ทัวร์เวียดนามกลาง 3 วัน 2 คืน ไปรถ-กลับรถเริ่มมุกดาหาร

Last updated: 26 ก.ย. 2566  |  9175 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ทัวร์เวียดนามกลาง 3 วัน 2 คืน ไปรถ-กลับรถเริ่มมุกดาหาร

เที่ยวเวียดนามกลาง มุกดาหาร สะหวันนะเขต เว้ ดานัง บานาฮิลล์
โปรแกรม3วัน 2คืน เวียดนามกลาง

นั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาบานาฮิลล์ หมู่บ้านฝรั่งเศส/วัดเทียมมู่/ล่องเรือฟังเพลงพร้อมชมการแสดงดนตรีโบราณเรือมังกร
*** พิเศษ! อาหารบุพเฟ่ต์บนบานาฮิลล์ *


วันที่หนึ่ง : จ.มุกดาหาร-สะหวันนะเขต-ด่านลาวบ๋าว-เมืองเว้-เมืองดานัง-สะพานมังกร-คาร์ฟดราก้อน  (B/L/D)
07.00 น.    ต้อนรับคณะที่จุดนับพบ เมืองมุกดาหาร เดินทางผ่านด่านตม.ไทยข้ามแม่น้ำโขงไทย-ลาว แห่งที่2 เข้าด่านตม.สะหวันนะเขตของลาว นำคณะเดินทางบนเส้นทางหมายเลข 9 ชม บรรยากาศสองข้างทางของสปป.ลาว ลาวในวันนี้ยังเต็มไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ และศิลปวัฒนธรรม ระยะทาง240กม.นำท่านเดินทางถึงชายแดนด่านลาวบาว (ชายแดนเวียดนาม) รอทำเอกสาร ถ่ายรูปรวมหน้าด่านเพื่อเป็นที่ระลึก   
เที่ยง      รับประทานอาหารกลางวัน  เซโปน Restaurants
จากนั้น   นำท่านออกไปที่ ด่านแดนสะหวัน (ลาว) และLao Bao (เวียดนาม) ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง ทั้ง 2 ประเทศ จากนั้นนำท่านเดินทางต่อ ลอดอุโมงค์ ภูเขาฮายเวิ่น ที่มีความยาว 6.3 ก.ม. เป็นอุโมงค์ที่มีความยาวและทันสมัยที่สุดในแถบอินโดจีน สู่ เมืองดานัง เมืองท่าค้าขายอันดับ 4 ของ
เย็น           รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารริมอ่าวลังโก
19.30น.     คณะเดินทางถึงเมืองดานัง นำท่านถ่ายรูปที่ สะพานมังกร ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของเมืองดานัง เป็นสัญลักษณ์ของการฟื้นฟูประเทศและเศรษฐกิจ สะพานมังกรมีความยาว 666 เมตร และความกว้าง 37.5 เมตร มีถนน 6 ช่องจราจร โดยได้เปิดใช้งานตั้งแต่ปี 2013 ด้วยสถาปัตยกรรมที่บวกกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากตำนานของเวียดนามเมื่อกว่าหนึ่งพันปีมาแล้ว ชมคาร์ฟดราก้อน ใกล้กับสะพานมังกรทองเป็นสัตว์ในตำนานที่พ่นน้ำจากปากคล้ายกับเมอร์ไลอ้อนของสิงคโปร์เป็นอนุสาวรีย์ต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง
เข้าที่พัก Golden rose หรือ merry หรือParze Ocean Hotel 3 ดาว (หรือเทียบเท่า)
วันที่สอง  :  เมืองดานัง-บานาฮิลล์-เมืองเว้ -ล่องเรือมังกร แม่น้ำหอม     (B/L/D)
เช้า           อรุณสวัสดิ์ยามเช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม แล้วนำท่าน สู่ เมืองตากอากาศขึ้นชื่อแห่งดานัง ภูเขาบานาฮิลล์ ตั้งห่างจากเมืองดานังออกไปประมาณ 40 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทาง 40-50 นาที บานาฮิลล์เป็นแหล่งท่องเที่ยวตากอากาศมาตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่ 1 โดยได้เกิดแนวคิดการสร้างบ้านพักและโรงแรมจากชาวฝรั่งเศส ในสมัยอาณานิคมตั้งแต่ปี 1919 หลังจากจบสงครามฝรั่งเศสได้พ่ายแพ้และเดินทางออกจากเวียดนามเพื่อกลับประเทศ ทำให้บานาฮิลล์ถูกทิ้งร้างมาเป็นเวลานาน ปัจจุบันรัฐบาลเวียดนามได้กลับมาบูรณะเป็นเมืองท่องเที่ยวตากอากาศแห่งนี้อีกครั้งในปี 2009 พร้อมกับได้มีการสร้างหมู่บ้านฝรั่งเศส กระเช้าลอยฟ้า ที่มีความสูงถึง 5,801 จากระดับน้ำทะเล เพื่อใช้เป็นเส้นทางสำหรับขึ้นไปยังยอดเขา นำท่านนั่งกระเช้าลอยฟ้า ขึ้นไปยังยอดเขาหลัง จากนั้นเดินเที่ยวชม โซนสวนดอกไม้  LE JARDIN D’AMOUR สวนดอกไม้สไตล์ฝรั่งเศส ที่มีดอกไม้หลากหลายพันธุ์ถูกจัดเป็นสัดส่วนอย่างสวยงามท่ามกลางอากาศที่แสนเย็นสบาย ที่มีมุมถ่ายรูปน่ารักๆ ให้ท่านได้เลือกถ่ายได้ตามใจชอบ
