ทัวร์นครศรีธรรมราช | นครศรีธรรมราช - ชุมชนหมู่บ้านคีรีวง - ชมโลมาสีชมพู 3 วัน 1 คืน

Last updated: 2021-01-15  |  375 จำนวนผู้เข้าชม  | 

 ทัวร์นครศรีธรรมราช | นครศรีธรรมราช - ชุมชนหมู่บ้านคีรีวง - ชมโลมาสีชมพู 3 วัน 1 คืน

 โปรแกรมการเดินทางท่องเที่ยว

DAYกรุงเทพมหานคร –นครศรีธรรมราช
18:00 รับคณะที่จุดนัดหมาย ปั๊มน้ำมัน ปตท. วิภาวดี (ตรงข้ามมหาวิทยาลัยหอการค้า) พร้อมทีมงานให้การดูแล คอยให้บริการต้อนรับ
18:30 มุ่งหน้าออกเดินทางสู่นครศรีธรรมราช พร้อมบริการอาหารเย็น BOX SET (1)
DAYชุมชนหมู่บ้านคีรีวง – กลุ่มมัดย้อมสีธรรมชาติบ้านคีรีวง – วัดพระมหาธาตุรมหาวิหาร – วัดเจดีย์ – ขนอม
เช้า รับประทานอาหารเช้า (2) ณ ร้านอาหาร
หลังอาหารเช้านำท่านเที่ยวชม วิถีชีวิตชุมชนคีรีวง เป็นชุมชนต้นแบบในการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ซึ่งได้รับรางวัลแห่งปี ยอดเยี่ยมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวประจำปี 2541 ประเภทเมืองและชุมชน เนื่องจากเป็นชุมชนที่มี วิถีชีวิตแบบชาวสวนอยู่กับธรรมชาติและได้พัฒนา การบริการนักท่องเที่ยวขึ้นมาเป็นธุรกิจใหม่ของชุมชน ประกอบด้วย การนำทาง เดินป่า ลูกหาบ การจัดที่พัก แบบโฮมสเตย์ โดยการจัดตั้งชมรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เป็นองค์กร กลางของชาวชุมชน จัดแบ่งหน้าที่ไปยังกลุ่มต่างๆ ให้เกิดการมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างทั่วถึง การมาท่องเที่ยวที่หมู่บ้านคีรีวงนี้ถือว่าคุ้มค่ามากทีเดียว เพราะนอกจากจะได้มาท่องเที่ยว ในบริเวณชุมชนที่มีธรรมชาติ สวยงามแล้ว ยังได้สัมผัสกับวิถีชีวิตของชาวบ้าน พร้อมกับการกินอยู่แบบพื้นบ้านอีกด้วย
จากนั้นนำท่านสู่ กลุ่มมัดย้อมสีธรรมชาติ เป็นการรวมตัวกันตั้งเป็นกลุ่มอาชีพหลายกลุ่ม ได้แก่ กลุ่มมัดย้อมสีธรรมชาติ กลุ่มสมุนไพรกลุ่มจักสาน และผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าว กลุ่มแปรรูปน้ำผลไม้ กลุ่มไวน์และกลุ่มทุเรียนกวน ซึ่งแต่ละกลุ่มจะมีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมจากผู้บริโภค ผ้ามัดย้อม เป็นผลิตภัณฑ์เด่น คีรีวงในฐานะหมู่บ้านท่านจะได้ทดลองทำผงขัดตัวจากสมุนไพรพื้นบ้านธรรมชาติ และ ผ้ามัดย้อมจากสีธรรมชาติ ซึ้งเป็นแหล่งที่มาแห่งสีธรรมชาติปลอดภัย ในที่บริเวณสาธิตการทำสีจากธรรมชาติ นักท่องเที่ยวจะได้เห็นการสับใบไม้ แก่นไม้ เปลือกผลไม้และพืช ในโรงต้มสี โรงตากผ้า โรงทอผ้า โรงผ้ามัดย้อม และโรงผ้าบาติก
11:00นำท่านเดินทางสักการะ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร หรือ ที่ชาวนครเรียกว่า วัดพระธาตุ โบราณสถานสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และเป็นมิ่งขวัญชาวเมืองนครศรีธรรมราชตลอดจนชาวบ้าน และพุทธศานิกชนทั้งหลาย สัญลักษณ์ของจังหวัดนครศรีธรรมราชที่รู้จักกันแพร่หลายก็คือ พระบรมธาตุเจดีย์ ซึ่งตั้งอยู่ภายในวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร เนื่องจากภายในเป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า ปัจจุบันกรมศิลปากรได้ประกาศให้มีการจดทะเบียนวัดพระมหาธาตุเป็นโบราณสถาน นับเป็นปูชนียสถานที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของภาคใต้
12:00รับประทานอาหารเที่ยง (3) ณ ร้านอาหาร
14:10นำท่านเดินทางต่อไปยังจุดไฮท์ไลท์ วัดเจดีย์ไอ้ไข่ อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช จากเรื่องราว เสียงที่ร่ำลือมากมายถึงความศักดิ์สิทธิ์ ขออะไรก็ได้สมหวัง ปรารถนาทุกอย่างรูปปั้นไม้แกะสลักของเด็กชายที่มีอายุประมาณ 9 -10 ขวบ ตั้งอยู่ในศาลาในวัดเจดีย์ ที่เชื่อกันว่าเป็นวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ที่สถิตย์อยู่ ณ วัดแห่งนี้เป็นที่เคารพสักการะของชาวบ้านตั้งแต่ในละแวกใกล้วัดไป จนถึงต่างจังหวัดในแถบภาคใต้จากศรัทธาที่เชื่อกันว่า “ขอได้ไหว้รับ” โดยเฉพาะโชคลาภ และการค้าขาย
