สิบสองปันนา เชียงรุ้ง (จีน) อัญมณีเมืองใหม่"ไตลื้อ"3วัน2คืน

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : cn12bn

สิบสองปันนา เชียงรุ้ง (จีน) อัญมณีเมืองใหม่แห่งสามเหลี่ยมทองคำใหญ่ แหล่งรวม 1 แม่น้ำ 2 ประตู 9 เจดีย์ (จอม) และ 12 หมู่บ้าน บินตรงจากเชียงใหม่ โดยสายการบิน RUILI AIRLINES ลิ้มรสอาหารไทยลื้อ ชมโชว์ยิ่งใหญ่พาราณสี

Share

Share

อัญมณีเมืองใหม่ไตลื้อ “สิบสองปันนา” 3 วัน 2 คืน
บินตรงจากเชียงใหม่.. โดยสายการบิน RUILI AIRLINES

ลิ้มรสอาหารไทยลื้อ

“เป็นอัญมณีแห่งสามเหลี่ยมทองคำใหญ่ แหล่งรวม 1 แม่น้ำ 2 ประตู 9 เจดีย์ (จอม) และ 12 หมู่บ้าน (เจียง) ผสมผสานวัฒนธรรมดั้งเดิมของไทลื้อ และประเทศไทย กับวิถีสมัยใหม่เป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยว เมืองแห่งธุรกิจนานาชาติ เมืองแห่งชีวิตไทยและไทลื้อ”

เขตปกครองตนเองชนชาติไต(สิบสองปันนา) ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของมณฑล ยูนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ในอดีตเคยดีรับสมญานามว่า เป็น เมืองพาราณสี ซึ่งหมายถึงดินแดนงดงามในความฝัน เขตสิบสองปันนาเป็นหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อที่สุดของจีน ที่นี่มีผืนป่าเขตร้อนที่ยังคงสภาพที่อุดมสมบูรณ์เพียงหนึ่งเดียวในประเทศจีน และขนบธรรมเนียมประเพณีของชนกลุ่มน้อย อีกทั้งเป็นเมืองชายแดนที่เชื่อมต่อกับพม่าและลาว

เขตปกครองตนเองสิบสองปันนา แบ่งเขตการปกครองเป็น หนึ่งเมืองได้แก่ เมืองเชียงรุ้ง หรือ จิ่งหง 景洪  และ สองอำเภอ คือ อำเภอเมืองหล้า หรือ เหมิ่งล่า 勐腊  และอำเภอ เมืองไฮ หรือ เหมิ่งไห่ 勐海 ทางการจีนจึงกำหนดให้สิบสองปันนาเป็น เขตปกครองตนเองชนชาติไต สิบสองปันนา โดยคำว่าสิบสองปันนานั้นเป็นภาษาไทลื้อ หมายถึง นาสิบสองพันผืน หรือสิบสองหัวเมืองนั้นเอง การนับเมืองในอดีตจะยึดพื้นที่เป็นแบบ นาหนึ่งพันผืนเท่ากับหนึ่งเมือง 

ซีรี่ย์สิบสองปันนา 2562-2563

กำหนดการเดินทาง   ทัวร์คุณธรรม ไม่ลงร้านช้อป เที่ยวเต็มอิ่ม

เดือนวันที่เดินทางราคา (ไม่มีราคาเด็ก)พักเดี่ยวเพิ่ม
พฤษจิกายน 25621-39,188.- บาท2,500 บาท
8-109,188.- บาท2,500 บาท
22-249,188.- บาท2,500 บาท
29 Nov-1Dec9,188.- บาท2,500 บาท
ธันวาคม25626-89,188.- บาท2,500 บาท
13-159,188.- บาท2,500 บาท
20-229,188.- บาท2,500 บาท
27-299,188.- บาท2,500 บาท
มกราคม2563    10-129,188.- บาท 2,500 บาท
17-199,188.- บาท2,500 บาท
24-26 9,188.- บาท2,500 บาท
 31Jan-2Feb9,188.- บาท2,500 บาท 
กุมภาพันธ์2563  14-169,188.- บาท 2,500 บาท
21-239,188.- บาท2,500 บาท
28Feb-1Mar9,188.- บาท2,500 บาท
มีนาคม2563  6-8 9,188.- บาท 2,500 บาท 
 13-159,188.- บาท 2,500 บาท
20-229,188.- บาท2,500 บาท
27-299,188.- บาท2,500 บาท