จากนั้น อิสระให้ท่านเดิน ชมสะพานโกเด้นบริดจ์ (Golden Bridge) สะพานลอยฟ้าในอุ้งมือยักษ์ ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่พึ่งเปิดให้นักท่องเที่ยวได้เที่ยวชมได้ไม่นานมานี้ มีความสูงจากระดับน้ำทะเล 1,400เมตร ความยาว 150เมตร โค้งไปตามแนวเขา จุดเด่นคือสะพานถูกทอดผ่านอุ้งมือหินขนาดยักษ์สองมือ ผู้ออกแบบจะทำให้รู้สึกราวกับว่ากำลังเดินอยู่บนเส้นด้ายสีทองที่ทอดอยู่ในหัตถ์ของเทพ อิสระให้ท่านได้ถ่ายภาพและชมวิวทิศทัศน์ตามอัธยาศัย 
เที่ยง   รับประทานอาหารเที่ยงแบบบุพเฟ่ต์ ณ ภัตตาคาร
จากนั้น ทุกท่านได้สัมผัสกับประสบการณ์ที่เต็มไปด้วยเสน่ห์แห่งตำนานและจินตนาการของการผจญภัยที่ สวนสนุก The Fantasy Park (ราคาทัวร์รวมค่าเครื่องเล่นภายในสวนสนุกทุกเครื่องเล่น ยกเว้นพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง และเครื่องเล่นที่ใช้ระบบหยอดเหรียญ) เครื่องเล่นในสวนสนุกของบานาฮิลล์ มีหลากหลายรูปแบบมีให้ท่านเลือก อาทิ เช่น โรงภาพยนต์ 4D โลกของไดโนเสาร์ รถไฟเหาะแมงมุมที่ชวนให้ทุกท่านระทึกขวัญไปกับเครื่องเล่น รถราง บ้านผีสิง และอีกมากมาย นอกจากนี้ยังมีร้านช้อปปิ้งให้ท่านได้เลือกซื้อของที่ระลึกภายในสวนสนุกอีกด้วย ได้เวลานั่งกระเช้ากลับลงมา เดินทาง สู่ เมืองเว้
18.00น.  คณะเดินทางถึงเมืองเว้
เย็น     รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
จากนั้น       นำท่าน ล่องเรือมังกรชม แม่น้ำหอม (Huong) ชมบรรยากาศและ ชีวิตความเป็นอยู่สองฟากฝั่งแม่น้ำซึ่งมีความกว้างพอๆกับลำน้ำเจ้าพระยา และชมการแสดงฟังดนตรีโบราณจากชาวเวียดนาม จากนั้น เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือจะเดินเล่นชมบรรยากาศคึกคักยามค่ำคืนของเมืองเว้
เข้าที่พักโรงแรม....... (หรือเทียบเท่า) พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สาม  :  เว้-วัดเทียนมู่-สะหวันนะเขต-มุกดาหาร  (B/L/--)
เช้า           อรุณสวัสดิตอนเช้า รับประทานอาหารตอนเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม
แล้วนำท่านชม วัดเทียนมู่ ชมบรรยากาศที่ สวยงาม เพื่อไหว้พระขอพร ที่ เจดีย์เทียนมู่ มีหอคอยเจดีย์ 8 เหลี่อม สูง 8 ชั้น ซึ่งตั้งอยู่บนฝั่งซ้ายของแม่น้ำหอม พร้อมเรื่องเล่ามากมายเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา ณ ที่แห่งนี้ยังเป็นที่เก็บรถออสตินสีฟ้าคันประวัติศาสตร์ที่โลกต้องจารึกเนื่องมาจาก มีพระจีนขับรถออสตินคันประวัติศาสตร์ที่โชว์อยู่ที่วัดนี้ไปราดน้ำมัน เผาตัวเองประท้วงรัฐบาลเวียดนามที่ทำลายพุทธศาสนา และเก็บภาพแห่งความประทับใจริมแม่น้ำหอม  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สะหวันนะเขต โดยผ่านด่านลาวเบา เข้าประเทศลาว ชมชีวิตประจำวันของชาวบ้านที่ตั้งบ้านเรือนอยู่สองฝั่งถนน และชมวิวทิวทัศน์
เที่ยง     บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารเซโปน   Restaurants
จากนั้น  นำท่านเดินทางต่อ สู่ มุกดาหาร กลับถึงชายแดนไทย – ลาว ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองกลับ สู่ จังหวัดมุกดาหาร  หลังจากนั้น เดินท่างกลับ
18.00น.     เดินทางกลับถึงด่านมุกดาหาร ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว
เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจไม่รู้ลืม 


