ทัวร์เวียดนามกลางโดยรถโค้ชปรับอากาศ 4 วัน 3คืนพักบนบานาฮิลล์

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : Avn001

เที่ยวเวียดนามกลางพักบนเขาบานาฮิลล์ สุดฟิน! ช็อปฯสะใจไม่ต้องกลัวน้ำหนัก มุกดาหาร สะหวันนะเขต เว้ ฮอยอัน ดานัง บานาฮิลล์ เดินทาง 21-25 ตุลาคม 2565โปรแกรม4วัน 3คืน (เวียดนาม3คืน)

Share

Share

เที่ยวเวียดนามกลาง มุกดาหาร สะหวันนะเขต เว้ ฮอยอัน ดานัง บานาฮิลล์
โปรแกรม4วัน 3คืน(เวียดนาม3คืน) พักบนเขาบานาฮิลล์
  วัดเทียมมู่/ พระราชวังไดโนย นั่งรถสามล้อ/ เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรม ฮอยอัน / หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน/ นั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาบานาฮิวล์ หมู่บ้านฝรั่งเศส / อิสะช้อปปิ้งสินค้าที่ตลาดดองบา / ล่องเรือฟังเพลงบนชมการแสดงดนตรีโบราณเรือมังกร
*** พิเศษ! อาหารพื้นเมืองเวียดนาม แหนมเนือง และอาหารทะเลครบ ***
  ว๊าวๆๆๆราคาเพียงท่านละ12,500บาท รับส่ง กทม.
พักบนภูเขาบานน่าฮิวล์ เต็มอิ่มกับเครื่องเล่นแสนสนุก
เดินถ่ายรูปเซลฟี่ได้ครบทุกมุม บอกได้เลยว่าไม่มีเบื่อ เก็บกระเป๋าชุดสวยๆแล้วเราไปถ่ายรูปกันเลย 
 ติดต่อ คุณเบญ  081-152-8565   คุณเป๊ก 065-989-8055
 
 
รายละเอียดการเดินทาง รหัสAVK001
วันที่21ต.ค.65  : กทม.-มุกดาหาร   บริการอาหารกล่องบนรถ
19.30น.       คณะพร้อมกันที่จุดนัดหมาย ธนาคารกรุงไทย เอกชัย 33 เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับ
20.30น.       ออกเดินทางสู่ จ.มุกดาหาร (บริการอาหารกล่อง+น้ำดื่มบนรถ) พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่22ต.ค.65 : มุกดาหาร – เมืองเว้ -วัดเทียนมู่-เมืองดานัง   (B|L|D)
06.00 น.      ต้อนรับคณะที่จุดนับพบเมืองมุกดาหาร รับประทานอาหารเช้า จากนั้น เดินทางผ่านด่านตม.ไทยข้ามแม่น้ำโขงเข้าด่านตม.สะหวันนะเขตของลาว นำคณะเดินทางบนเส้นทางหมายเลข 9 ชม บรรยากาศสองข้างทางของสปป.ลาว ลาวในวันนี้ยังเต็มไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ และศิลปวัฒนธรรม ระยะทาง240กม.นำท่านเดินทางถึงชายแดนด่านลาวบาว (ชายแดนเวียดนาม)

เที่ยง           รับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหารนางเห่ย
จากนั้น ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองที่ด่านตม. เพื่อเข้าสู่ประเทศเวียดนามมุ่งหน้าสู่ เมืองเว้
นมัสการไว้พระที่ วัดเทียนมู่(Thien Mu Pagodar) ซึ่งเป็นเจดีย์สูง 7 ชั้นที่เป็นวัดศักสิทธิ์ของชาวเวียดนามที่นับถือกันมายาวนานมีความสูงถึง 12 เมตร บริเวณโดยรอบจะมีเทพเจ้าหกองค์ซึ่งชาวเวียดนามเชื่อว่าเป็นเทพผู้คุ้มครองเจดีย์ มุ้งหน้าสู่เมืองดานัง ลอดอุโมงค์ภูเขาฮายเวิน (Hai Van Tunnel) ที่ขุดใต้ภูเขาที่มีความยาว 6,280 ม.ขึ้นยอดเขาฮายเวิน
เย็น             บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
นำท่านชม สะพานมังกร (Dragon Bridge) สะพานแห่งนี้สร้าง  เชื่อมต่อระหว่างเมืองดานังและสนามบิน ข้ามผ่านแม่น้ำฮาน (Han River) แม่น้ำสายหลักสำคัญของดานัง โดยสะพานมังกรนั้นถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของดานัง คาร์ฟดาร์ก้อน หรือ Ca Chep Hoa Rong ซึ่งมีรูปร่างตัวเป็นปลา หัวเป็นมังกร ซึ่งเป็นสัตว์ในตำนานของชาวเวียดนามมาตั้งแต่โบราณ มักจะเห็นภาพเขียนคาร์ฟดาร์ก้อนอยู่หลายแห่งในงานศิลปะของเวียดนาม โดยเราจะเห็นคาร์ฟดาร์กอนพ่นน้ำได้ที่บริเวณทางเดินเลียบแม่น้ำฮาน ใกล้กับสะพานมังกร
จากนั้นเข้าที่พักที่โรงแรม Merry Danang Hotel หรือเทียบเท่า


