VN2 MUKDAHAN : เที่ยวเวียดนามกลาง มุกดาหาร สะหวันนะเขต เว้ ฮอยอัน ดานัง บานาฮิล์ล โปรแกรม4วัน 3คืน(เวียตนาม3คืน)

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : VN2

VnMUKDAHAN : เที่ยวเวียดนามกลาง มุกดาหาร สะหวันนะเขต เว้ ฮอยอัน ดานัง บานาฮิล์ล ไปรถ-กลับรถ

Share

Share

 
 วันที่หนึ่ง : มุกดาหาร – เมืองเว้ - ตลาดดงบา ล่องเรือแม่น้ำหอม   (B|L|D)
06.00 น.      คณะเดินทางถึง จ.มุกดาหาร เข้าห้องน้ำทำธุระส่วนตัว รับประทานอาหารเช้า(1)ที่ โรงแรมพลอยพาเลส ได้เวลาพอสมควรออกเดินทาง สู่ ด่านสะหวันนะเขต
08.00 น.     คณะผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองข้ามแม่น้ำโขง ด้วยสะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว 2 สู่ ด่านสะหวันนะเขตลาว ไกด์สาวลาวคอยให้การต้อนรับ แล้วออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ ชายแดนลาว-เวียดนาม ด้วยเส้นทางเศรษฐกิจสายใหม่ หมายเลข 9
12.00 น.     คณะเดินทางถึงบ้านแดนสวรรค์ รับประทานอาหารเที่ยง(2)ที่ร้านอาหาร บริเวณด่านแดนสวรรค์ แล้วผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง สู่ ด่านเวียดนามที่ด่านลาวบาว ไกด์สาวเวียดนามทำเอกสารรอ แล้วออกเดินทาง สู่ เมืองเว้ 
เที่ยวชมสนามบิน Ta Con เป็นสนามบินที่อเมริกันสร้างขึ้นในสมัยสงครามกับเวียดนาม ตอนนี้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์สงครามโดยสนามบินแห่งนี้ยังมีซากรถถัง เครื่องบินหลายลำที่ถูกอเมริกันทิ้งไว้หลังแพ้สงครามเวียดนาม เมืองเว้ เป็นเมืองเก่าของเวียดนามในสมัยที่ปกครองด้วยกษัตริย์ (เวียดนามและชาติตะวันตกจะใช้คำว่า Emperor หรือจักรพรรดิ) และกษัตริย์ในราชวงศ์เหงียนทุกพระองค์ ตั้งแต่องค์ที่ 1 ถึงองค์ที่ 13 จะประทับอยู่ที่พระราชวังแห่งนี้ เป็นเวลานานถึง 150 ปี เว้จึงมีชื่อว่าเป็นเมืองของกษัตริย์ และเป็นที่มาของต้นแบบทางวัฒนธรรมของเวียดนาม เช่น อาหารเวียดนาม และชุด อ่าวหญ๋าย ชุดประจำชาติของสตรีเวียดนาม
เย็น               รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
จากนั้น         นำคณะล่องเรือมังกรเพื่อฟังเพลงพื้นเมืองเว้ เป็นกิจกรรมยามค่ำคืนที่ไม่ควรพลาดเด็ดขาด ระหว่างล่องเรือมังกรจะได้ชมศิลปะการแสดงที่เคยจัดถวายราชสำนักของกษัตริย์เวียดนาม ในสมัยราชงศ์เหงียน โดยเรือมังกร (สัตว์ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของจักรพรรดิ์) จะเป็นเรือขนาดใหญ่มีหัวเรือเป็นมังกร 2 หัว สามารถจุคนได้ประมาณ 50 คน
จากนั้น         เข้าที่พักที่โรงแรม Huonggiang Hue Hotel หรือเทียบเท่า
วันที่สอง   นั่งสามล้อถีบชมพระราชวังไดนอย  วัดเทียนมู่ - บานาฮิล์ล   (B|L|D)
07.00 น.        อรุณสวัสดิ์ยามเช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำคณะนั่งสามล้อถีบ ชมพระราชวังไดโน้ย (Dai Noi) สร้างตามความเชื่อแบบจีน โดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศส เป็นผู้ออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง ซึ่งจำลองแบบมาจากพระราชวังกู้กงหรือพระราชวังต้องห้ามที่ยิ่งใหญ่ของกรุงปักกิ่งประเทศจีน และการก่อสร้างพระตำหนักต่างๆ รวมถึงกำแพงโดยรอบของพระราชวังทั้งหมดได้นำอิฐมาจากประเทศฝรั่งเศส
ท่านนั่งรถสามล้อซิโคล่ (Cyclo) ชมเมืองเว้ ซึ่งเป็นจุดเด่นและเอกลักษณ์ของเวียดนาม 
(ไม่รวมค่าทิปคนขี่สามล้อ ท่านละ 40 บาท/ต่อท่าน/ต่อทริป)