.....จบโปรแกรมทัวร์.....
 


*โปรแกรมอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของเวลา เราจะถือเอาผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
*การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้าเมืองไม่ว่าจะเป็นกรณีใดๆทั้งสิ้นลูกค้าไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย

สิ่งที่ควรเตรียมไป - สัมภาระส่วนตัว เช่น เสื้อแขนยาว,ร่ม,หมวก,ครีมกันแดด,ยารักษาโรคประจำตัว,ของใช้ส่วนตัว รองเท้าสวมใส่สบายรวมทั้งคนรู้ใจ
 
ราคาค่าใช้จ่าย รับส่งมุกดาหาร
โรงแรม/จำนวน
6ท่านรถตู้
8-10ท่านรถตู้
พักเดี่ยว
3+4ดาว
11,000
9,9001,500
 
กรณีเดินทางกรุ๊ปใหญ่ สอบถามราคาเพิ่มเติม โทร 084-5135577,083-7347555 หรือแอดไลน์
 

อัตราค่าบริการนี้รวม
 ค่าโรงแรมที่พักตามที่ระบุในรายการ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
 ค่ารถนำเที่ยวตามรายการ ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ตามรายการระบุ
 ประกันอุบัติเหตุเดินทาง ท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์
 ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการที่ระบุ
 ค่าไกด์ท้องถิ่นนำเที่ยว(พูดภาษาไทย)
 เบรกขนม น้ำดื่ม น้ำอัดลม ยาปฐมพยาบาลเบื้องต้น และผ้าเย็น วันละ1ครั้ง

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 ค่าทำพาสปอร์ตและค่าวีซ่า (คนต่างชาติ)
 ค่า VAT ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % หัก ณ. ที่จ่าย 3 % กรณีต้องการใบเสร็จ
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการเช่น ค่าเครื่องดื่ม และค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง,ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด ฯลฯ
 ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 ราคานี้บริษัท ฯ จะไม่รวมค่าภาษีท่องเที่ยวหากมีการเก็บเพิ่ม
 ค่าทิปให้ไกด์และคนขับรถ  เก็บวันละ 150 บาท/ท่าน=450บาท/ท่าน

เตรียมเดินทาง 
ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ต(ที่มีอายุเหลือก่อนเดินทาง6เดือน)ของผู้ร่วมเดินทางทั้งหมดก่อนเดินทาง15วัน
เงินมัดจำล่วงหน้า 30% และชำระส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนเดินทาง7วัน


บริษัทอุ้มรักทัวร์ จำกัด
Tel. 084-513-5577,083-734-7555,062-4969889
เลขที่476 ม.13 ต.ช่องเม็ก อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี 34350     
Email:aumlucktour@hotmail.co.th    www.aumlucktour.net

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้