อุบลฯ-มุกดาหาร-นครพนม(เที่ยวปันสุข)

Last updated: 2021-01-15  |  1857 จำนวนผู้เข้าชม  | 

อุบลฯ-มุกดาหาร-นครพนม(เที่ยวปันสุข)

วันที่หนึ่ง: อุบลราชธานี-อำนาจเจริญ-นครพนม-มุกดาหาร

08.00 น. คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย จังหวัดอุบลราชธานี เก็บสัมภาระขึ้นรถ ออกเดินทางสู่จังหวัดอำนาจเจริญ
10.00 น. คณะเดินทางถึง พุทธอุทยานพระมงคลมิ่งเมือง เป็นที่ประดิษฐาน พระมงคลมิ่งเมือง พระคู่บ้านคู่เมืองของ ชาวจังหวัดอํานาจเจริญและจังหวัดอุบลราชธานี ประดิษฐานอยู่ที่เขาดานพระบาท อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ บริเวณวัดประกอบด้วยหินด้านธรรมชาติร่มรื่นด้วยพันธุ์ไม้นานาชนิด ปรับแต่งให้เป็น พุทธอุทยานสวนพระมงคลมิ่งเมือง องค์พระมีสีทองขนาดใหญ่ เป็นพระพุทธรูปที่ได้รับอิทธิพลสกุลศิลปอินเดียเหนือ (ป่าละ) ที่แผ่อิทธิพลมายังภาคอีสานของไทย โดยการก่อสร้างแบบคอนกรีตเสริมเหล็กครอบพระองค์เดิม แต่งองค์พระด้านนอกด้วยกระเบื้องโมเสคสีทอง พระมงคลมิ่งเมือง เป็นพระพุทธรูปที่มีพุทธลักษณะงดงามประจําภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ มีประชาชนทั้งชาวอำนาจเจริญและจังหวัดใกล้เคียงให้ความเคารพและกราบไหว้บูชาตลอดแล้วเดินทาง สู่ แก่งกะเบา
12.00 น. ถึง แก่งกะเบา จ.มุกดาหาร รับประทานอาหารเที่ยง แก่งกะเบา ตั้งอยู่ใน เขตบ้านนาแกน้อย อ.หว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร เป็นแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจมีทัศนียภาพที่สวยงาม มองเห็นวิวลำน้ำโขงทอดยาวซึ่งเป็นพรมแดนกั้นระหว่างประเทศไทยและเมืองไชยบุรี สปป.ลาว อากาศปลอดโปร่ง มีลมพัดตลอดเวลา ในพื้นที่ของแก่งกะเบายังมีแลนด์มาร์คที่โดดเด่น คือ รูปปั้นพญานาคหินอ่อน ลำตัวสีขาวหันหน้าไปทางลำน้ำโขงมีความงดงามและสง่างาม แลนด์มาร์กที่โดดเด่นริมโขง องค์พญาศรีภุชงค์มุกดานาคราช (องค์พญานาคประจำคนเกิดวันจันทร์) ซึ่งเป็นรูปปั้นพญานาคสีขาวขนาดใหญ่ ให้ประชาชนได้มาสักการะขอพร เพื่อความเป็นสิริมงคลด้วยการลอดท้องพญานาค โดยเริ่มจากส่วนหางไปจนถึงหัว เก็บภาพแห่งความประทับใจ แล้วออกเดินทางสู่อำเภอธาตุพนม
15.00 น. สักการะ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร เป็นวัดพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดวรมหาวิหาร ปัจจุบันมีพระเทพวรมุนี เป็นเจ้าอาวาส ตั้งแต่ปี พ.ศ.2549-ปัจจุบัน "พระธาตุพนม"ประดิษฐาน ณ ริมฝั่งแม่น้ำโขง จังหวัดนครพนม มีลักษณะเป็นเจดีย์รูปสี่เหลี่ยมจตุรัสก่อด้วยอิฐ มีกำแพงล้อมองค์พระธาตุ 4 ชั้น องค์พระธาตุตั้งอยู่บนภูกำพร้า (เนินดินสูงจากพื้นธรรมดาประมาณ 3 เมตร) ภายในบริเวณมีบึงขนาดใหญ่เรียกว่าบึงธาตุพนม ในวันเพ็ญเดือน 3 ถึง แรม 1 ค่ำ เดือน 3ของทุกปีจะมีงานประจำปีเพื่อเป็นการนมัสการพระธาตุพนม และเป็นพระธาตุประจำวันอาทิตย์ และพระธาตุประจำคนเกิดปีวอก พระธาตุนครพนม พระบรมธาตุเจดีย์องค์สำคัญซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของผู้คนสองฝั่งโขง บรรจุพระอุรังคธาตุ (กระดูกส่วนหน้าอก) ของพระพุทธเจ้าไว้
ตามตำนานเล่าว่าตกแต่งโดยพระอินทร์ และเหล่าเทวดา มีแผ่นอิฐที่จำหลักลวดลายเป็นภาพกษัตริย์โบราณ ฝีมือช่างพื้นบ้าน ศิลปะทวารวดี หรือพุทธศตวรรษที่ 13-15 นับว่าเป็นพระบรมธาตุเจดีย์ที่เก่าแก่มากของภาคอีสานเลยทีเดียวเก็บภาพแห่งความทรงจำ จากนั้นเดินทางกลับ จ.มุกดาหาร รับประทานอาาหารเย็นเข้าที่พัก.......พักผ่อนตามอัธยาศัย