จากนั้น        เที่ยวชมวัดเทียนมู่ เป็นวัดชื่อดังของเมืองเว้ ศูนย์กลางทางพุทธศาสนานิกายเซน โดดเด่นด้วยเจดีย์ทรงเก๋ง 8 เหลี่ยมแบบจีน สูงลดหลั่นกันลงมาทั้งหมด 7 ชั้น โดยแต่ละชั้นแทนชาติภพต่าง ๆ ของพระพุทธเจ้า ตั้งเด่นอยู่ริมฝั่งแม่น้ำหอม
เที่ยง           รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารซีฟู๊ด ณ อ่าวลังโก
บ่าย            นำทุกท่านเดินทางสู่ บานาฮิลล์ เป็นที่ตากอากาศที่ดีที่สุดในเวียดนามกลางได้ค้นพบในสมัยที่ฝรั่งเศสเข้ามาปกครองเวียดนามได้มีการสร้างถนนอ้อมขึ้นไปบนภูเขาสร้างที่พักโรงแรมสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเพื่อใช้เป็นสถานที่พักผ่อนในระหว่างการรบ ระหว่างที่นั่งกระเช้าด้วยความเสียวพร้อมความสวยงามเราจะได้เห็นวิวธรรมชาติทั้งน้ำตก Toc Tien และลำธาร Suoi no (ในฝัน)

นั่งกระเช้าขึ้นสู่บานาฮิลล์ กระเช้าแห่งบานาฮิลล์นี้ได้รับการบันทึกสถิติโลกโดยWorld Record ว่าเป็นกระเช้าไฟฟ้าที่ยาวที่สุด ประเภทNon Stopโดยไม่หยุดแวะมีความยาวทั้งสิ้น 5,042 เมตรและเป็นกระเช้าที่สูงที่สุดที่ 1,294 เมตรนักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสปุยเมฆหมอกและบางจุดมีเมฆลอยต่ำกว่ากระเช้าพร้อมอากาศบริสุทธิ์อันสดชื่นจนทำให้ท่านอาจลืมไปเสียด้วยซ้ำว่าที่นี่ไม่ใช่ยุโรปเพราะอากาศที่หนาวเย็นเฉลี่ยตลอดทั้งปีประมาณ 10 องศาเท่านั้นจุดที่สูงที่สุดของบานาฮิลล์มีความสูง 1,467 เมตรกับสภาพผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์ นำท่านชมสะพานสีทอง สถานที่ท่องเที่ยวใหม่ล่าสุดตั้งโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์อย่างสวยงาม บนเขาบาน่าฮิลล์

นำท่าน ชมสะพานสีทอง สถานที่ท่องเที่ยวใหม่ล่าสุดตั้งโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์อย่างสวยงาม บนเขาบาน่าฮิลล์จุดที่สร้างความตื่นเต้นให้นักท่องเที่ยวมองดูอย่างอลังการ
จากนั้น         นำท่านชม สวนดอกไม้แห่งความรัก (LE JARDIN D'AMOUR) เป็นสวนดอกไม้สไตล์ฝรั่งเศส ที่มีดอกไม้หลากหลายพันธุ์ถูกจัดเป็นสัดส่วนอย่างสวยงามท่ามกลางอากาศที่แสนเย็นสบาย ที่ไม่ว่าท่านจะอยู่มุมไหนของสวนก็สามารถถ่ายรูปออกมาได้สวยงามอย่างมาก ให้ท่านได้เดินทางถ่ายรูปพร้อมกับสัมผัสบรรยากาศที่สุดแสนจะโรแมนติก นำท่านชม โรงเก็บไวน์ เป็นห้องเก็บไวน์ที่มีลักษณะคล้ายถ้ำที่ถูกสร้างขึ้นมา ตั้งอยู่บนเขาบาน่าฮิลส์ โดยห้องแห่งนี้จะถูกจัดออกเป็นหลายส่วนด้วยกัน ให้ท่านได้เดินชมสถานที่เก็บไวน์ ภายในจะถูกจัดตกแต่งเป็นรูปแบบต่างๆหลากหลายสไตล์ สมควรแก่เวลานำคณะนั่งกระเช้ากลับลงมา