 
วันที่23ต.ค.65  : เมืองดานัง-มรดกโลกฮอยอัน-ล่องเรือกระด้ง -บาน่าฮิวล์   (B|L|D)
เช้า        รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
เที่ยวชม เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรม ฮอยอัน(Hoi An Ancient town) ชม วัดกวางดง(Quang Dong Temple) ชมบ้านโบราณ (Old House) โบราณ หลังคาทรงกระดองปูศิลปะผสมผสาน งดงามจริงๆ ถ่ายรูปที่ สะพานญี่ปุ่น(Japan Bridge) ซึ่งเป็นสะพานเก่าแก่กว่า 400 ปี และเป็นสัญลักของเมืองมรดกโลกฮอยอัน ชม บรรยากาศของเมืองฮอยอันแบบเต็มอิ่ม ถ่ายรูป เดินชมมรดกโลกริมแม่น้ำทูโบนนามฮอยอันกันแบบสบายๆ
แล้วนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านกั๊มทาน นำท่านสัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ในหมู่บ้านเล็กๆ ที่ตั้งอยู่ในเมืองฮอยอัน ภายในจะเป็นสวนมะพร้าวและมีแม่น้ำล้อมรอบ ในช่วงสมัยสงครามนั้นจะเป็นที่พักของเหล่าทหารหาญ ในปัจจุบันอาชีพหลักของคนที่นี่จะประกอบอาชีพทำประมงเป็นหลัก หลังจากนั้นนำท่านทำกิจกรรม ล่องเรือกระด้ง ท่านจะได้รับชมวัฒนธรรมอันสวยงามของชาวท้องถิ่น และระหว่างที่ล่องเรือกระด้งอยู่นั้นชาวบ้านที่นี้ก็จะมีการขับร้องเพลงพื้นเมือง และนำไม้เรือพายมาเคาะเพื่อประกอบเป็นจังหวะดนตรี  
 
แล้วเยี่ยมชม หมู่บ้านสลักหินอ่อนที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในเวียดนามหรือที่รู้จักในชื่อหมู่บ้านนอนเหนือก(Non Nuoc Village) เลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากหินอ่อนที่มีคุณภาพจากประเทศเวียดนาม
เที่ยง        รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร (อาหารซีฟูด)
จากนั้นเดินทางสู่ นครดานัง(Da Nang City) นำท่านเดินทางสู่สถานีกระเช้าบานาฮิวล์  ดื่มด่ำไปกับวิวทิวทัศน์ของเมืองบนความสูงถึง 5,810 เมตร กระเช้าบานา-ฮิวล์เป็นกระเช้าลอยฟ้ารางเดียวแบบไม่หยุดจอดเป็น ระยะทางที่ยาวที่สุดในโลก ได้รับการบันทึกจากกินเนสบุ๊คเมื่อวันที่ 9 มีนาคม ค.ศ.2009 (ใช้เวลาประประมาณ 15 นาที) ขึ้นไปถึงสถานีเฟรนช์ฮิลล์อันเก่าแก่ของบานาฮิลล์รีสอร์ท และได้ชื่นชมกับสุดยอดวิวทิวทัศน์ในแบบพาโนรามาในวันที่อากาศสดใส บานาฮิวล์ เป็นรีสอร์ทและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ตั้งอยู่ทางตะวันตกของดานัง ซึ่งการท่องเที่ยวของเวียดนามได้โฆษณาว่าบานาฮิวล์คือ ดาลัดแห่งเมืองดานัง ถูกค้นพบโดยชาวฝรั่งเศสเมื่อสมัยที่ฝรั่งเศสเป็นเจ้าอาณานิคม จึงได้มีการสร้างถนนขึ้นไปบนภูเขา สร้างที่พัก สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เพื่อใช้เป็นที่พักผ่อน เนื่องจากที่นี่มีอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี อุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปี ประมาณ 17 องศาเซลเซียสเท่านั้น
 
