VN 1 MUKDAHAN : พักบนเขาบานาฮิล์ล เที่ยวเวียดนามกลาง มุกดาหาร สะหวันนะเขต เว้ ฮอยอัน ดานัง บานาฮิวล์ โปรแกรม4วัน 3คืน(เวียดนาม3คืน) พักบนเขาบานาฮิล์ล

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : VN1

VN 1 MUKDAHAN : พักบนบานาฮิลล์ เที่ยวเวียดนามกลาง มุกดาหาร สะหวันนะเขต เว้ ฮอยอัน ดานัง บานาฮิวล์ โปรแกรม4วัน 3คืน(เวียดนาม3คืน)

Share

Share

VN 1 MUKDAHAN : เที่ยวเวียดนามกลาง มุกดาหาร สะหวันนะเขต เว้ ฮอยอัน ดานัง บานาฮิวล์
โปรแกรม4วัน 3คืน(เวียดนาม3คืน) พักบนเขาบานาฮิล์ล
 วัดเทียมมู่  พระราชวังไดโนย  เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรม ฮอยอัน  หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน  นั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาบานาฮิวล์  อิสะช้อปปิ้งสินค้าที่ตลาดดองบา  ล่องเรือฟังแพลงบนเรือมังกร
*** พิเศษ! อาหารพื้นเมืองเวียดนาม แหนมเนือง และอาหารทะเล ***
รายละเอียดการเดินทาง
วันที่หนึ่ง มุกดาหาร – เมืองเว้-วัดเทียนมู่ - เมืองดานัง (B|L|D)
06.00 น. ต้อนรับคณะที่จุดนับพบเมืองมุกดาหาร รับประทานอาหารเช้า ณ ร้านอาหาร เดินทางผ่านด่านตม.ไทยข้ามแม่น้ำโขงเข้าด่านตม.สะหวันนะเขตของลาว นำคณะเดินทางบนเส้นทางหมายเลข 9 ชม บรรยากาศสองข้างทางของสปป.ลาว ลาวในวันนี้ยังเต็มไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ และศิลปวัฒนธรรม ระยะทาง240กม.นำท่านเดินทางถึงชายแดนด่านลาวบาว (ชายแดนเวียดนาม)
เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหารนางเห่ย
จากนั้น ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองที่ด่านตม. เพื่อเข้าสู่ประเทศเวียดนามมุ่งหน้าสู่ เมืองเว้
นมัสการไว้พระที่ วัดเทียนมู่ (Thien Mu Pagodar) ซึ่งเป็นเจดีย์สูง 7 ชั้นที่เป็นวัดสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของชาวเวียดนามที่นับถือกันมายาวนานมีความสูงถึง 12 เมตร บริเวณโดยรอบจะมีเทพเจ้าหกองค์ซึ่งชาวเวียดนามเชื่อว่าเป็นเทพผู้คุ้มครองเจดีย์ มุ่งหน้า สู่ เมืองดานัง ลอดอุโมงค์ภูเขาฮายเวิน (Hai Van Tunnel) ที่ขุดใต้ภูเขาที่มีความยาว 6,280 ม.ขึ้นยอดเขาฮายเวิน

