ทัวร์พม่า

"พม่า"หรือเมียนม่าร์ เพชรเม็ดงามแห่งเอเชีย หลังจากที่พม่าได้ปิดประเทศมานานเพื่อเยียวยาแผลจากสงคราม ประเทศพม่าอุดมด้วยหยก อัญมณี น้ำมัน แก๊สธรรมชาติและทรัพยากรแร่อื่นๆ ชาวพม่าส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธและยังมีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อีกมากมาย โดยยกให้ 5สิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดของพม่า ในการ ทัวร์พม่า จะขาดเสียไม่ได้

  1. มหาเจดีย์ชเวดากอง ตั้งอยู่ใจกลางกรุงย่างกุ้งเป็นแหล่งรวมใจชาวพม่าและชาวพุทธทั่วโลกเชื่อกันว่าเป็นมหาเจดีย์ที่บรรจุพระเกศาธาตุของพระโคตมพุทธเจ้าจำนวน 8 เส้น ยอดสุดของพระเจดีย์บริเวณลูกแก้วหรือหยาดน้ำข้างประดับด้วยเครื่องประดับต่างๆและเพชร 5,448 เม็ด ชั้นบนสุดมีทับทิม 2,317 เม็ดและเพชรเม็ดใหญ่ 76 กะรัต เพื่อรับลำแสงแรกและลำแสงสุดท้ายของดวงอาทิตย์ มาทัวร์พม่าต้องไม่พลาด
  2. เจดีย์ชเวมอดอร์หรือพระธาตุมุเตา  เป็นเจดีย์สำคัญที่อยู่ในเมืองพะโค ประเทศพม่า มีความสูง 114 เมตร (374 ฟุต) ถือเป็นเจดีย์ที่สูงที่สุดในประเทศพม่า แต่เจดีย์ชเวดากอง ในเมืองย่างกุ้ง มักถูกบันทึกว่าเป็นเจดีย์ที่สูงที่สุดในประเทศ 98 เมตร (322 ฟุต) เพราะประดิษฐานบนเนินเขา เจดีย์ชเวมอดอเชื่อกันว่าเป็นมหาเจดีย์ที่บรรจุพระเกศาธาตุและพระเขี้ยวแก้วของพระโคตมพุทธเจ้า
  3. พระธาตุไจทีโยหรือพระธาตุอินทน์แขวน เชื่อว่าพระธาตุไจทีโยเป็นที่ประดิษฐานพระเกศาธาตุของพระโคตมพุทธเจ้า ตั้งอยู่บริเวณหน้าผาสูงชันบนยอดเขาไจทีโยอย่างหมิ่นเหม่ เหมือนจะหล่นและท้าทายแรงดึงดูดของโลกโดยไม่ตกลงมา ตามตำนานระบุว่าฤๅษีติสสะเป็นผู้หนึ่งที่ได้รับพระเกศาจากพระพุทธเจ้าและนำมาไว้ในมวยผม ตั้งใจจะนำพระเกศาไปบรรจุไว้ในก้อนหินที่มีรูปร่างคล้ายกับศีรษะของฤๅษี ท้าวสักกเทวราช (พระอินทร์) จึงช่วยเสาะหาก้อนหินดังกล่าวจากใต้ท้องมหาสมุทรและนำมาวางไว้บนภูเขา
  4. เจดีย์ชเวซิกอง เป็นวัดในเมืองนยองอู อยู่ใกล้พุกามในพม่า เป็นต้นแบบเจดีย์แบบพม่า การก่อสร้างเจดีย์ชเวซีโกน เริ่มต้นขึ้นในรัชสมัยของพระเจ้าอโนรธามังช่อ (พ.ศ. 1587-พ.ศ. 1620) ซึ่งเป็นผู้สถาปนาอาณาจักรพุกามในปี พ.ศ. 1602-1603 และเสร็จสมบูรณ์เมื่อปี พ.ศ. 1645 ในรัชสมัยของพระเจ้าจานสิตาเชื่อกันว่าเจดีย์ชเวซีโกนเป็นที่ประดิษฐานพระสารีริกธาตุและพระทันตธาตุของพระโคตมพุทธเจ้า พระเจดีย์มีรูปทรงระฆังคว่ำมีการปิดประดับทองคำเปลว ฐานเจดีย์มีหลายชั้น เจดีย์เป็นทรงตัน ฐานระเบียงเจดีย์มีแผ่นภาพเคลือบปูนปั้นเล่าเรื่องในนิทานชาดก ที่ทางเข้าของเจดีย์มีรูปปั้นขนาดใหญ่ของผู้ปกป้องศาสนสถาน บริเวณโดยรอบล้อมด้วยวิหารและศาลเจ้าขนาดเล็ก นอกจากนี้ยังมีพระพุทธรูปสัมฤทธิ์สี่องค์ของพระพุทธเจ้าในภัทรกัปนี้ทั้งสี่ทิศ ที่ด้านนอกเขตเจดีย์มีวิหารนัต 37 ตน โดยมีท้าวสักกะ หรือพระอินทร์เป็นหัวหน้านัตเป็นไม้แกะสลักอย่างประณีตตามแบบศิลปะพม่า บริเวณเจดีย์ชเวซีโกนยังมีเสาหินที่จารึกเป็นภาษามอญในสมัยพระเจ้าจานสิตา
  5. พระมหามัยมุนี หรือ มหาเมียะมุนี ด้วยความเชื่อว่าพระพุทธมหามัยมุนีนี้เป็นพระพุทธรูปที่มีชีวิต ด้วยเหตุที่ได้รับประทานพร หรือบางตำนานก็กล่าวว่าได้รับประทานลมหายใจจากพระพุทธเจ้า จึงมีประเพณีล้างพระพักตร์ถวายโดยทุกเช้าในเวลาประมาณ 04.00 น.พระมหาเถระและสาธุชนทั่วไปที่ศรัทธาจะมาทำพิธีล้างพระพักตร์ด้วยน้ำอบน้ำหอมผสมทานาคาอย่างดี พร้อมกับใช้แปรงทองแปรงที่พระโอษฐ์เสมือนหนึ่งแปรงพระทนต์ถวายพระพุทธเจ้า ก่อนใช้ผ้าจากศรัทธาสาธุชนที่ถวายมาเช็ดจนแห้งสนิท แล้วนำกลับคืนแก่สาธุชนผู้นั้นไปบูชาต่อ พร้อมใช้พัดทองโบกถวายเป็นอันดี เสมือนหนึ่งได้อุปัฏฐากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ยังทรงพระชนมชีพอยู่
คำค้นหา
ทัวร์พม่า,เที่ยวพม่า,ทัวร์พม่า3วัน2คืน,ทัวร์พม่าราคาถูก,เที่ยวพม่าราคาประหยัด