ชม สะพานสีทอง (GOLDEN BRIDGE) แหล่งท่องเที่ยวใหม่ล่าสุดซึ่งอยู่บนเขาบาน่าฮิวล์ เป็นสะพานสีทองทอดยาว โดยมีมือ 2 ข้างอุ้มไว้ ตั้งอยู่ในตำแหน่งที่โดดเด่นเห็นชัด สวยงามเป็นอีกจุดท่องเที่ยวหนึ่งที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ท่านสามารถถ่ายรูปภาพวิวเขาบาน่าฮิวล์ ในวิวพาโนรามา 360 องศา ได้อย่างเต็มอิ่ม
จากนั้นนำท่านชม สวนดอกไม้แห่งความรัก (LE JARDIN D'AMOUR) เป็นสวนดอกไม้สไตล์ฝรั่งเศส ที่มีดอกไม้หลากหลายพันธุ์ถูกจัดเป็นสัดส่วนอย่างสวยงามท่ามกลางอากาศที่แสนเย็นสบาย ที่ไม่ว่าท่านจะอยู่มุมไหนของสวนก็สามารถถ่ายรูปออกมาได้สวยงามอย่างมาก ให้ท่านได้เดินทางถ่ายรูปพร้อมกับสัมผัสบรรยากาศที่สุดแสนจะโรแมนติก นำท่านชม โรงเก็บไวน์ เป็นห้องเก็บไวน์ที่มีลักษณะคล้ายถ้ำที่ถูกสร้างขึ้นมา ตั้งอยู่บนเขาบาน่าฮิวล์ โดยห้องแห่งนี้จะถูกจัดออกเป็นหลายส่วนด้วยกัน ให้ท่านได้เดินชมสถานที่เก็บไวน์ ภายในจะถูกจัดตกแต่งเป็นรูปแบบต่างๆหลากหลายสไตล์
เย็น       รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (อาหารบุฟเฟนานาชาติ)
นำเข้าที่พักโรงแรม  Mercure Bana Hills French Village 4* บนยอดเขาบาน่าฮิวล์ พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่24ต.ค.65 : บานาฮิลล์-เมืองดานัง-เมืองเว้ - ตลาดดองบา - ฟังเพลงพื้นเมือง   (B|L|D)
เช้า             อรุณสวัสดิตอนเช้ายิ้มรับอากาศเย็นสบายอุ่นไอไปด้วยเฆขหมอกสายลมแสงแดด รับประทานอาหาร เช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำคณะไปยัง สวนดอกไม้ และถ่ายรูปกับสะพานมือทอง ชมวิวพร้อม ถ่ายรูปกับสถานที่ต่างๆสวยงามบนยอดยอดเขาบาน่าฮิลว์  ได้เวลานำคณะนั่งกระเช้ากลับลงมาสู่เมืองดานัง
เที่ยง           รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
จากนั้น    เดินทางกลับ เมืองเว้ อิสระช็อปปิ้งกันแบบจุใจที่ตลาดดองบา(Dong Ba Market) เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองกันอย่างจุใจ แล้วออกเดินทางสู่เมืองเว้
เย็น           รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  พร้อม 
ล่องเรือมังกร สำผัสกับบรรยากาศค่ำคืนของเมืองเว้บนสายแม่น้ำหอม พร้อมชม การแสดงร้องเพลงพื้นเมืองเว้ (Hue Traditional Songs) เพลงบรรเลงในพระราชวังสมัยก่อน  
นำเข้าที่ พักระดับ 4* Huong Giang Hotel หรือเทียบเท่า พักผ่อนหรือท่องราตรีตามอัธยาศัย

วันที่ 25ต.ค.65 :  เมืองเว้-ด่านลาวบ่าว-สะหวันนะเขต-มุกดาหาร    (B|L|-)
เช้า  อรุณสวัสดิ์ยาม รับประทานอาหารเช้า  นั่งรถสามล้อถีบชมและถ่ายรูปด้านหน้าของเขต พระราชวังไดโนย (Imperial  City) พระราชวังแห่งนี้สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2348 ในสมัยยาลอง เคยเป็นที่ประทับของพระมหากษัติย์ราชวงศ์เหวียน 13 พระองค์ พระราชวังคงความเก่าแก่งดงาม ลักษณะการสร้างยึดหลักความเชื่อของจีน โดยเวียดนามได้รับอิทธิพลทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมส่วนหนึ่งจากจีน แล้วออกเดินทางมุ่งหน้าชายแดนที่ด่านลาวบาว แวะร้านปลอดภาษี นำคณะเดินทางกลับประเทศไทย ถึงชายแดนเวียดนาม และลาว

เที่ยง           รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร มุ่งหน้าสู่เมืองลาวข้ามสะพานมิตรภาพไทยลาว สู่ มุกดาหาร
แล้วเดินช้อบปิ้งที่ถนนคนเดินมุกดาหาร (อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย) แล้วออกเดินทางกลับ กทม.
วันที่26ต.ค.65   มุกดาหาร-กรุงเทพ   
05.00น.       คณะเดินทางถึง กทม. กลับถึงที่หมายด้วยความประทับใจ

    

*โปรแกรมอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของเวลา เราจะถือเอาผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
*การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้าเมืองไม่ว่าจะเป็นกรณีใดๆทั้งสิ้นลูกค้าไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย
สิ่งที่ควรเตรียมไป - สัมภาระส่วนตัว เช่น เสื้อแขนยาว,ร่ม,หมวก,ครีมกันแดด,ยารักษาโรคประจำตัว,ของใช้ส่วนตัว รองเท้าสวมใส่สบายรวมทั้งคนรู้ใจ
 

อัตราค่าบริการ รับ-ส่ง กทม.