หมายเหตุ :    กรณีที่ท่านต้องการต่อไฟลท์บินจากกรุงเทพฯ – เชียงใหม่ มีสายการบิน Air Asia FD3416 (05.10-06.25) , Lion Air SL504 (06.25-07.40) , Vietjet Air VZ100 (06.10-07.30) ราคาตั๋วเครื่องบินไป – กลับประมาณท่านละ 4,000-4,500 บาท      (รวมน้ำหนักกระเป๋า 20 กก.) โดยไม่ต้องค้างคืนที่เชียงใหม่สามารถต่อเครื่องได้ทันที ท่านสามารถออกตั๋วเองได้เลยครับ แต่ต้องหลังจากที่ทางบริษัทฯ คอนเฟิมการเดินทางให้ท่านแล้วเท่านั้น

วันแรก   เชียงใหม่– เชียงรุ้ง (สิบสองปันนา) – ขนมจีนข้ามสะพาน (หมี่จอหงวน)สวนป่าดงดิบ – โชว์นกยูง – ถนนคนเดิน เมืองใหม่เก้าจอม 12 เชียง- ตลาดน้ำ   (-/L/D)
07.00 น.   พร้อมคณะที่สนามบินเชียงใหม่ เคาน์เตอร์ของสายการบิน RUILI AIRLINES เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกในการเช็คสัมภาระก่อนเดินทาง
09.40 น.   นำท่านเหินฟ้าสู่ เมืองเชียงรุ้ง (สิบสองปันนา) โดยสายการบิน RUILI AIRLINES เที่ยวบินที่ DR 5024 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง)

11.50 น.   ถึงสนามบินสิบสองปันนา ตามเวลาท้องถิ่น (เวลาที่เชียงรุ้งเร็วกว่าเมืองไทย 1 ชั่วโมง) หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร มีมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและรถปรับอากาศรอรับท่าน

นำท่านไปรับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 1) บะหมี่ข้ามสะพานหรือบะหมี่จอหงวน ในอดีต คนจีนที่มีความรู้ก็นิยมไปสอบจอหงวน การไปสอบจะต้องท่องตำราเยอะแยะ ขนาดต้องบรรทุกเป็นเกวียน ๆ เมื่อเป็นเช่นนี้ คนที่จะท่องตำราก็ไปหาทำเลที่สงบเงียบ เช่นศาลากลางเกาะของเมืองเหมิงจื้อ ตอนหน้าหนาว ภรรยาของผู้สอบจอหงวนคนหนึ่งคิดว่า การส่งอาหารไปยังทะเลสาบในยามอากาศหนาว เมื่อสำรับข้าวไปถึงก็เย็นได้ง่าย ทำอย่างไรอาหารจึงจะยังอุ่นอยู่ ในที่สุดก็ได้คิดต้นตำรับของขนมจีนข้ามสะพานขึ้น ก็คือเอาไก่เป็ดมาทำเป็นซุป แล้วเอาน้ำมันไก่ราดบนผิวหน้าซุป เพื่อรักษาความร้อนไว้ ส่วนของที่จะไปกินพร้อมกัน นอกจากขนมจีนแล้ว ก็มีแผ่นปลาสด เนื้อสัตว์ และผักต่าง ๆ แผ่นเต้าหู้ เวลาจะรับประทานก็เอาจุ่มลงไปในน้ำซุป เหมือนกินสุกี้ แล้วเอาขนมจีนเทลงไป มันก็สุกไปในตัว แล้วจึงเอามาทาน เนื่องจากต้องนำสำรับข้าวไปให้สามีรับประทานที่เกาะ โดยต้องข้ามสะพาน จึงเรียกว่า ขนมจีนข้ามสะพานหรือบะหมี่จอหงวน นี่คือที่มานั่นเอง 

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ สวนป่าดงดิบ เป็นป่าดงดิบเขตร้อนที่อยู่ใกล้เมืองเชียงรุ้งที่สุด ภายในสวนป่าดงดิบมีสภาพเป็นป่าเขตร้อน ซึ่งเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ด้วยพืชพันธุ์นานาชนิด ชมนกยูงนับพันๆ ตัว ลงมาจากภูเขาโดยการเป่านกหวีดเป็นที่ชื่นชอบของผู้มาเยือน นกยูงเป็นสัญลักษณ์ของสิบสองปันนา ร่วมกันถ่ายรูปนกยูงอย่างจุใจ

