ทัวร์ลาวใต้ AdventureZip-lineing 3days 2nights

Last updated: 29 ม.ค. 2567  |  7151 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ทัวร์ลาวใต้

ทัวร์ลาวใต้ สัมผัสกับบรรยากาศธรรมชาติอันสวยงามและกิจกรรมแอดเวอร์เจอร์สุดมันส์ กับ

โปรแกรม เต็ม Adventure Zip-lineing in laos 3 วัน 2 คืน

*แนะนำลูกค้าจองไฟล์บินรอบเช้าสุดนะค่ะ (หรือพักที่อุบลฯก่อน1คืน)
 สุดยอดแห่งการผจญภัย Adventure Zip-lineing ถึง28เส้น
 เดินป่าชมธรรมชาติแห่งที่ราบสูงบอละเวน Trekking
 พักบ้านบนต้นไม้ Jungle Hotel
 สนุกสนานกับกิจกรรมต่างๆ  Abseiling Rope climbing across the bridge 2 lines U Skywalk

 เลือกกิจกรรม19900ใหม่โรยตัวพิชิตตาดขมึด

วันทีหนึ่ง : อุบลราชธานี – ด่านช่องเม็ก –ปากเซ –ปากซอง – บ้านหนองหลวง – กิจกรรม ผจญภัย Adventure laos ( -/L/D )
07.00น. รับคณะที่ จ.อุบลราชธานี ออกเดินทาง สู่ ด่านพรมแดนช่องเม็ก (เนื่องจากเราได้เพิ่มเส้น Zipline และเพิ่มกิจกรรมโรยตัวลงจากตาดขมึด Abseiline เพื่อความสะดวกรวดเร็วแนะนำให้รับประทานอาหารจากสนามบินหรือต้นทางหรือบนเครื่องสัมภาระแนะนำที่จำเป็นเท่านั้นและขนาดพกพาสะดวก)
08.30น. ถึงด่านช่องเม็กผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองท่องเที่ยวไทย – ลาว (เปลี่ยนรถจากรถไทยเป็นรถลาว) ออกเดินทางสู่เมืองปากเซ ข้ามสะพานมิตรภาพ ลาว – ญี่ปุ่น ข้ามแม่น้ำโขงสู่ เมืองปากเซ เดินทางต่อเข้าเมืองปากซอง
11.00น.ถึงเมืองปากซอง นั่งรถต่อ สู่ บ้านหนองหลวง (เดินทางประมาณ 45 นาที)
12.00น.ถึงบ้านหนองหลวงเตรียมพร้อมโดยมีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญแนะนำก่อนเล่นเริ่มกิจกรรมผจญภัย Adventure laos เดินทางไกลด้วยเท้า Trekking จากบ้านหนองหลวง สู่ฐาน 4-5 กิโลเมตร
แวะ รับประทานอาหารกลางวันแบบปิคนิกตั้งแคมป์ในป่าระหว่างการเดินทาง (1)

15.00น. เดินทางถึงฐาน พบกับกิจกรรม ผจญภัย Adventure Laos สุดมันส์ สุดท้าทาย สุดระทึก กับการผจญภัย อาทิเช่น โหนสลิงZip-Line 8 เส้น ไต่เชือกข้ามสะพาน 2 เส้น ฯลฯ Rope climbing across the bridge 2 lines
Zip-Line โหนสลิง เส้นที่ 1 ยาว 20 เมตร สูง 10 เมตร
Zip-Line โหนสลิง เส้นที่ 2 ยาว 45 เมตร สูง 40 เมตร
Zip-Line โหนสลิง เส้นที่ 3 ยาว 64 เมตร สูง 30 เมตร
Zip-Line โหนสลิง เส้นที่ 4 ยาว 180 เมตร สูง 100 เมตร
Zip-Line โหนสลิง เส้นที่ 5 ยาว 180 เมตร สูง 60 เมตร
Zip-Line โหนสลิง เส้นที่ 6 ยาว 175 เมตร สูง 75 เมตร โหนสลิงวิ่ง ผ่านน้ำตกตาดขมึด สุดระทึกใจไปกับความสวยงามของน้ำตกที่เป็นธรรมชาติและเป็นน้ำตกที่ใหญ่ที่ สุดในลาว
Zip-Line โหนสลิง เส้นที่ 7 ยาว 85 เมตร สูง 100 เมตร
Zip-Line โหนสลิง เส้นที่ 8 ยาว 185 เมตร สูง 30 เมตร

