็นช่างแกะที่มี   ฝีมือประณีต ราคาถูก หลากหลายขนาดเลือกดูเลือกซื้อตาม อัธยาศัย         
15.00น.นำท่านเที่ยว ชมเมืองฮอยอัน เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรม  มนต์เสน่ห์ของเมืองแห่งนี้ที่ตัวเมืองโบราณซึ่งมีอายุเก่าแก่กว่า 200 ปี  ชมย่านการค้าของชาวจีนตรงไปไหว้พระและเจ้าแม่ทับทิมที่ วัดฟุกเกี๋ยน ที่ชาวจีนฟุกเกี๋ยนให้ ความเคารพนับถือ, ศาลเจ้าจีน สะพานญี่ปุ่นหรือ สะพานเกาไลเวียน สัญลักษณ์ของเมืองฮอยอัน ซึ่งเชื่อว่าถูกสร้างเพื่อเชื่อมชุมชน 2 แห่งเข้าด้วยกัน และ บ้านโบราณอายุกว่า 200 ปี  สถาปัตยกรรมไม่ซ้ำแบบ ทั้งในด้าน ศิลปะการแกะสลัก หลังคาทรงกระดองปู แบบเฉพาะของฮอยอัน  (เมืองฮอยอันไม่ อนุญาตให้นำรถเข้า  การเดินชมเมืองจึงเป็นวิธีการท่องเที่ยวที่ดีที่สุดในเมืองฮอยอัน)
18.30น.รับประทานอาหารเที่ยง(9) ณ ภัตตาคาร เข้าที่พักผักผ่อนตามอัธยาศัย (จะเลือกนอนที่ฮอยอันกับบรรยากาศแบบย้อนยุคหรือเลือกเมืองดานัง ที่ ศิวิลัยก็ได้)


วันที่สี่ : บานาฮิลล์-ตลาดดงบา-ล่องเรือมังกร-ตลาดดองบา
06.00น.รับประทานอาหารเช้า(10) ที่ห้องอาหารของโรงแรม พร้อมออกเดินทาง

08.00น.นำคณะขึ้นเขาบานาฮิลล์ เป็นที่ตากอากาศที่ดีที่สุดในเวียดนามกลาง ได้ค้นพบในสมัยที่ฝรั่งเศสเข้ามาปกครองเวียดนาม ได้มีการสร้างถนนอ้อมขึ้นไปบนภูเขา สร้างที่พักโรงแรม สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเพื่อใช้เป็นสถานที่พักผ่อนในระหว่างการรบ ปัจจุบันได้มีการสร้างกระเช้าไฟฟ้า เพื่ออำนวยความสะดวกและประหยัดเวลาในการเดินทาง รวมทั้งชมวิว เมืองดานัง ชมวัดลินห์อึ๋ง(วัดพระใหญ่บนเขาบานา) กระเช้าไฟฟ้าแห่งนี้สร้างขึ้นในปี 2007 และได้รับการบันทึกจาก guinness world ว่าเป็นกระเช้าที่ยาวที่สุดในโลกเมื่อ วันที่ 25 มีนาคม ปี 2009 โดยมีความยาว 5,042 เมตร นอกจากนี้ ยังมีสวนสนุกพร้อมเครื่องเล่นมากมาย บนยอดเขาบานาแห่งนี้ชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของภูเขาฮายเวิ่น ซึ่งสมัยก่อนฝรั่งเศสตั้งใจจะสร้างให้เป็นเมืองต่างอากาศอีกแห่งหนึ่งของเวียดนาม ที่รอให้ท่านได้มาสัมผัส
12.00น.รับประทานอาหารเที่ยง(11) ณ ภัตตาคาร ที่อ่าวลังโกกับอาหารทะเลสดๆบรรยากาศริมทะเลลังโกหลังอาหารจะเดินชมบรรยากาศริมชายหาดหรือจะเลือกซื้อสินค้าของที่ระลึก ไข่มุกแท้ ชา กาแฟ เหล้าจักรรดิ์มิ่งหม่างที่เขาบอกว่าเป็นสูตรเด็ด ตามสมเหล้าจักรรดิ์มิ่งหม่างที่เขาบอกว่าเป็นสูตรเด็ด ตามสมัครใจ จนได้เวลาสมควรออกเดินทางสู่เมืองเว้
15.30น.นำท่านช้อปปิ้งที่ ตลาดดองบา ซึ่งเป็นตลาดขายส่ง ตลาดที่ใหญ่ที่สุดในเมืองเว้ เลือกซื้อหาของใช้และของฝาก อาทิ เช่น หมวก,กระเป๋า,เสื้อผ้า,กาแฟ,ขนม ฯลฯ
18.00น.รับประทานอาหารเที่ยง(12) ณ ภัตตาคาร เข้าที่พักผักผ่อนตามอัธยาศัย
19.00น.นำคณะล่องเรือแม่น้ำหอม พร้อมรับฟังดนตรีกาเหว่ บนเรืองมังกร ชมบรรยากาศยามค่ำคืนชมสะพาน 7 สี (เปิดไฟเฉพาะเสาร์ อาทิตย์) ของเมืองหลวงเก่า เข้าที่พักผักผ่อนตามอัธยาศัย