เย็น บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านชม สะพานมังกร (Dragon Bridge) สะพานแห่งนี้สร้าง เชื่อมต่อระหว่างเมืองดานังและสนามบิน ข้ามผ่านแม่น้ำฮาน (Han River) แม่น้ำสายหลักสำคัญของดานัง โดยสะพานมังกรนั้นถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของดานัง คาร์ฟดาร์ก้อน หรือ Ca Chep Hoa Rong ซึ่งมีรูปร่างตัวเป็นปลา หัวเป็นมังกร ซึ่งเป็นสัตว์ในตำนานของชาวเวียดนามมาตั้งแต่โบราณ มักจะเห็นภาพเขียนคาร์ฟดาร์ก้อนอยู่หลายแห่งในงานศิลปะของเวียดนาม โดยเราจะเห็นคาร์ฟดาร์กอนพ่นน้ำได้ที่บริเวณทางเดินเลียบแม่น้ำฮาน ใกล้กับสะพานมังกร
จากนั้น เข้าที่พักที่ โรงแรม Merry Danang Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่สอง นครดานัง-มรดกโลกฮอยอัน-บาน่าฮิวล์ (B|L|D)
เช้า อรุณสวัสดิ์ยามเช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เที่ยวชม เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรม ฮอยอัน (Hoi An Ancient town) ชม วัดกวางดง (Quang Dong Temple) ชม บ้านโบราณ (Old House) โบราณหลังคาทรงกระดองปูศิลปะผสมผสานงดงามจริงๆ ถ่ายรูปที่สะพานญี่ปุ่น (Japan Bridge) ซึ่งเป็นสะพานเก่าแก่กว่า 400 ปี และเป็นสัญลักษณ์ของเมืองมรดกโลกฮอยอัน ชม บรรยากาศของเมืองฮอยอันแบบเต็มอิ่ม ถ่ายรูปเดินชมมรดกโลกริมแม่น้ำทูโบนนามฮอยอันกันแบบสบายๆ
เยี่ยมชม หมู่บ้านสลักหินอ่อน ที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในเวียดนามหรือที่รู้จักในชื่อ หมู่บ้านนองเหนือก(Non Nuoc Village) เลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากหินอ่อนที่มีคุณภาพจากประเทศเวียดนาม
เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร (อาหารซีฟูด)
จากนั้น เดินทาง สู่ นครดานัง (Da Nang City) นำท่านเดินทาง สู่ สถานีกระเช้าบานาฮิลล์ นำท่านนั่งกระเช้าสู่ บานาฮิลล์ ดื่มด่ำไปกับวิวทิวทัศน์ของเมืองบนความสูงถึง 5,810 เมตร กระเช้าบานา-ฮิลล์ เป็นกระเช้าลอยฟ้ารางเดียวแบบไม่หยุดจอดเป็นระยะทางที่ยาวที่สุดในโลก ได้รับการบันทึกจาก กินเนสบุ๊ค (Guinness Book) เมื่อวันที่ 9 มีนาคม ค.ศ.2009 (ใช้เวลาประประมาณ 15 นาที) ขึ้นไปถึงสถานีเฟรนช์ฮิลล์อันเก่าแก่ของบานาฮิลล์และได้ชื่นชมกับสุดยอดวิวทิวทัศน์ในแบบพาโนรามาในวันที่อากาศสดใส

บานาฮิลล์เป็นรีสอร์ทและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ตั้งอยู่ทางตะวันตกของดานัง ซึ่งการท่องเที่ยวของเวียดนามได้โฆษณาว่าบานาฮิลล์คือ ดาลัดแห่งเมืองดานัง ถูกค้นพบโดยชาวฝรั่งเศสเมื่อสมัยที่ฝรั่งเศสเป็นเจ้าอาณานิคม จึงได้มีการสร้างถนนขึ้นไปบนภูเขา สร้างที่พัก สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เพื่อใช้เป็นที่พักผ่อน เนื่องจากที่นี่มีอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี อุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปี ประมาณ 17 องศาเซลเซียสเท่านั้น
ชม สะพานสีทอง (GOLDEN BRIDGE) แหล่งท่องเที่ยวใหม่ล่าสุดซึ่งอยู่บนเขาบานาฮิลล์ เป็นสะพานสีทองทอดยาวโดยมีมือ 2 ข้างอุ้มไว้ ตั้งอยู่ในตำแหน่งที่โดดเด่นเห็นชัด สวยงามเป็นอีกจุดท่องเที่ยวหนึ่งที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ท่านสามารถถ่ายรูปภาพวิวเขาบาน่าฮิลล์ในวิวพาโนรามา 360 องศา ได้อย่างเต็มอิ่ม

