ทัวร์กาญจนบุรี บ้านอีต่อง ปิล๊อก 3 วัน 2 คืน

Last updated: 2021-01-14  |  694 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ทัวร์กาญจนบุรี  บ้านอีต่อง  ปิล๊อก 3 วัน 2 คืน

โปรแกรมการเดินทางท่องเที่ยว
DAY1 : กรุงเทพ – ทองผาภูมิ - หมู่บ้านอีต่อง
05:30น.รับคณะที่จุดนัดหมาย ปั๊มน้ำมัน ปตท. วิภาวดี (ตรงข้ามมหาวิทยาลัยหอการค้า) พร้อมทีมงานให้การดูแล คอยให้บริการต้อนรับ
บริการอาหารว่าง (1) แบบ Box Set บนรถ พร้อมออกเดินทางมุ่งหน้าสู่จังหวัดกาญจนบุรี
06:00น.ออกเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศสู่ อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี เข้าสู่ อำเภอทองผาภูมิ เพื่อเดินทางไปยังหมู่บ้านอีต่อง ระหว่างทางก่อนถึงหมู่บ้านมีจุดชมวิวทางขึ้นเหมืองปิล็อก ให้พักยืดเส้นยืดสาย บริเวณนี้มีสัญญาณโทรศัพท์ พักเข้าห้องน้ำ จุดนี้ชื่อว่า จุดชมวิวกิโลเมตรที่ 11 ขับมาอีกเรื่อยๆ ฝั่งขวามือจะพบกับอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ ด้านในมีจุดชมวิว จากอุทยานก็ใกล้ถึงเหมือง เก็บมาทั้งหมด 399 โค้ง อย่างปลอดภัย
13:00น.เดินทางถึง บ้านอีต่อง ปิล๊อก จ.กาญจนบุรี แหล่งท่องเที่ยวสุดฟิน ตั้งอยู่บนขุนเขา ใกล้อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ บรรยากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี เดิมทีที่นี่เป็นชุมชนเหมืองที่รุ่งเรือง จนผ่านวันและเวลาอันยาวนาน เหลือเป็นเพียงหมู่บ้านเล็กๆ ที่แฝงไปด้วยเสน่ห์อันมากมาย เป็นอีกหนึ่งแหล่งพักผ่อนสุดฮิต ที่ใครหลายคนใฝ่ฝัน หวังที่จะหลีกหนีความวุ่นวายมาพักผ่อนแบบสโลว์ไลฟ์สักคืนสองคืน
บริการอาหารกลางวัน (2) ณ ร้านอาหาร
14:15น.เช็คอินเข้าที่พัก ณ เลิฟปิล๊อกโฮมสเตย์ หรือเทียบเท่า ให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
14:15น.เชิญทุกท่านพักผ่อนตามอิสระ เดินชมบรรยากาศรอบๆ ท่านจะพบกับประตูและบ้านหลังใหญ่ริมน้ำ เล่าว่าเป็นบ้านพักของเจ้าของสัมปทาน ตั้งเด่นอยู่ริมน้ำ สวยงาม รอบบ้านประดับประดาด้วยเครื่องจักรทำเหมืองที่ผ่านการใช้งานจนหมดวาระ แต่ยังดูเหมือนมีชีวิตอยู่ตลอด ถัดเข้ามาจะมีบ่อน้ำแร่ไหลผ่าน มีปลาคาร์ฟแหวกว่าย ให้ความรู้สึกเหมือนอยู่ที่ญี่ปุ่น มีมุมให้เก็บภาพกันมากมาย และมีเสน่ห์ไปอีกแบบ
18:30น.บริการอาหารกลางค่ำ (3) ณ ร้านอาหาร
19:00น.กลับสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
DAY2 :ปิล๊อก – เหมืองสมศักดิ์ – น้ำตกจ๊อกกระดิ่น - เนินช้างศึก
07:30น.อรุณสวัสดิ์ยามเช้าที่ปิล๊อก บริการอาหารเช้า (4) ณ ที่พัก