นำชมการแสดงของชนพื้นเมือง รวมไปถึงการแสดงพื้นเมืองของชนกลุ่มน้อย การแสดงของ เผ่าไอนี (อีก้อ) และชมหมู่บ้านเก่าแก่ของเผ่าไอนี(อีก้อ)


เย็น       รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 2)จากนั้นนำท่านชมแสงสี ณ เมืองใหม่เก้าจอม12เชียง ซึ่งเจ้าของโครงการแจ้งไว้ว่าเป็นอัญมณีแห่งสามเหลี่ยมทองคำใหญ่แหล่งรวม1แม่น้ำ2ประตู9 เจดีย์(จอม) และ 12 หมู่บ้าน (เจียง)" ผสมผสานวัฒนธรรมดั้งเดิมของไทลื้อ และ ประเทศไทย กับวิถีสมัยใหม่เป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยว เมืองแห่งธุรกิจนานาชาติ เมืองแห่งชีวิตไทย และ ไทลื้อ ณ ริมฝั่งลั่นซ้างเจียง หรือแม่น้ำโขงบริเวณใจกลางที่ดินผืนงาม เนื้อที่1,200 หมู่หรือประมาณ 600 ไร่ด้านตะวันออกของเมืองจิ่งหง หรือ เชียงรุ่ง เมืองเอกแห่งเขตปกครองตนเองสิบสองปันนา กำลังกลายเป็นที่ตั้งเจดีย์ใหม่เอี่ยมที่ถูกขึ้นเป็น1 ใน 9 เจดีย์ของ โครงการ 9 จอม 12 เจียง โครงการพัฒนาที่ดินมูลค่า 200,000 ล้านหยวน หรือ ราว 940,000 ล้านบาทของ Haicheng Group ซึ่งตั้งใจสร้างให้เป็นเมืองเชียงใหม่ผสมผสานกับเมืองไทยลื้อแต่โบราณ หรือจะเรียกว่า เชียงใหม่ สาขา 2 ก็คงไม่ผิดนัก มีชื่อ “โครงการ 9 จอม 12 เจียง” หรือภาษาไทลื้อเรียกว่า “เก้าท่าสิบสองปันนา” หรือ ” (Nine Tower & Twelve Walled) เป็นโครงการ ความร่วมมือทางการค้าและวัฒนธรรมไทยภาคเหนือ กับเมืองสิบสองปันนา มณฑลยูนนาน ภายใต้ความร่วมมือระหว่างจีน-ไทย ตามยุทธศาสตร์ GMS  ซึ่งโครงการนี้จะมีการประดับประดา ตกแต่งในบรรยากาศพื้นเมืองไทยลื้อและศิลปเมืองเชียงใหม่ ทำให้นักท่องเที่ยวชาวจีนต่างมณฑลต่างหลั่งไหลกันมาเที่ยวสิบสองปันนาเป็นจำนวนมากหลายเท่าทวีคูณ ซึ่งยิ่งจะเป็นการกระตุ้นและเป็นผลดีที่จะเชิญชวนให้เขาเหล่านั้นกระหายและอยากที่จะไปสัมผัสเมืองเชียงใหม่ต้นตำรับของแท้และดั้งเดิมมากยิ่งขึ้น ถือว่าเจ้าของโครงการเก้าจอม มีส่วนช่วยให้เชียงใหม่ของไทยโด่งดังไปทั่วเมืองจีน โดยไม่ต้องเสียค่าโฆษณา  ในบริเวณนี้จะมีตลาดไนท์บาซ่าร์ ที่จะรวมเอาแม่ค้าแม่ขายชาวไทยลื้อมาเปิดร้านขายสินค้านานาชนิดนับพันร้าน ทั้งอาหารการกิน ปิ้งๆย่างๆ ของใช้ต่างๆ รวมทั้งมีเวทีการแสดงโชว์ ศิลปวัฒนธรรมไทยลื้อ และของชาติ AEC ทั้งหมดซึ่งเป็นโชว์ ที่จีนสามารถทำการแสดงได้เหมือนต้นแบบของแต่ละชาติชนิดไม่มีที่ติ

นอกจากนั้นจีนยังได้จำลองตลาดน้ำจากเมืองไทยมาไว้ที่นี่ เป็นตลาดน้ำเก้าจอม ซึ่งทำได้เหมือนมาก ท่านลองไปพิสูนจ์ดูอยู่ฝั่งริมแม่น้ำโขง บริเวณเดียวกับถนนคนเดินเก้าจอม ตลาดไนท์บาซ่าร์นี้สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้วันละหลายหมื่นคน ถือว่าเป็นศูนย์รวมนักท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สุดในสิบสองปันนา