จากนั้น นำท่านชม สวนดอกไม้แห่งความรัก (LE JARDIN D'AMOUR) เป็นสวนดอกไม้สไตล์ฝรั่งเศส ที่มีดอกไม้หลากหลายพันธุ์ถูกจัดเป็นสัดส่วนอย่างสวยงามท่ามกลางอากาศที่แสนเย็นสบายที่ไม่ว่าท่านจะอยู่มุมไหนของสวนก็สามารถถ่ายรูปออกมาได้สวยงามอย่างมาก ให้ท่านได้เดินทางถ่ายรูปพร้อมกับสัมผัสบรรยากาศที่สุดแสนจะโรแมนติก
นำท่านชมโรงเก็บไวน์ เป็นห้องเก็บไวน์ที่มีลักษณะคล้ายถ้ำที่ถูกสร้างขึ้นมา ตั้งอยู่บนเขาบาน่าฮิลล์ โดยห้องแห่งนี้จะถูกจัดออกเป็นหลายส่วนด้วยกัน ให้ท่านได้เดินชมสถานที่เก็บไวน์ ภายในจะถูกจัดตกแต่งเป็นรูปแบบต่างๆหลากหลายสไตล์
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (อาหารบุฟเฟ่ต์นานาชาติ)
นำเข้าที่พัก โรงแรมMercure Bana Hills French Village 4* บนยอดเขาบาน่าฮิลล์
วันที่สาม บานาฮิวล์-เมืองดานัง-เมืองเว้ ตลาดดองบา ล่องเรือมังกร ฟังเพลงพื้นเมือง (B|L|D)
เช้า อรุณสวัสดิ์ตอนเช้ายิ้มรับอากาศเย็นสบายอุ่นไอไปด้วยเมฆ หมอกสายลมแสงแดด
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม ให้คณะอิสระเดินเที่ยวชม เก็บภาพสวยๆตามอัธยาศัยได้เวลานำคณะนั่งกระเช้ากลับลงมา
เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
บ่าย เดินทางกลับเมืองเว้ อิสระช็อปปิ้งกันแบบจุใจที่ตลาดดองบา(Dong Ba Market) เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองกันอย่างจุใจ แล้วออกเดินทางต่อ
เย็น ถึงเว้ เช็กอินเข้าที่พัก พักตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
พร้อมกับ นำคณะล่องเรือมังกร สัมผัสกับบรรยากาศค่ำคืนของเมืองเว้บนสายแม่น้ำหอม พร้อมชม การแสดงร้องเพลงพื้นเมืองเว้เพลงบรรเลงในพระราชวังสมัยก่อน ได้เวลาพอสมควร เข้าที่พัก โรงแรม Huong Giang Hotel ระดับ 4* (หรือเทียบเท่า) (พักผ่อนหรือท่องราตรีตามอัธยาศัย

วันที่สี่ เมืองเว้-ด่านลาวบ่าว-สะหวันนะเขต-มุกดาหาร (B|L|-)
เช้า อรุณสวัสดิ์ยามเช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำคณะ นั่งรถสามล้อถีบชมและถ่ายรูปด้านหน้าของเขต พระราชวังไดโนย (Imperial City) พระราชวังแห่งนี้สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2348 ในสมัยยาลอง เคยเป็นที่ประทับของพระมหากษัติย์ราชวงศ์เหวียน 13 พระองค์ พระราชวังคงความเก่าแก่งดงาม ลักษณะการสร้างยึดหลักความเชื่อของจีน โดยเวียดนามได้รับอิทธิพลทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมส่วนหนึ่งจากจีน
1

12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง ที่ภัตตาคาร ช้อบปิ้งที่ตลาดลาวบาว สินค้าปลอดภาษี ที่เขตเศรษฐกิจพิเศษลาวบาว มีสินค้าปลอดภาษีให้ท่านได้เลือกมากมาย อาทิ นาฬิกา กระเป๋า เสื้อผ้า น้ำหอม ขนม ฯลฯ ผ่านพิธีการคนตรวจคนเข้าเมือง อำลาไกด์สาวเวียดนาม เข้าสู่ด่านแดนสวรรค์ไกด์สาวลาวขึ้นมาต้อนรับ แล้วออกเดินทาง สู่ ด่านสะหวันนะเขต ชายแดนลาว-ไทย
16.00 น. คณะเดินทางถึง ด่านสะหวันนะเขต ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง ข้ามสะพานแม่น้ำโขงสู่เมืองมุกดาหาร แล้วออกเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจจากทีมงาน
    

*โปรแกรมอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของเวลา เราจะถือเอาผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
*การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้าเมืองไม่ว่าจะเป็นกรณีใดๆทั้งสิ้นลูกค้าไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย

สิ่งที่ควรเตรียมไป- สัมภาระส่วนตัว เช่น เสื้อแขนยาว,ร่ม,หมวก,ครีมกันแดด,ยารักษาโรคประจำตัว,ของใช้ส่วนตัว รองเท้าสวมใส่สบายรวมทั้งคนรู้ใจ

รายละเอียดค่าใช้จ่าย/ท่าน/บาท
โรงแรม/จำนวน
10ท่าน
รถตู้ 16ท่าน
มินิบัส 20ท่าน
บัส45ที่นั่ง 25ท่าน
บัส45ที่นั่ง 30ท่านบัส45ที่นั่ง 40-45ท่าน พักเดี่ยว
4+3ดาว
12,70012,00011,40010,4009,9009,4003,200
4 ดาว13,00012,30011,70010,70010,2009,7003,500

เงื่อนไขและข้อตกลง
1.ค่าบริการตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค.-28 ธ.ค. เท่านั้น เฉพาะตลาดคนไทยยกเว้นตรุษเวียดนาม วันหยุดยาว เทศกาลต่างๆของเวียดนาม
2.ไม่คืนเงินค่าตั๋วถ้าลูกทัวร์ไม่เข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว
3.เด็กตั้งแต่ 3-7ขวบ จ่าย 70% ในอัตราของผู้ใหญ่ และนอนกับพ่อแม่ ถ้าเสริมเตียงต้องจ่ายเงินเป็น 100% เด็กต่ำกว่า 3 ขวบไม่เก็บค่าใช้จ่าย (ต่ำกว่า 1.0 เมตร แต่หากมีค่าใช้จ่าย ให้ผู้ปกครองจ่ายหน้างานตามจริง)
4.เมื่อเกิดเหตุเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
5.เป็นช่วงทดลองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติจึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงอาจเกิดขึ้นดังนั้นหากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆทางแลนด์จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

อัตราค่าบริการนี้รวม
 ค่าโรงแรมที่พักตามที่ระบุในรายการ(สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
 ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ตามรายการระบุ
 ประกันอุบัติเหตุเดินทาง ท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์
 ค่าตรวจโควิด แบบ ATK จากไทยก่อนเดินทางเข้าลาวและเวียดนาม และตรวจโควิดวันกลับจากเวียดนามเข้าลาว
 ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการที่ระบุ
 ค่าไกด์ท้องถิ่นนำเที่ยว(พูดภาษาไทย)
  เบรกขนม น้ำดื่ม น้ำอัดลม ยาปฐมพยาบาลเบื้องต้น และผ้าเย็น วันละ1ครั้ง
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 ค่าวีซ่า (คนต่างชาติ)
 ค่าประกันสุขภาพวงเงิน 10,000 USD ตามที่รัฐบาลเวียดนามกำหนด
 กรณีหากลูกค้าต้องกักตัวในสถานที่กักตัวที่ทางรัฐบาลกำหนด ค่าใช้จ่ายต่างๆลูกค้าต้องออกเอง
 ค่า VAT ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % หัก ณ. ที่จ่าย 3 % กรณีต้องการใบเสร็จ
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการเช่น ค่าเครื่องดื่ม และค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง,ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด ฯลฯ
 ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 ราคานี้บริษัท ฯ จะไม่รวมค่าภาษีท่องเที่ยวหากมีการเก็บเพิ่ม
 ค่าทิปให้ไกด์และคนคับรถ เก็บวันละ 100 บาท/ท่าน=400บาท/ท่าน

เตรียมเดินทางส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ต(ที่มีอายุเหลือก่อนเดินทาง6เดือน)ของผู้ร่วมเดินทางทั้งหมดก่อนเดินทาง15วัน
เงินมัดจำล่วงหน้า 30% และชำระส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนเดินทาง5วัน

บริษัทอุ้มรักทัวร์ จำกัด
Tel. 084-513-5577,083-734-7555,062-4969889
เลขที่476 ม.13 ต.ช่องเม็ก อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี 34350
Email:aumlucktour@hotmail.co.th www.aumlucktour.net

Powered by MakeWebEasy.com