หัศจรรย์​แม่ฮ่องสอน​ แม่อูคอ ปางอุ๋ง ปาย 3 วัน 2

Last updated: 2021-11-01  |  37 จำนวนผู้เข้าชม  | 

หัศจรรย์​แม่ฮ่องสอน​ แม่อูคอ ปางอุ๋ง ปาย 3 วัน 2

วันแรก   กรุงเทพฯ • เชียงใหม่ • ทุ่งดอกบัวตองดองแม่อูคอ • พระธาตุดองกองมู  •  ถนนคนเดินแม่ฮ่องสอน  (-/ กลางวัน /เย็น)
04.30 น.       พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ เคาน์เตอร์สายการบินนกแอร์  โดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน
06.50 น.       ออกเดินทางสู่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยเที่ยวบิน DD1
08.00 น.       ถึงสนามบินนานาชาติเชียงใหม่ รับสัมภาระ และออกเดินทางสู่ จ.แม่ฮ่องสอน
กลางวัน          บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารอินทิรา อ.แม่สะเรียง
จากนั้น           เดินทางสู่ ทุ่งดอกบัวตองดอยแม่อูคอ ที่กล่าวขานกันว่าสวยที่สุดในประเทศไทยแห่งหนึ่ง โดยดอกบัวตองจะบานในช่วงหน้าหนาว ปีละ 2-3 สัปดาห์เท่านั้น สีเหลืองสะพรั่งไปทั่วทั้งเขาบนพื้นที่หลายร้อยไร่ บนระดับความสูงกว่า 1,600 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล (การบานของดอกบัวตองขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนสถานที่กรณีที่ดอกยังไม่บาน หรือโรยเร็วกว่าปกติ)
กลางวัน          บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารอินทิรา อ.แม่สะเรียง
จากนั้น           เดินทางสู่ ทุ่งดอกบัวตองดอยแม่อูคอ ที่กล่าวขานกันว่าสวยที่สุดในประเทศไทยแห่งหนึ่ง โดยดอกบัวตองจะบานในช่วงหน้าหนาว ปีละ 2-3 สัปดาห์เท่านั้น สีเหลืองสะพรั่งไปทั่วทั้งเขาบนพื้นที่หลายร้อยไร่ บนระดับความสูงกว่า 1,600 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล (การบานของดอกบัวตองขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนสถานที่กรณีที่ดอกยังไม่บาน หรือโรยเร็วกว่าปกติ)
จากนั้น           เดินชมวิถีชีวิตที่ ถนนคนเดินแม่ฮ่องสอน
ซึ่งมีสินค้าพื้นเมืองที่ขายโดยชาวไทใหญ่ชาวเขา อย่างมากมายให้ท่านได้เลือกสรรและยังมีอาหารนานาชนิดให้ท่านได้ลิ้มลองกันอีกด้วย นอกจากนั้นท่านยังสามารถแวะเสริมสิริมงคลที่ วัดจองกลาง-จองคำซึ่งเปรียบเสมือนวัดแฝดและเป็นสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมของเมืองไทใหญ่ ที่มีความแปลกและงดงามมาก
จากนั้น          บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหารไข่มุก อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 
ที่พัก              โรงแรมอิมพีเรียลแม่ฮ่องสอนรีสอร์ทจากนั้น           เดินชมวิถีชีวิตที่ ถนนคนเดินแม่ฮ่องสอน
ซึ่งมีสินค้าพื้นเมืองที่ขายโดยชาวไทใหญ่ชาวเขา อย่างมากมายให้ท่านได้เลือกสรรและยังมีอาหารนานาชนิดให้ท่านได้ลิ้มลองกันอีกด้วย นอกจากนั้นท่านยังสามารถแวะเสริมสิริมงคลที่ วัดจองกลาง-จองคำซึ่งเปรียบเสมือนวัดแฝดและเป็นสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมของเมืองไทใหญ่ ที่มีความแปลกและงดงามมาก
จากนั้น          บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหารไข่มุก อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 
ที่พัก              โรงแรมอิมพีเรียลแม่ฮ่องสอนรีสอร์ท

Powered by MakeWebEasy.com