อิสระให้ท่านช้อปปิ้ง ถนนคนเดินสิบสองปันนา ในตรอกซอกซอยต่างๆมีสินค้าให้เลือกสรรมากมาย จากนั้นพาท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก นอน Joy More Resort 5 ดาว หรือ IBIS 12 ปันนาระดับ 4 ดาว อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัยวันที่สอง     ตลาดเช้าไทลื้อ - หมู่บ้านไทลื้อ – พิพิธภัณฑ์ชนชาติไทลื้อ – วัดป่าเจ –สวนสนุก Wanda  ถนนนเดิน 2 (ริมน้ำโขง)     (B/L/D)

เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 3) จากนั้นนำท่านเดินทางไป ตลาดเช้าสิบสองปันนา ชมวิถีชีวิตชาวจีนและชาวไทลื้อสิบสองปันนา  นำท่านเยี่ยมชมวิถีชีวิตของคนสิบสองปันนาที่  หมู่บ้านไทลื้อ  เป็นหมู่บ้านเก่าแก่ของไทลื้อแห่งหนึ่งอยู่นอกเมืองของเชียงรุ้ง ห่างจากตัวเมืองประมาณ 4 ก.ม. และสามารถชมบ้านเก่าๆ และวัดเก่าแก่ เลือกซื้อผลไม้ ของที่ระลึกต่างๆ ที่ตลาดหมู่บ้านนี้ได้ และได้ลิ้มลองอาหารการกินของคนไทลื้อ เช่น ขนมจีนชามใหญ่ และสามารถใช้ภาษาไทยหรือภาษาไทยเหนือสื่อสารกับคนไทลื้อได้

จากนั้นนำท่านชม พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ชนชาติในสิบสองปันนา รัฐบาลยูนนานมีการลงทุนรวม 155 ล้านหยวน ซึ่งสร้างขึ้นในสถาบันคุ้มครองสิบสองปันนาจากรอบนอกของเมืองเชียงรุ้งพื้นที่ 100,000 ตารางเมตร พิพิธภัณฑ์ นี้รวมทั้งหมดสามชั้น ชั้น1เป็นห้องที่แสดงประวัติศาสตร์สิบสองปันนา ชั้น 2 เป็นห้องแสดงวัฒนธรรมชนชาติต่างๆของสิบสองปันนา ชั้น3เป็นห้องแสดงความงามที่น่าตื่นตาตื่นใจของป่าดิบชื้น  สัตว์และพืชต่างๆนาๆในสิบสองปันนา พิพิธภัณฑ์นี้เป็น สถานที่ท่องเที่ยว ที่ได้เรียนรู้ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของสิบสองปันนาที่ดีที่สุด


เที่ยง        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 4 )
บ่าย        นำท่านเที่ยวชม วัดป่าเจ(วัดป่าเชต์มหาราชฐาน) 西双版纳总佛寺  เป็นวัดพุทธหินยาน(เถรวาส) ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของสวนม่านทิง อยู่บนเนื้อที่ 3,000 ตารางเมตรในอดีตวัดแห่งนี้ เคยเป็นวัดที่เจ้าปกครองสิบสองปันนาได้ใช้เป็นที่ไหว้พระและประกอบศาสนกิจ ภายในวัดมีวิหาร อุโบสถและกุฏิซึ่งเป็นที่จำวัดของพระสงค์ รวมไปถึงอาคารที่เป็นที่ตั้งของวิทยาลัยพุทธศาสนาของมณฑลยูนนานอีกด้วย วัดป่าเจถือได้ว่าเป็นศาสนสถานที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งในเมืองเชียงรุ้ง ในปัจจุบันมีชาวไทลื้อและนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามานมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิภายในวัดอยู่ไม่ขาดสาย วัดป่าเจ (วัดป่าเชต์มหาราชฐาน) วัดแห่งนี้เป็นศูนย์กลางของพระพุทธศาสนาในเมืองเชียงรุ่งเลยก็ว่าได้