มหัศจรรย์ พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม อินเเขวน 3 วัน 2คืน โดยสายการบินแอร์เอเชีย

ทัวร์พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ มิงกุน ชมป่าทะเลเจดีย์ 4000 องค์ สักการะ2มหาบูชาสถาน

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา ชเวดากอง อินเเขวน บินหรู อยู่5ดาว 3วัน2คืน

ไหว้พระ5วัดดัง สวดมนต์ ขอพร เสริมบารมี แก้ปีชง ไป-กลับวันเดียว โดยสายการบินไลอ้อนแอร์

ทัวร์พม่า มหัศจรรย์ Myanmar สักการะ 9 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ต้องห้าม..พลาด เจดีย์ชเวดากอง เทพทันใจ วัดโบตาทาวน์ เทพทันใจเจดีย์ซูเหล่ พิธีครอบเศียรเจดีย์กาบาเอ เจดีย์กลางน้ำ พระพุทธรูปหม่านอ่องหมิ่นสะจำซิ่น เจดีย์แอ่งดอหย่า เทพทันใจไจ๊เช้า เจดีย์ไจ๊กะส่าน

ทัวร์พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ ชมทะเลเจดีย์ ล่องเรือชมเมืองมิงกุน อมรปุระ ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ล้างหน้าพระพักตืมหามัยมุณี

โปรจัดให้ พม่า ย่างกุ้ง หงสา 3 วัน สักการะ 3 มหาบูชาสถาน ชเวดากอง ชเวมอร์ดอร์ พระธาตุอินแขวน สายการบินไลอ้อนแอร์

ทัวร์พม่า พุกาม สัมผัสมนต์เสน่ห์เมืองพุกาม ดินแดนแห่งทะเลเจดีย์ 3วัน

Powered by MakeWebEasy.com