จ.มุกดาหาร-หอแก้ว-วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์-ตลาดอินโดจีน-จ.อุบลราชธานี

08.00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม เก็บสัมภาระเช็กเอาท์ออกจากที่พัก
08.30 น. เดินทางสู่ หอแก้ว มุกดาหาร มีชื่อเต็มว่า "หอแก้วมุกดาหารเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก"เป็นอีกหนึ่ง สถานที่ท่องเที่ยว ที่เป็นเหมือนสัญลักษณ์ของจังหวัดมุกดาหาร จึงทำให้เสน่ห์ของ หอแก้วมุกดาหาร ไม่เคยจางหายจากใจผู้มาเยือน ด้วยเพราะเอกลักษณ์อันทันสมัยของ หอแก้วมุกดาหาร ที่มีลักษณะเป็นหอคอยสูง ยอดด้านบนเป็นลูกแก้วขนาดใหญ่โดดเด่น และหากมองจากภายในซึ่งเป็นห้องโถงผนังกระจกใส จะทำให้มองเห็นภูมิทัศน์รอบเมืองมุกดาหาร และแม่น้ำโขง รวมถึงเมืองสะหวันนะเขต ฝั่งประเทศลาว ที่สวยงามมาก เรียกได้ว่า หอแก้วมุกดาหาร เป็นจุดชมวิวที่คุณหรือใคร ๆ ก็ไม่ควรพลาด หากมีโอกาสได้ไปเที่ยวที่ จ.มุกดาหาร
10.00 น. นำท่านเดินทางต่อ สู่ วัดภูมโนรมย์ ยลพญานาคอลังการแห่ง “ภูมโนรมย์” มุกดาหารพญานาคตนนั้นคือ "องค์พญาศรีมุกดามหามุนีนีลปาลนาคราช" แห่ง “ภูมโนรมย์” อันเป็นที่ตั้งของ “วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์” โดยรูปปั้นพญานาคตนนี้ได้ชื่อว่าเป็นพญานาคที่งดงามและมีขนาดใหญ่ที่สุดในเมืองไทย และถือเป็นแลนด์มาร์กสุดอลังการแห่งเมืองมุกดาหาร ซึ่งลักษณะของพญานาคนั้นจะนอนขดตัวไปมา และชูลำคอสูงสง่าหันไปทางแม่น้ำโขงเบื้องล่าง ลำตัวยาว 122 เมตร สูงประมาณ 20 เมตร มีสีเขียวอมฟ้า สะท้อนแสงสวยงาม ดูมีมิติและสมจริงราวกับมีชีวิต พร้อมกับมีลวดลายที่ละเอียดอ่อน วิจิตรบรรจง แต่ก็แฝงไปด้วยความน่าเกรงขาม ผู้มาเยือนสามารถสักการะขอพรองค์พญานาค ด้วยการตั้งจิตอธิษฐาน แล้วเดินลอดท้องพญานาคทั้ง 7 ช่องที่มีความหมายมงคลต่างๆ จากนั้นนำดอกไม้ธูปเทียนไปบูชา และนำผ้าแดงที่เขียนชื่อตัวเองไปผูกไว้ที่ต้นไม้รอบๆ พญานาค เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง
12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง
13.00 น. นำท่านไปละลายทรัพย์ที่ ตลาดอินโดจีน เป็นแหล่งรวมสินค้านำเข้าจากประเทศเพื่อนบ้านและสินค้าท้องถิ่น จำหน่ายทั้งราคาส่ง และปลีก ส่วนมากจะเป็นเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม เซรามิค เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องอุปโภคและบริโภคต่างๆ นอกจากจะเป็นแหล่งรวมสินค้าแล้ว ยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดมุกดาหารเพราะเป็น จุดชมวิว ทิวทัศน์ที่สวยงาม ของสองฝั่งแม่น้ำโขง ณ บริเวณริมเขื่อนริมโขงตลาดอินโดจีนมุกดาหาร สามารถมองเห็นสะพาน มิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 2 ด้านทิศตะวันตกของแม่น้ำโขงได้เป็นอย่างดี จากนั้น ออกเดินทางกลับ สู่ จ.อุบลราชธานี

Powered by MakeWebEasy.com