เพราะเป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดเป็นเหมือนวิทยาลัยสงฆ์ในเมืองเชียงรุ่ง ด้วยในอดีตนั้น ชาวเชียงรุ่งนิยมส่งลูกชายเข้ามาบวชเรียนตั้งแต่เล็กๆ โดยบวชเณรเรียกว่าบวชลูกแก้ว และเมื่ออายุครบบวชก็จะต้องบวชเรียนศึกษาพระธรรมเสียก่อนจึงจะได้เป็นที่ยอมรับจากสังคมซึ่งก็คงเหมือน กับความเชื่อของคนไทยในอดีต แต่ปัจจุบันสภาสังคมเปลี่ยนแปลงไป ลูกผู้ชายชาวเชียงรุ่งก็อาจให้ความสนใจกับการทำมาหากินจนเรื่องการบวชเรียน เป็นเรื่องที่ไม่สำคัญนัก ภายในวัดมีเจดีย์ขาว องค์จำลอง และเจดีย์แปดเหลี่ยม เป็นที่เคารพสักการะของชาวไทลื้ออย่างมาก นอกจากนั้นอุโบสถของวัดป่าเจศิลปะแบบไทลื้อก็ยังสวยงามมากอีกด้วย วัดป่าเจเป็นศูนย์กลางด้านวัฒนธรรมพุทธศาสนาของสิบสองปันนา เป็นดินแดนแห่งความศักดิ์สิทธิ์พุทธศาสนาของชนชาติไต วัดป่าเจยังเป็นวัดที่มีชื่อเสียงโด่งดังของพุทธศาสนา นอกจากลือชื่อลือนามภายในประเทศ ยังมีชื่อเสียงไปยังเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ด้วย สิ่งปลูกสร้างที่สำคัญของวัดป่าเจมีวิหารใหญ่สำหรับการไหว้พุทธ ห้องศีล ตึกกุฎิเจ้าอาวาสและสถาบันพุทธศาสนา นำท่าน สู่อาณาจักรสวนสนุกสุดอลังการของจีน  Wanda theme park สิบสองปันนา ท่องไปกับความสนุกหลากหลายสไตล์ ที่กว้างกว่า 61 เอเคอร์ เลือกสนุกได้ทั้งบนน้ำและบนเมืองที่เต็มไปด้วยเครื่องเล่นทันสมัยนานาชนิด ในที่ที่เดียว THEME PARK ภายในสวนสนุกแบ่งออกเป็น 15เครื่องเล่น 5 โซน (ไม่รวมค่าเครื่องเล่น) 1.BUTTERFLY LAND เปลี่ยนความฝันให้เป็นจริงเมื่อบรรดาแมลงและผีเสื้อทั้งเมืองกลายเป็นเพื่อนซี้ร่วมสนุกกับท่าน

2. TEA-HORSE TRAIL อินกับอารยธรรมของชาวจีนโบราณ ตามทางม้า เครื่องเล่น ที ฮอส เทล (Tea Horse Trail) หนังสือเรียนที่จะสอนท่านว่าจะเริ่มการต่อสู้บนหลังม้าได้อย่างไร และให้พ้นจากอันตราย สัมผัสวิถีต้นตำหรับของชาจีน 

3. FISHERMAN WHAR ตะลุยความมันส์ในโลกการประมง เครื่องเล่นเครื่องแรกและเครื่องเดียวที่จะทำให้ท่านรู้สึกว่าตัวเองเป็นมังกรทรงพลัง ไฮโดร์ แรลเซอร์(Hydro Racer)  สะเทือนบนสะเทือนน้ำเสียวและมันส์ไปในนาทีเดียวกันที่หายใจ ร่วมผจญภัยทางน้ำสุดแอดแวนเจอร์ลงเรือพร้อมกับหมู่เพื่อนได้ถึง 6 คนในรอบเดียว แรลจิง ริเวอร์(Raging River)  ลอยไล่ตามคลื่นสายน้ำ เคลื่อนไหวรอบทิศทาง ซึ่งถ้าหากท่านไม่จับราวข้างหน้าไว้ให้ดี ท่านก็อาจจะได้ลงไปเล่นในน้ำก่อนใครเพื่อนเลยก็ได้ มาพักเหนื่อย กับเครื่องเล่นที่เราคุ้นเคย

