ทัวร์ลาววันเดย์ทริป ตามรอยพระอาจารย์เสาร์-พระอาจารย์บุญมาก เชื่อมโยง 2 แผ่นดินไทย-ลาว

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : laos-oanday

ทัวร์ลาววันเดย์ทริป ตามรอยพระอาจารย์เสาร์-พระอาจารย์บุญมาก เชื่อมโยง 2 แผ่นดินไทย-ลาว

หมวดหมู่ : ทัวร์ลาว

Share

วันเดย์ทริป ตามรอยพระอาจารย์เสาร์-พระอาจารย์บุญมาก เชื่อมโยง 2 แผ่นดินไทย-ลาว

08.00น.พบกันที่หน้าด่านช่องเม็ก ผ่านพิธรการข้ามด่าน สู่ สปป.ลาว

09.00น.เดินทาง สู่ จำปาสัก โดยรถตู้ VIP

10.00น.วัดภูงอย วัดที่หลวงปู่บุญมากจำพรรษา

10.40น.วัดอำมาตย์วัดที่หลวงปู่เสาร์มรณะภาพ

11.30น.รับประทานอาหารเที่ยง

12.30น.วัดเมืองกลาง ศิลปะผสมผสาน ลาว เวียดนาม สยาม และเป็นวัดที่หลวงปู่บุญมากอุปัชฌาย์

14.00น.ปราสาทหินวัดภูมรดกโลก

15.30น.ออกเดินทางกลับ

16.30น.ถึงหน้าด่านช่องเม็ก

*โปรแกรมอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของเวลา เราจะถือเอาผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
* การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้าเมืองไม่ว่าจะเป็นกรณีใดๆทั้งสิ้น
ลูกค้าไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย
สิ่งที่ควรเตรียมไป - สัมภาระส่วนตัว เช่น เสื้อแขนยาว, ร่ม, รองเท้าสวมใส่สบาย, หมวก, ไฟฉาย, ยารักษาโรค

อัตราค่าบริการรับส่ง ด่านช่องเม็ก

จำนวน4-5 ท่าน6-7ท่าน รถตู้8-10 ท่าน รถตู้
ราคา300025001800

อัตรานี้รวม
ค่าทำหนังสือผ่านแดน และค่าธรรมเนียมพิธีการพรหมข้ามพรหมแดนไทย-ลาว
ค่าอาหารจำนวน 1 มื้อ
ค่ามัคคุเทศก์ลาว ค่าเข้าชมสถานที่ และพนักงานบริการ
บริการน้ำดื่ม น้ำอัดลม ผ้าเย็น อาหารว่าง ยาปฐมพยาบาล ประกันการเดินทางอุบัติเหตุ ท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
อัตรานี้ไม่รวม
ค่า VAT ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
ค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ และค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าทิปไกด์ พนักงาน และพนักงานขับรถเป็นน้ำใจ
เตรียมเดินทาง
หนังสือเดินทาง (PASS PORT) หรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
เด็กที่อายุต่ำกว่า 12 ปี ที่ยังไม่มีบัตรประชาชน ใช้สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรูปถ่าย 2 รูป 2 นิ้ว
เงินมัดจำล่วงหน้า ท่านละ 1,000 บาท ก่อนวันเดินทาง 20 วัน

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้