เย็น             บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
จากนั้น         นำท่านชม สะพานมังกร (Dragon Bridge) สะพานแห่งนี้สร้างเชื่อมต่อระหว่างเมืองดานังและสนามบิน ข้ามผ่านแม่น้ำฮาน (Han River) แม่น้ำสายหลักสำคัญของดานังโดยสะพานมังกรนั้นถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของดานัง คาร์ฟดาร์ก้อน ซึ่งมีรูปร่างตัวเป็นปลา หัวเป็นมังกร ซึ่งเป็นสัตว์ในตำนานของชาวเวียดนามมาตั้งแต่โบราณ มักจะเห็นภาพเขียนคาร์ฟดาร์ก้อนอยู่หลายแห่งในงานศิลปะของเวียดนาม โดยเราจะเห็นคาร์ฟดาร์กอน พ่นน้ำได้ที่บริเวณทางเดินเลียบแม่น้ำฮานใกล้กับสะพานมังกร
จากนั้น         เข้าที่พักที่โรงแรม MerryDanang Hotel หรือเทียบเท่า
วันที่สาม  เมืองฮอยอัน ล่องเรือกระด้ง เมืองเว้   (B|L|D)
07.00 น.    อรุณสวัสดิ์ยามเช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้น      นำคณะ สู่ เมืองฮอยอัน สู่ หมู่บ้านกั๊มทาน สนุกสนานไปกับกิจกรรม!! นั่งเรือกระด้งCam Thanh Water Coconut Village หมู่บ้านเล็กๆในเมืองฮอยอันตั้งอยู่ในสวนมะพร้าวริมแม่น้ำ ในอดีตช่วงสงครามที่นี่เป็นที่พักอาศัยของเหล่าทหาร อาชีพหลักของคนที่นี่คืออาชีพประมง ระหว่างการล่องเรือท่านจะได้ชมวัฒนธรรมอันสวยงาม ชาวบ้านจะขับร้องเพลงพื้นเมือง ผู้ชายกับผู้หญิงจะหยอกล้อกันไปมานำที่พายเรือมาเคาะกันเป็นจังหวะดนตรีสุดสนุกสนาน (ไม่รวมค่าทิปคนพายเรือ ท่านละ 40 บาท/ต่อท่าน/ต่อทริป)
 
เดินเที่ยวในเมืองฮอยอัน ชมสะพานญี่ปุ่น บ้านโบราณเลขที่ 101 ตรงไปไหว้พระและเจ้าแม่ทับทิมที่ วัดฟุกเกี๋ยน ที่ชาวจีนฟุกเกี๋ยนให้ความ เคารพนับถือแล้วเดินชมย่านบ้านเรือนเก่ารูปแบบสถาปัตยกรรมไม่ซ้ำแบบ ทั้งในด้านศิลปะการแกะสลัก หลังคาทรงกระดองปูแบบเฉพาะของฮอยอัน ซึ่งเชื่อว่าถูกสร้างเพื่อเชื่อมชุมชน 2 แห่งเข้าด้วยกัน และ บ้านโบราณอายุกว่า 200 ปี ชมสะพานญี่ปุ่น ชื่อ เกาไลเวียน สัญลักษณ์ของเมืองฮอยอัน
จากนั้น         อิสระให้ท่าน เดินชมเมือง ซื้อของที่ระลึก ร้านค้าขายของที่ระลึกก็จะตั้งอยู่ในบ้านโบราณ บ้านเก่าโบราณมีลักษณะเฉพาะ รวมไปถึงได้รับอิทธิพลจากจีนและญี่ปุ่น ซึ่งได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี ผสมผสานกันอย่างน่าตื่นตาทั้งบ้านเรือน วัดวาอาราม เจดีย์ ศาลาประชมคม ศาลเจ้า บ้านประจำตระกูล และร้านค้าต่าง
จากนั้น         นำท่านเดินทางกลับเข้าสู่ เมืองดานัง ระหว่างทางนำท่านชม หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน เป็นร้านขายของฝากเช่น หินอ่อน หยก เสื้อผ้า กระเป๋า ของที่ระลึก โดยสินค้าที่มีชื่อเสียงอย่างมากก็คือสินค้าจากการแกะสลักหินอ่อน 
เที่ยง           รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
บ่าย             นำคณะเดินทางสู่ เมืองเว้ ใช้เวลาเดินทางราว 2 ชั่วโมง 30 นาที เดินช๊อปปิงซื้อสินค้าที่ตลาดดงบา
จากนั้น         เข้าที่พักที่ โรงแรม Thanh Lich Hue Hotel หรือเทียบเท่า
อิสระเดินช๊อปปิงซื้อสินค้าพื้นเมืองหรือชมบรรยากาศเมืองเว้ยามค่ำคืนตามอัธยศัย
เย็น             บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