4. JUNGLE ADVENTURE ดินแดนแห่งการผจญภัยในป่าแอฟริกาและเอเชียอันน่าตื่นเต้น ท่องความสุขควบคู่ไปกับความผจญภัยและหวาดเสียวไปในนาทีเดียวกัน พบกับเครื่องเล่นชื่อดัง  อย่าง จังเกิล ทอร์นาโด (Jungle Tornado) ที่จะพาท่านโยกระบำหมุนติ้วคล้ายพายุทอร์นาโดไปรอบด้าแล้วเตรียมใจให้พร้อมกับ เรนโบว์ ไรเดอร์ (Rainbow Rider) , อีเกิล ดัวป์(Eagle Dual) , เดอะ ฮาทปี้ (The Harpy)  5.MOLI PLAZA กับของฝากหลากหลายมากมายและภัตตาคารที่พบได้ทุกโซนสวนสนุก WATER PARK ภายในสวนน้ำแบ่งออกเป็น 11 เครื่องเล่น 1 โซน   วันเดอร์แลนด์ ออฟ ฟลอเวอร์(Wonderland of flowers)  , ดาย วอเตอร์ วิลเลท (Dai Water Village)  , บิ้ก เซิฟ เบย์(Big Surf Bay) อ่าวทะเลกว้างน้ำใส ที่สามารถบรรจุคนได้ถึง 3,000 คน คลื่นแรงดั่งทะเลของจริง ที่ท่านจะขับเรือเล่น หรือโต้คลื่น สูงถึง 2.5 เมตร  ,  เรนโบว์ เรดซิ่ง(Rainbow Racing)  ,  ทูบูล่าร์ โวลเท็ก( Tubular Vortex)  ,  ทอร์นาโด/สกาย บอร์ด( Tornado/Sky board)  เครื่องเล่นหวาดเสียว 2 สไตล์ มารวมตัวกัน   ดิว ไรเดอร์ (Dew Rider , ฟาวเวอร์ แฟรี่ พลาซ่า(Flower Fairy Plaza) บรรดากลุ่มดอกไม้นางฟ้ากำลังเต้นรำโปรยน้ำลมาสายมากมายมาชวนพวกเราให้ไปมีความสุขด้วยกัน    Roaming Glasses และแน่นอนปาร์ตี้ได้เริ่มขึ้นแล้ว อิเนอ์จี้ เบย์ (Energy Bay)  พูลปาร์ตี้  ที่พร้อมพาท่านไปสุดเหวี่ยงกับการปลดปล่อย และคงจะไม่มีอะไรดีไปกว่าการได้พัก สปอนส์ เพลกราว(Sprouts Playground) ลานเล่นน้ำ สบายๆ ที่เล่นได้ทุกกวัย ผ่อนคลาย กับครอบครัว สบายอารมณ์ ต่อเนืองความสุขที่ ซาว ซี โอเอซิส(South Sea Oasis) อ่างสระน้ำพร้อมจากูซี่ รีเฟรชร่างกาย และสปา บริการนวดตัวครบครัน อย่างมีความสุข


เย็น       รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 5) แล้วพาท่านชม น้ำพุดนตรี

กลางลำน้ำโขงสวยงามมาก สู้กับของสิงคโปร์ได้สบายมาก โชว์มีทุกวัน ทุกวันจันทร์ และพุธ เวลา 20:00 น. ทุกวันศุกร์ และเสาร์ เวลา20:00น., 21:00น. จากนั้นพาท่าน ช้อปปิ้งถนนคนเดิน 2 (ริมน้ำโขง)
จากนั้นพาท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก นอน Joy More Resort 5 ดาว หรือ IBIS 12 ปันนาระดับ 4 ดาว อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สาม     สิบสองปันนา – เชียงใหม่     (B/-/-)
เช้า        รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 6)
08.30 น.    (เวลาจีน) เหินฟ้าสู่เชียงใหม่ โดยสารการบิน RUILI AIRLINES โดยเที่ยวบินที่ DR5023
08.40 น.    (เวลาไทย) คณะท่านเดินทางถึงเชียงใหม่ โดยสวัสดิภาพ........พร้อมความประทับใจ

“ซื่อสัตย์  จริงใจ ห่วงใย เน้นบริการ คืองานของเรา”