วันที่ห้า : เว้-มุกดาหาร-พระธาตุฮิงอัง
06.00น.รับประทานอาหารเช้า(13)ณ ห้องอาหารของโรงแรม เก็บสัมภาระ
08.00น.ออกเดินทางเส้นทางไปชายแดนลาวบาว แวะช็อบปิ้ง สินค้าปลอดภาษี ที่เขตเศรษฐกิจ พิเศษ ลาวบาว 
สินค้าจากต่างประเทศ
11.00น.ถึงชายแดนลาวบาวฝั่งเวียดนามผ่านพิธีการทางด่านเข้าสู่ประเทศลาวที่ด่านแดนสวรรค์
12.00น.รับประทานอาหาร(14) ที่ ร้านนางเห่ย บริเวณด่าน หลังอาหารออกเดินทางสู่สะหวันนะเขต ตามเส้นทางหมายเลข 9 เส้นทางเศรษฐกิจ สายใหม่
16.00น.แวะนมัสการพระธาตุอิงฮังอันศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองชาวสะหวันนะเขต เป็นพระธาตุคู่แฝดของพระธาตุพนม สูง 25 เมตร มีภาพสลักนูนสูงออกแนวฮินดูประดับรอบพระธาตุ เป็นศิลปะเขมร รอบฝนังกำแพงพระธาตุด้านในเป็นศาลาวนรอบ มีพระพุทธรูปวางเรียงเป็นแถวยาวตลอดทั้งสี่ด้าน สร้างโดยพุทธศาสนิกชนทั้งชาวลาวและชาวไทยร่วมกัน มีซุ้มประตูทางเข้า 4 ด้าน ในทุกปีจะมีการจัดงานยิ่งใหญ่นมัสการพระธาตุอิงฮัง โดยจะมีขบวนแห่เทียน และฟ้อนรำถวายองค์พระธาตุ ในช่วงเดือนธันวาคม แล้วออกเดินทางสู่ด่าน
17.00น.ถึงด่านสะหวันนะเขตผ่านพิธีการครวจคนเข้าเมืองทางด่านแล้ว ข้ามสะพานมิตรภาพไทย-ลาว 2 สู่ อ.เมืองมุกดาหาร แล้วออกเดินทางกลับอย่างปลอดภัยพร้อมความประทับใจความสุขในการทัวร์เที่ยวในครั้งนี้

..........................................................*โปรแกรมอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของเวลา เราจะถือเอาผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
*การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้าเมืองไม่ว่าจะเป็นกรณีใดๆทั้งสิ้นลูกค้าไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย

สิ่งที่ควรเตรียมไป - สัมภาระส่วนตัว เช่น เสื้อแขนยาว, ร่ม, รองเท้าสวมใส่สบาย, หมวก, ไฟฉาย, ยารักษาโรค รวมทั้งคนรู้ใจ 

อัตราค่าบริการ

ทัวร์เวียดนามกลาง 3 มรดกโลก  มีกระเช้า   โปรแกรม 5วัน4คืน เริ่มที่นครพนม
โรงแรม/จำนวน
8-10
รถตู้12ที่นั่ง
11-15
รถตู้15ที่นั่ง
16-20
บัส25ที่นั่ง
21-25
บัส35ที่นั่ง
พักเดี่ยว
3 ดาว
2,500
4ดาว
3,000
ราคาเด็กอายุ3-5ขวบ ราคาลดลง 30%(ไม่มีเตียง)
ล่องเรือกระด้ง เพิ่ม100บาท/ท่าน
ถ้าเริ่มที่ กทม. เพิ่มค่ารถ              บาท/คัน

อัตรานี้รวม       
-  ค่าธรรมเนียมพิธีการข้ามพรมแดนไทย - ลาว - เวียดนาม
-  ค่ารถยนต์นำเที่ยวลาว-เวียดนาม ตลอดรายการ
-  ค่าที่พัก  4 คืน -  ค่าอาหาร จำนวน 14 มื้อ
-  ค่ามัคคุเทศก์ลาว-เวียดนาม พนักงานบริการ และค่าเข้าชมสถานที่
-  ประกันอุบัติเหตุเดินทาง ท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์
อัตรานี้ไม่รวม 
- ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,พนักงานบริการ และคนขับเป็นน้ำใจ.
- ค่ารถยนต์รับ-ส่งต่างจังหวัด - อ.เมืองนครพนม-กรุงเทพมหานคร
- บริการเสริมพิเศษ¯วงดนตรี  / ³ คาราโอเกะ   / ¹ วีดีโอ
- ค่า VAT และภาษีหัก ณ ที่จ่าย
- ค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ และค่าใช้จ่ายส่วนตัว
เตรียมเดินทาง   
-  หนังสือเดินทาง (PASS PORT) ไม่ต้องมีรูปถ่ายส่งก่อนเดินทางอย่างน้อย 7วัน
-  เงินมัดจำล่วงหน้า 30% โอนเข้าบัญชี นายณรงค์ฤทธิ์ จันทร์ทรง
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาย่อยช่องเม็กบัญชีออมทรัพย์เลขที่ 896-2-05363-4
ธนาคารกรุงไทย สาขาโขงเจียม บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 338-0-17263-4
ธนาคารกสิกรไทย สาขาพิบูลมังสาหาร บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 361-2-45730-0
ธนาคารกรุงศรี สาขาพิบูลมังสาหาร บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 081-1-67098-2
**ส่วนที่เหลือกรุณาชำระก่อนเดินทาง7วัน**
นายณรงค์ฤทธิ์  จันทร์ทรง  (อุ้ม)
Tel. 084-513-5577, 062-4969889, 083-7347555 id :0837347555 เลขที่ 476 ม.13 ต.ช่องเม็ก อ.สิรินธร จ. อุบลราชธานี 34350
    

 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้