วันที่สี่   เมืองดานัง - มุกดาหาร      (B|L|-)
07.00 น.        อรุณสวัสดิ์ยามเช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
อำลาเมืองเว้ ออกเดินทางทาง สู่ ชายแดนเวียดนาม ลาว ไทย
11.00 น.     คณะ ถึงชายแดนเวียดนาม - ลาว ทำการตรวจคนเข้าเมืองลาว ตรวจโควิต-19 แบบ ATK
ช้อบปิ้งที่ตลาดลาวบาว สินค้าปลอดภาษี ที่เขตเศรษฐกิจพิเศษลาวบาว มีสินค้าปลอดภาษีให้ท่านได้เลือกมากมาย อาทิ  นาฬิกา กระเป๋า เสื้อผ้า น้ำหอม ขนม ฯลฯ
12.00 น.     รับประทานอาหารเที่ยง ที่ภัตตาคาร ผ่านพิธีการคนตรวจคนเข้าเมือง อำลาไกด์สาวเวียดนาม เข้าสู่ด่านแดนสวรรค์ไกด์สาวลาวขึ้นมาต้อนรับ แล้วออกเดินทางสู่ด่านสะหวันนะเขต ชายแดนลาว ไทย
17.00 น.     คณะเดินทางถึงด่านสะหวันนะเขตผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง ข้ามสะพานแม่น้ำโขงสู่เมืองมุกดาหาร แล้วออกเดินทางกลับ
 
 
   
 
รายละเอียดค่าใช้จ่าย/ท่าน/บาท
โรงแรม/จำนวน
25-29ท่าน
มินิบัส
30-34ท่าน
บัส45ที่นั่ง
35-39ท่าน
บัส45ที่นั่ง
40-45ท่าน
พักเดี่ยว
3 ดาว
9,900
9,600
9,300
9,000
1,000
4 ดาว
10,400
10,100
9,800
9,500
1,500

เงื่อนไขและข้อตกลง
1. อัตราค่าบริการตั้งแต่วันที่ 1 พค-29 ธค เท่านั้น และเฉพาะตลาดคนไทย
2. ไม่คืนเงินค่าตั๋วถ้าลูกทัวร์ไม่เข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว
3. เด็กตั้งแต่ 6-10 ขวบ จ่าย 75% ในอัตราของผู้ใหญ่ และนอนกับพ่อแม่ถ้าเสริมเตียงต้องจ่ายเงินเต็ม
4. เมื่อเกิดเหตุเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
5. เป็นช่วงทดลองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติจึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงอาจเกิดขึ้นดังนั้นหากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆทางแลนด์จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

อัตราค่าบริการนี้รวม
 ค่าโรงแรมที่พักตามที่ระบุในรายการ(สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
 ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ตามรายการระบุ
 ค่าตรวจโควิด แบบ ATK จากไทยก่อนเดินทางเข้าลาวและเวียดนาม และตรวจโควิดวันกลับจากเวียดนามเข้าลาว
 ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการที่ระบุ
 ค่าไกด์ท้องถิ่นนำเที่ยว(พูดภาษาไทย)
 เบรกน้ำดื่มและผ้าเย็น

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 ค่าวีซ่า (คนต่างชาติ)
 ค่าประกันสุขภาพวงเงิน 10,000 USD ตามที่รัฐบาลเวียดนามกำหนด
 กรณีหากลูกค้าต้องกักตัวในสถานที่กักตัวที่ทางรัฐบาลกำหนด ค่าใช้จ่ายต่างๆลูกค้าต้องออกเอง
 ค่า VAT ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % หัก ณ. ที่จ่าย 3 % กรณีต้องการใบเสร็จ
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการเช่น ค่าเครื่องดื่ม และค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง,ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด ฯลฯ
 
 ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 ราคานี้บริษัท ฯ จะไม่รวมค่าภาษีท่องเที่ยวหากมีการเก็บเพิ่ม
 ค่าทิพย์ให้ไกด์และคนคับรถ  เก็บวันละ 100 บาท/ท่าน=400บาท/ท่าน
 
เตรียมเดินทาง  ส่ง ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ต(ที่มีอายุเหลือก่อนเดินทาง6เดือน)ของผู้ร่วมเดินทางทั้งหมดก่อนเดินทาง15วัน
เงินมัดจำล่วงหน้า 30% และชำระส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนเดินทาง5วัน

บริษัทอุ้มรักทัวร์ จำกัด
Tel. 084-513-5577,083-734-7555,062-4969889
เลขที่476 ม.13 ต.ช่องเม็ก อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี 34350     
Email:aumlucktour@hotmail.co.th    www.aumlucktour.com

 
Powered by MakeWebEasy.com