หมายเหตุ

 • การันตีออกทุกกรุ๊ป ตั้งแต่ 8 ท่านขึ้นไป เป็นจอยทัวร์  15 ท่านขึ้นไปมีหัวหน้าทัวร์ให้ 1 ท่าน
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงราคาน้ำมัน สภาพทางการเมือง ภัยทางธรรมชาติ แต่ยังคงจะรักษามาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • ท่านที่ต้องการเดินทางส่วนตัว ครบ 8  ท่านเดินทางทันที ทุกวัน จันทร์ / พุธ /ศุกร์
 • หากตามวันที่บริษัทฯกำหนด มีผู้เดินทางต่ำกว่า 8 ท่านแต่ลูกค้าประสงค์ยืนยันเดินทางตามเดิมไม่เลื่อนการเดินทาง มีค่าใช้จ่าย ค่าทัวร์เพิ่มจากราคาปกติ
  v  กรณีมีผู้เดินทางเพียง 2 - 4 ท่าน เพิ่มท่านละ 3000 บาท
  v  กรณีมีผู้เดินทางเพียง 5 - 7 ท่าน  เพิ่มท่านละ 2000 บาท

  อัตรานี้รวม
 • ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินชั้นประหยัด RUILI AIRLINES (DR) เชียงใหม่ - เชียงรุ้ง -  เชียงใหม่/ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
 • ค่าที่พักโรงแรม ห้องละ 2 ท่าน ตามที่ระบุในรายการ
 • 15 ท่านขึ้นไป บริษัทฯ มีหัวหน้าทัวร์ไปดูแลท่านตลอดการเดินทาง
 • ค่ารถรับ – ส่ง และนำเที่ยวตามรายการที่ระบุไว้
 • ค่าอาหาร ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าบริการนำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท การรักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง 100,000 บาท (ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์)ไม่คุ้มครองชีวิตและค่ารักษาจากโรคประจำตัว

  อัตรานี้ไม่รวม
 • ค่าธรรมเนียมทำหนังสือเดินทาง  (PASSPORT)
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าจากสถานฑูตจีน เล่มละ 1000 บาทสำหรับลูกค้าต่างจังหวัด (ภาคเหนือ อิสาน ใต้ ยื่นได้ที่ สถานฑูต เชียงใหม่/ภูเก็ต/สงขลา/ขอนแก่น เท่านั้น) แต่ถ้ามีภูมิลำเนาอยู่ในกรุงเทพฯ และภาคกลาง ค่าวีซ่าท่านละ 1650 บาท ยื่นก่อนเดินทาง 10 วันทำการ กรุณาส่งเล่มหนังสือเดินทางพร้อมรูปถ่ายสี หน้าตรง ฉากหลังสีขาว 2 ใบ ตามรายละเอียดด้านล่าง
 • ส่วนท่านที่จองทัวร์มาช้าก่อนการเดินทางไม่กี่วัน ยื่นวีซ่าที่สถานฑูตไม่ทัน สามารถยื่นวีซ่าหน้าด่านได้ แต่ต้องส่งหน้าพาสปอร์ตและไฟล์รูปถ่ายก่อนการเดินทาง 4 วันทำการ (Thai Passport ) ค่าวีซ่าท่านละ 700 บาทเก็บพร้อมค่าทัวร์ (กรณีด่านปิดการทำวีซ่าหน้าด่านฉุกเฉินไม่มีประกาศล่วงหน้า ท่านจะไม่สามารถเดินทางได้  ทางบริษัทฯไม่สามารถการันตีการเดินทางของท่านได้ แต่จะคืนเงินให้ท่านทั้งหมดหลังจากหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงเรียบร้อยแล้ว)
 • ค่าทิปไกด์และพนักงานขับรถตลอดเส้นทางในจีนท่านละ 1000 บาทเก็บพร้อมค่าทัวร์ ไม่รวมหัวหน้าทัวร์ (แล้วแต่ความพอใจในการบริการ)
 • ภาษี ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ,ค่าซัก อบ รีด,ค่าโทรศัพท์

การสำรองที่นั่ง และการชำระเงิน
สำรองที่นั่ง ล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนเดินทาง พร้อมชำระมัดจำท่านละ 5,000 บาทโอนเข้าบัญชี นายณรงค์ฤทธิ์ จันทร์ทรง

 • ธนาคารกรุงเทพ สาขาเทสโก้โลตัสพิบูลมังสาหารบัญชีออมทรัพย์เลขที่ 786-0-17096-3
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาย่อยช่องเม็กบัญชีออมทรัพย์เลขที่ 896-2-05363-4
 • ธนาคารกรุงไทย สาขาโขงเจียม บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 338-0-17263-4
 • ธนาคารกสิกรไทย สาขาพิบูลมังสาหาร บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 361-2-45730-0
 • ธนาคารกรุงศรี  สาขาพิบูลมังสาหาร บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 081-1-67098-2