16:00เช็คอินเข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย บรรยายกาศริมทะเล 
18:00รับประทานอาหารค่ำ (4) ณ ร้านอาหาร
20:00กลับสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย 
DAYท่าเรือชมโลมาบ้านเขาออก – ชมโลมาสีชมพู – เขาหินพับผ้า – เกาะนุ้ยนอก เป็นเกาะแห่งตำนานหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด – วัดพระบรมธาตุไชยา
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ รีสอร์ท (5) หลังรับประทานอาหารเก็บสัมภาระออกจากที่พัก
จากนั้นนำท่านเดินทางไปยัง ท่าเรือชมโลมา บ้านเขาออกชาวชุมชนที่นี้ได้รวมตัวกันจัดตั้ง “กลุ่มเขาออก การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์” โดยคนในหมู่บ้านนี้ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพประมงชายฝั่งที่ปกติก็ออกเรือหากุ้งหาปลาตามปกติ แต่ด้วยสภาพอากาศที่ไม่สามารถออกเรือได้ทุกวัน ในเดือนๆ หนึ่งก็ทำประมงได้น้อยลง ทางชุมชนก็เลยคิดหาทางที่จะเพิ่มรายได้ด้วยการให้บริการออกเรือชมโลมาสีชมพู ปลาโลมาสีชมพูที่ขนอมนี้สามารถพบเห็นได้โดยง่าย เนื่องจากที่นี้เป็นแหล่งของเหล่าโลมาสีชมพูเลย ยกเว้นช่วงที่ฟ้าฝนไม่เป็นใจ
จากนั้นพาท่านชม เขาหินพับผ้า ปรากฎการณ์ทางธรณีวิทยา ที่เห็นได้บนเขาหิน และเกาะบางเกาะในทะเลขนอม ลักษณะที่เห็นจะเหมือนเป็นแผ่นหินที่ทับซ้อนเรียงกันเป็นชั้นๆสูงขึ้นไป บางชนิดก็ดูแปลกตาออกไป บางแห่งก็จะพบกล้วยไม้ป่าขึ้นอยู่ด้วย
จากนั้นแวะ เกาะนุ้ยนอก พื้นที่แห่งนี้ คือ บริเวณที่เกิดตำนาน “หลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด” ตามความเชื่อหรือเรื่องเล่านั้นเชื่อว่าบ่อน้ำนี้เกิดขึ้นเนื่อง จากรอยเท้าของหลวงปู่ทวดที่เชื่อว่าสามารถเหยียบน้ำทะเลจืดได้ โดยหลวงปู่ทวด ได้เดินทางไปกับเรือจากสงขลา ไปยังกรุงศรีอยุธยา ระหว่างทางเกิดพายุและทำให้เรือขาดแคลนน้ำจืด หลวงพ่อทวดจึงได้เหยียบน้ำกลางทะเล ทำให้น้ำทะเลบริเวณนี้กลายเป็นแอ่งน้ำจืดกลางทะเลขึ้นเพื่อให้ลูกเรือได้ดื่มบนยอดเขาของเกาะนุ้ยจึงมีหลวงปู่ทวดประดิษฐานอยู่ด้วย เมื่อมาถึงเกาะนุ้ยนอก มีทางบันไดเดินขึ้นไปก็สะดวกเพื่อไปไหว้หลวงปู่ทวดข้างบนมีจุดชมวิว นักท่องเที่ยวสามารถมองเห็นเกาะสลับซับซ้อน บริเวณรอบๆ หากท่านไปช่วงที่น้ำลงสามารถเดินข้ามไปมาระหว่างเกาะได้อย่างสบาย บนเกาะยังมีห้องน้ำไว้บริการนักท่องเที่ยวด้วย
12:00รับประทานอาหารเที่ยง (6) ณ ร้านอาหาร
บ่ายนำท่านเดินทางสักการะ วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร ปูชนียสถานสำคัญคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นสถานที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเป็นพุทธสถานเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยที่ยังคงรักษาความเป็นเอกลักษณ์ของช่างศิลปกรรมสมัยศรีวิชัยไว้ได้สมบูรณ์ 
14:00ออกเดินทางกลับ กรุงเทพมหานคร
22:00เดินทางถึง ปั๊มน้ำมัน ปตท. วิภาวดี (ตรงข้ามมหาวิทยาลัยหอการค้า) ส่งท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

   

อัตราค่าบริการ

6,500บาท/ท่าน เดินทางโดยรถตู้ VIP (8ท่าน)

อัตรานี้รวม
-ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP พร้อมน้ำมันและคนขับนำเที่ยวตลอดการเดินทาง
-มัคคุเทศก์ดูแลตลอดการเดินทาง
-ค่าที่พัก 1 คืน ห้องแอร์ ทีวี พักห้องละ 2 ท่านเท่านั้น
-ค่าอาหารที่ระบุในรายการ 6 มื้อ
-ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่
-ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต
 
อัตรานี้ไม่รวม
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
- ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีขอใบกำกับภาษี)
 
สิ่งที่ควรนำไป
- หมวกกันแดด และ ครีมกันแดด
- รองเท้าสวมสบาย รองเท้ารัดส้น
- ของใช้ส่วนตัว
- ยาประจำตัว
- กล้องถ่ายรูป

Powered by MakeWebEasy.com