กาญจนบุรี 2 วัน 1 คืน พักที่ สตาร์ฮิลล์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท

Last updated: 2021-01-14  |  461 จำนวนผู้เข้าชม  | 

กาญจนบุรี 2 วัน 1 คืน พักที่ สตาร์ฮิลล์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท

วันที่ 1 กรุงเทพฯ - มีนาคาเฟ่  - ต้นก้ามปูยักษ์ - วัดถ้ำเสือ - สะพานข้ามแม่น้ำแคว - ที่พัก
07.00น.นัดพบกันที่จุดรับขึ้นรถตามที่ลูกค้ากำหนดพร้อมอาหารกล่อง
07:30น. พร้อมแล้วเดินทางสู่เมืองกาญจนบุรี
10:00น.แวะเติมพลังที่มีนาคาเฟ่ โดยมีวัดถ้ำเสือและความเขียวของต้นข้าวเป็นฉากหลัง มีนา คาเฟ่ หรืออื่นๆที่อยู่บริเวณเดียวกัน ชิมกาแสรสดี พร้อมวิววัดถ้ำเสือ
10:45น. เดินทางต่อเพื่อชมต้นก้ามปูยักษ์ ต้นก้ามปูยักษ์  เป็นต้นไม้มีอายุยืนยาวมากกว่า 100 ปี เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ที่นักท่องเที่ยวนิยมมาชม
 
11:30น.เดินทางต่อยังวัดถ้ำเสือ เป็นวัดเก่าแก่แต่โบราณกาล มีพระพุทธรูปปางประทานพรขนาดใหญ่ประดิษฐานอยู่บนเนินเขา
12:30น.เดินทางต่อยังบานาน่าฟาร์ม เพื่อทานอาหารกลางวัน
 
14:00น.หลังอาหารเดินทางชมสะพานข้ามแม่น้ำแคว สะพานข้ามแม่น้ำแคว ส่วนหนึ่งของเส้นทางรถไฟสายยุทธศาสตร์ที่สร้างขึ้นในช่วงสงครามโลก ครั้งที่ 2 ก่อนเดินทางเช้าเช็คอินที่พัก สตาร์ฮิลล์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท
วันที่ 2 รีสอร์ท - น้ำตกไทรโยคน้อย - เมืองมัลลิกา - ซาฟารีปาร์ค - ของฝาก - กรุงเทพฯ
07:00น. รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารรีสอร์ท
08:30น.ชมน้ำตกไทรโยคน้อย  น้ำตกที่มีชื่อเสียงมาช้านาน ขนาดไม่ใหญ่มากมีเพียงชั้นเดียว
09:30น.เดินทางต่อยังเมืองมัลลิกา ร.ศ. 124 เมืองย้อนยุคของวิถีชีวิตชาวสยามบริเวณลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕

11:45น. ร้านอาหาร เลือกร้านอีกครั้ง
13:30น.ชมชีวิตสัตว์ที่สวนสัตว์เปิดซาฟารีปาร์คสวนสัตว์เปิดแห่งแรกในกาญจนบุรี 
15:30น.ทำบุญไหว้พระที่วัดถ้ำพุหว้า ถ้ำที่มีลักษณะเป็นห้องโถงขนาดใหญ่ หน้าถ้ำจะมีปราสาทหินทราย ศิลปะขอมโบราณประยุกต์ มีลวดลายประณีตที่สวยงาม ก่อนซื้อของฝากแล้วเดินทางกลับ
 
   
 
 อัตตราค่าบริการ
 
 
.....................................................
 
ราคานี้รวม
 ที่พักแพห้องStandard 1 คืน พัก 2 คน/ห้อง
 ค่ารถตู้ วีไอพี รวมน้ำมัน
 ค่าไกด์ บริการตลอดการเดินทาง
 ค่าที่พักไกด์+คนขับรถ
 ค่าอาหาร 4 มื้อ อาหารว่าง 1 มื้อ
 ประกันอุบัติเหตุ
ราคานี้ไม่รวม
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ
 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %

 


 

Powered by MakeWebEasy.com