ส่งหลักฐานการโอนเงินและใบจองทัวร์มาที่ LINE ID:0837347555 หรือ Email:aumlucktour@hotmail.co.th 

ส่วนที่เหลือชำระทั้งหมด 15 วันทำการก่อนออกเดินทาง

การแจ้งยกเลิก
การแจ้งยกเลิก ภายใน 20 วันก่อนออกเดินทาง เสียค่าบริการท่านละ 5,000 บาท
การแจ้งยกเลิก ภายใน 15 วันก่อนออกเดินทาง เสียค่าบริการท่านละ 50% ของราคาทัวร์ทั้งหมด
การแจ้งยกเลิก ภายใน 10 วันก่อนออกเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด

หมายเหตุ
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ได้ตามความเหมาะสมหากมีเหตุจำเป็น เนื่องจากการยกเลิกของเที่ยวบิน การล่าช้าของเที่ยวบิน สภาพอากาศ การจราจร การเมือง หรือด้วยสาเหตุอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือผลประโยชน์ และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญ และทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากเหตุการณ์ดังกล่าวบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศหรือห้ามเข้าประเทศในกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธมิให้ผ่านขั้นตอนพิธีการตรวจคนเข้า-ออกนอกเมือง จากเจ้าหน้าที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งในประเทศ และต่างประเทศ อันเนื่องมาจากผู้เดินทางมีสิ่งผิดกฎหมายเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลอื่นใดก็ตามที่ทางเจ้าหน้าที่ได้พิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด
กรณียื่นวีซ่าหน้าด่านต้องเตรียมหลักฐานดังนี้

 1. ทำได้ตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไปและต้องยื่นก่อนเดินทางอย่างน้อย 5 วัน และต้องเดินทางไปและกลับพร้อมกันทั้งคณะจะแยกกลับก่อนหรือหลังไม่ได้ ถ้ามีเหตุต้องเดินทางแยกจากคณะ คือจะต้องเดินทางกลับก่อนหรือหลังคณะ กรุณาแจ้งทางบริษัทฯ เพื่อจะได้แยกทำวีซ่าเดี่ยวให้ท่านเป็นกรณีพิเศษไป
 2. ส่งไฟล์รูปตามขนาดของวีซ่าจีนกำหนด ขนาด 33 มม.x 48 มม. พื้นหลังสีขาว***ห้ามใช้รูปสแกน,หรือถ่ายเอง ต้องถ่ายที่ร้านเท่านั้น พร้อมขอไฟล์จากทางร้าน  + ถ่ายสำเนาหนังสือเดินทางที่มีอายุเหลือใช้งานได้ให้ทางบริษัทฯ ผ่านช่องทางไลน์ หรืออีเมลล์ เท่านั้น และวันเดินทางท่านต้องนำหนังสือเดินทาง ฉบับจริงและต้องเป็นเล่มที่ท่านส่งไปทำวีซ่าหน้าด่านเท่านั้น หากเป็นคนละเล่ม ท่านจะไม่สามารถเดินทางได้  และปริ้นท์วีซ่าหน้าด่านถือไปในวันเดินทางด้วยเพื่อโชว์ให้กับเจ้าหน้าที่เชคอินสนามบิน มิฉะนั้นจะไม่สามารถเชคอินได้
 3. วีซ่าหน้าด่านทำได้ 3 ประเทศเท่านั้น คือเฉพาะคนไทย ลาว และมาเลเซีย ส่วนชาติอื่นต้องยื่นวีซ่าจากสถานทูตเท่านั้น
 4. คนไทยที่เคยเดินทางไปเที่ยวในกลุ่มประเทศมุสลิม หรือชาวมุสลิม สามารถยื่นวีซ่าหน้าด่านได้ แต่ต้องไม่โพกศรีษะ หรือคลุมผ้าฮิญาบ
 5. ท่านไม่ต้องกรอกเอกสารอะไรทั้งสิ้น บริษัทฯจะดำเนินการให้เองทั้งหมด เพียงแต่ส่งเอกสารในข้อ 2 เท่านั้น
 6. บริษัทฯจะส่งเอกสารวีซ่าหน้าด่านให้ท่านก่อนการเดินทาง 1 วัน
ดาวน์โหลดแบบกรอกวีซ่าที่นี่!


Powered by MakeWebEasy.com