กลับมาชมน้ำตกตาดขมึดอีกครั้งระหว่างการ ผจญภัย จะมีกิจกรรม การโยนตัว Abseiling จากฐาน โหนสลิง Zip-Line 2 จุด โยนตัว Abseiling 1 ครั้ง มีทั้งหมด 4 จุด แต่ละจุดมีความสูง 10–30 ม. หลังจากสนุกกับกิจกรรมที่สุดมันส์ สุดท้าทาย สุดระทึก มาเกือบทั้งวัน นำคณะอิสระเล่นน้ำที่น้ำตกและชมวิวสวยๆของธรรมชาติอีกหนึ่ง บรรยากาศแปลกใหม่ที่จะทำให้คุณประทับใจ จากนั้น เดินทางกลับสู่ที่พัก บ้านต้นไม้ Jungle Hotel

18.00น. นำคณะรับประทานอาหารค่ำ(2)
จากนั้นนำคณะเข้าสู่ที่พัก Zip-Line โดยโหนสลิงขึ้นไปบนบ้านต้นไม้ ท่านจะได้พบบรรยากาศเย็นสบายบนต้นไม้ เสียงแมลงร้องตอนกลางคืนพร้อมได้ยินเสียงน้ำตกทั้งคืน ให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สอง : ปากซอง – กิจกรรม ผจญภัย Adventure Laos (B/L/D)
06.00น.  อรุณสวัสดิ์ยามเช้า กับวันใหม่ รับประทานอาหารเช้า(3) ที่แค้มอาหาร
08.00น.  เตรียมพร้อม ผจญภัย สนุกกับกิจกรรม Adventure Laos อีกวัน ของรอบเช้า โดยกิจกรรม มี อาทิโหน
 สลิงZip-Line 14 เส้น ยาวสุด 450 เมตร และสูง 100 เมตร 
 1.Zip-Line โหนสลิง เส้นที่ 1 ยาว 130 เมตร สูง 50 เมตร
 2.Zip-Line โหนสลิง เส้นที่ 2 ยาว 390 เมตร สูง 100 เมตร
 3.Zip-Line โหนสลิง เส้นที่ 3 ยาว 250 เมตร สูง 100 เมตร
 4.Zip-Line โหนสลิง เส้นที่ 4 ยาว 390 เมตร สูง 100 เมตร
 5.Zip-Line โหนสลิง เส้นที่ 5 ยาว 35 เมตร สูง 20 เมตร
 6.Zip-Line โหนสลิง เส้นที่ 6 ยาว 20 เมตร สูง 10 เมตร
 7.Zip-Line โหนสลิง เส้นที่ 7 ยาว 450 ม. สูง100 ม. ผ่านภูเขาอีกลูกหนึ่งไปยังอีกลูกหนึ่งสุดระทึกใจ
 8.Zip-Line โหนสลิง เส้นที่ 8 ยาว 20 เมตร สูง 7 เมตร
 9.Zip-Line โหนสลิง เส้นที่ 9 ยาว 350 เมตร สูง 100 เมตร
 10.Zip-Line โหนสลิง เส้นที่ 10 ยาว 35 เมตร สูง 15 เมตร
12.00น.   รับประทานอาหารกลางวัน(4) ณ แคมป์