08:30น.เตรียมไปลุยเช็คอินกัน 3 ที่ 3 สไตล์ โดยรถกระบะ 4WD เริ่มกันที่บ้านป้าเกล็นหรือ เหมืองสมศักดิ์ เดิมทีเป็นเหมืองที่รุ่งเรืองของคุณลุงสมศักดิ์และป้าเกล็น จนถึงปี 2529 เหมืองนี้ก็ถูกปิดลง เมื่อเข้ามาด้านในจะพบความอันซีน ลุยต่อที่ น้ำตกจ๊อกกระดิ่น ที่นี่จะตั้งอยู่ริมทางระหว่างมาบ้านอิต่อง ใช่เวลาเดินทางจากหมู่บ้านราวๆ 10 นาที เส้นทางเป็นถนนลาดยาง รถเล็กๆ สามารถแวะมาชมได้ เส้นทางสะดวกสบาย ส่วนคำว่า จ๊อกกระดิ่น เป็นภาษาพม่า เพี้ยนจาก ก๊อกกระด่าน แปลว่าน้ำตกที่ไหลผ่านซอกหินผา ที่นี่เป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ จากปากทางเดินเข้ามาอีกประมาณ 500 เมตร ระหว่างท่างมีสะพานและธารน้ำให้ถ่ายรูปกันมากมาย ตัวน้ำตกมีความสูง 34 ฟุต ความพิเศษ คือน้ำตกนี้ไหลผ่านเหมืองแร่ทังเสตน เรียกว่าเล่นน้ำตกนี้เหมือนอาบน้ำแร่ไปในตัว มุ่งหน้าลุยต่อกันที่ เนินช้างศึก จุดชมวิวมุมสูง ชมวิวเขาช้างเผือกและบรรยากาศกรีนๆ แบบ 360 องศา
บริการอาหารกลางวัน (5) ณ ร้านอาหาร
14:00น.เชิญทุกท่านพักผ่อนตามอิสระ เดินสำรวจเมือง จะเห็นชาวบ้านทีออกมาตั้งขายของหน้าบ้านกัน และบางบ้านก็เปิดเป็นร้านค้า ขายทั้งของชำและขายเสื้อผ้าพื้นบ้าน ด้านหน้าหมู่บ้าน มีบ่อน้ำใหญ่ๆ อยู่ตรงกลาง
ค่ำบริการอาหารค่ำ (6) ณ ร้านอาหาร
19:30น.ปิดท้ายด้วยบรรยากาศบ้านอีต่องยามค่ำคืนด้วยถนนคนเดิน (มีเฉพาะช่วงวันเสาร์-อาทิตย์)
20:00น.กลับสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
DAY3น.บ้านอีต่อง – สะพานข้ามแม่น้ำแคว - กรุงเทพฯ
07:00น.บริการอาหารเช้า (7) ณ ที่พัก
08:00น.เช็คเอาท์ ออกจากที่พัก แวะลุยเก็บภาพจุดผ่านแดนไทย-พม่า
08:30น.นำท่านเดินทางสู่ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
บริการอาหารกลางวัน (8) ณ ร้านอาหารพร้อมเดินชม สะพานข้ามแม่น้ำแคว
13:30น.ออกเดินทางสู่ กรุงเทพมหานคร
เช้า เดินทางถึง ปั๊มน้ำมัน ปตท. วิภาวดี (ตรงข้ามมหาวิทยาลัยหอการค้า) ส่งท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

   

 

อัตรานี้รวม
-ค่ารถตู้ปรับอากาศVIP พร้อมน้ำมันและคนขับนำเที่ยวตลอดการเดินทาง
-มัคคุเทศก์ดูแลตลอดการเดินทาง
-ค่าที่พัก 2 คืน ห้องแอร์ ทีวี พักห้องละ 2 ท่านเท่านั้น
-ค่าอาหารที่ระบุในรายการ 8 มื้อ
-ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่
-ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต
 
อัตรานี้ไม่รวม
-ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
-ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
-ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีขอใบกำกับภาษี)
 
สิ่งที่ควรนำไป
-หมวกกันแดด และ ครีมกันแดด
-รองเท้าสวมสบาย รองเท้ารัดส้น
-ของใช้ส่วนตัว
-ยาประจำตัว
-กล้องถ่ายรูป

Powered by MakeWebEasy.com