คิดอัตราค่าบริการท่านละ 12,500 บาท

สอบถามเพิ่มเติม คุณเบญ  081-152-8565   คุณเป๊ก 065-989-8055
 
 
เงื่อนไขและข้อตกลง
1.อัตราค่าบริการตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค.-28 ธ.ค. เท่านั้น เฉพาะตลาดคนไทยยกเว้นตรุษเวียดนาม วันหยุดยาว รึเทศกาลต่างๆของเวียดนาม
2.ไม่คืนเงินค่าตั๋วถ้าลูกทัวร์ไม่เข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว
3.เด็กตั้งแต่ 3-7ขวบ จ่าย 70% ในอัตราของผู้ใหญ่ และนอนกับพ่อแม่ ถ้าเสริมเตียงต้องจ่ายเงินเป็น 100% เด็กต่ำกว่า 3 ขวบไม่เก็บค่าใช้จ่าย (ต่ำกว่า1.0เมตร แต่หากมีค่าใช้จ่าย ให้ผู้ปกครองจ่ายหน้างานตามจริง)
4.เมื่อเกิดเหตุเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
5.เป็นช่วงทดลองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติจึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงอาจเกิดขึ้นดังนั้นหากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆทางแลนด์จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
6.กรณีลูกค้ามีแบล็คลีสให้ขออนุญาตต่อศาล และนำใบอนุญาตติดตัวเดินทางมาด้วย

อัตราค่าบริการนี้รวม
 ค่าโรงแรมที่พักตามที่ระบุในรายการ(สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
 ค่ารถนำเที่ยวตามรายการ ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ตามรายการระบุ
 ประกันอุบัติเหตุเดินทาง ท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์
 ค่าตรวจโควิด แบบ ATK จากไทยก่อนเดินทางเข้าลาวและเวียดนาม และตรวจโควิดวันกลับจากเวียดนามเข้าลาว
 ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการที่ระบุ
 ค่าไกด์ท้องถิ่นนำเที่ยว(พูดภาษาไทย)
 เบรกขนม น้ำดื่ม น้ำอัดลม ยาปฐมพยาบาลเบื้องต้น และผ้าเย็น วันละ1ครั้ง

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 ค่าทำพาสปอร์ตและค่าวีซ่า (คนต่างชาติ)
 ค่าประกันสุขภาพวงเงิน 10,000 USD ตามที่รัฐบาลเวียดนามกำหนด(ประกันโควิด)
 กรณีหากลูกค้าต้องกักตัวในสถานที่กักตัวที่ทางรัฐบาลกำหนด ค่าใช้จ่ายต่างๆลูกค้าต้องออกเอง
 ค่า VAT ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % หัก ณ. ที่จ่าย 3 % กรณีต้องการใบเสร็จ
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการเช่น ค่าเครื่องดื่ม และค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง,ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด ฯลฯ
 ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 ราคานี้บริษัท ฯ จะไม่รวมค่าภาษีท่องเที่ยวหากมีการเก็บเพิ่ม
 ค่าทิพย์ให้ไกด์และคนขับรถ  เก็บวันละ 100 บาท/ท่าน=400บาท/ท่าน/ทริป ส่วนหัวหน้าทัวร์ไทยแล้วแต่สินน้ำใจ

เตรียมเดินทาง      ส่งพาสปอร์ตตัวจริง(ที่มีอายุเหลือก่อนเดินทาง6เดือน)ของผู้ร่วมเดินทางทั้งหมดก่อนเดินทาง15วันกรณีลูกค้าไม่สะดวกให้ส่งสำเนาพลาสปอร์ตมาก่อนได้ แต่อย่าลืมนำพลาสปอร์ตตัวจริงมาด้วยในวันเดินทาง
เงินมัดจำล่วงหน้า 5,000บาท และชำระส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนเดินทาง7วัน
สำรองที่นั่งที่คุณเบญ  081-152-8565   คุณเป๊ก 065-989-8055
สอบถามรายระเอียดเพิ่มเติมที่

บริษัทอุ้มรักทัวร์ จำกัด
Tel. 084-513-5577,083-734-7555,062-4969889
เลขที่476 ม.13 ต.ช่องเม็ก อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี 34350     
Email:aumlucktour@hotmail.co.th    www.aumlucktour.net

 
 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้