หลังรับประทานอาหาร ออกเดินเท้าในป่า สู่ น้ำตกตาดเสก็ด หุบเหวน้ำตกขนาดยักษ์ที่ทิ้งตัวลงมาจากผาสูงเป็นร้อยๆ เมตร.... เป็นน้ำตกตาดที่ยังใหม่และบริสุทธิ์ต่อสายตาคนเดินทาง หลบซ่อนอยู่กลางป่าดงลึกบนที่ราบสูงบอละเวน เก็บภาพความยิ่งใหญ่ของสายน้ำตกตาดตัวนี้ เดินเท้าต่อ ถึงน้ำตกตาดน้อยห้วยหินแดงจุดนี้น้ำท่าบริบูรณ์เพราะอยู่ติดลำห้วยเล่นน้ำ อาบน้ำกันได้อย่างสบาย อิสระคณะเล่นน้ำตกตามอัธยาศัย ได้เวลา กลับโดย Zip-Line โหนสลิง กลับทั้งหมด 4 เส้น และกิจกรรม ข้ามสะพาน 2 เส้น ฯลฯ Rope climbing across the bridge 2 lines และสะพานที่ 2 จะเป็นสะพานตัว U Skywalk จะเดินข้ามทีละเส้น จะทำให้สนุกและระทึกใจ อีกหนึ่งของกิจกรรม Adventure Laos
 11.Zip-Line โหนสลิง เส้นที่ 11 ยาว 200 เมตร สูง 35 เมตร
 12.Zip-Line โหนสลิง เส้นที่ 12 ยาว 255 เมตร สูง 30 เมตร
 13.Zip-Line โหนสลิง เส้นที่ 13 ยาว 250 เมตร สูง 15 เมตร
 14.Zip-Line โหนสลิง เส้นที่ 14 ยาว 25 เมตร สูง 15 เมตร
17.00น. รับประทานอาหารเย็น(5)
จากนั้นเข้าที่พักให้คณะพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สาม : TreeTop -ปากเซ –ตลาดดาวเรือง -ด่านช่องเม็ก – สนามบิน จ.อุบลฯ     (B/L/-)
07.00น.   อรุณสวัสดิ์ยามเช้า รับประทานอาหารเช้า(6)  สนุกต่อวันสุดท้าย กับ กิจกรรมผจญภัย Adventure Laos โดยมีปีนหน้าผาชัน Rock climbing. ปีนบันไดเหล็ก Walking steel ladder. สูง 35 เมตร สู่ยอดน้ำตกตาดขมึด ถึงยอดน้ำตกนั่งพักเหนื่อย ชมวิวทิวทัศน์บนยอดเขาหัวน้ำตกตาดขมึด ที่งดงาม พักพอหายเหนื่อย ออกเดินเท้าต่ออีกนิดผ่านป่ากาแฟ สู่ หมู่บ้านหนองหลวง
11.00น.    เสร็จสิ้นภารกิจ ผจญภัย กับกิจกรรม Adventure Laos ตลอดเวลา 2 วัน ครึ่ง
12.00น.   รับประทานอาหารเที่ยง(7) ณ บ้านหนองหลวง ได้เวลาออกเดินทางกลับสู่เมือง ปากเซ
14.00น.   ถึงเมืองปากเซ แว๊ะช็อปปิ้งที่ ตลาดดาวเรือง เป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดของภาคใต้ มีสินค้ามากมาย อาทิเช่น เครื่องเงิน ผ้าถุง ผ้าไหมเมืองลาว กระเป๋า ฯลฯ (กรณีมีเวลาเหลือ) ได้เวลาออกเดินทางกลับ

16.00น.   ถึง ด่านพรมแดนช่องเม็ก ซื้อของฝาก สินค้าอินโดจีน สินค้าปลอดภาษี มากมาย ได้เวลา ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง ออกเดินทางกลับ สู่ เมืองอุบลฯ


..........................................................


โปรแกรมนี้เหมาะสำหรับบุคคลที่มีร่างกายแข็งแรง ออกกำลังกายสม่ำเสมอ เตรียมพร้อมร่างกายอยู่ตลอด เพราะกิจกรรม ผจญภัย Adventure Laos จะเดินทางไกลและอยู่ที่สูงหวาดเสียวตลอดการเล่นกิจกรรม ท่านที่มีโรคประจำตัวดังนี้ โรคหัวใจ,โรคความดัน,และโรคที่เกี่ยวกับไขข้อกระดูก ไม่เหมาะสมทีจะเล่นกิจกรรม ผจญภัย Adventure Laos 


โปรแกรมอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของเวลา เราจะถือเอาผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญการ ไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้าเมืองไม่ว่าจะเป็นกรณีใดๆทั้งสิ้นลูกค้าไม่สามารถขอหัก ค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย
สิ่งที่ควรเตรียมไป
สัมภาระ ส่วนตัว ขนาดพกพาไม่หนักมาก เช่น เสื้อผ้า1ชุด,ผ้าเช็ดตัว,ครีมกันแดด,ยากันยุง,ยากันทาก,เสื้อกันฝน(ช่วงหน้าฝน),รองเท้าสำหรับเดินป่า,หมวก,ไฟฉาย,ยารักษาโรคประจำตัว,รวมทั้งคนรู้ใจ

อัตราค่าบริการ รับ-ส่ง ด่านช่องเม็กจ.อุบลราชธานี
จำนวน
2-3 ท่าน
4-6 ท่าน
7-8 ท่าน
9-10ท่าน
ราคา/ท่านละ
19,90017,900 15,900 14,900 

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าทำหนังสือผ่านแดน และค่าธรรมเนียมพิธีการข้ามพรมแดนไทย – ลาว
 • ค่ารถยนต์นำเที่ยวในลาวตลอดรายการ
 • ค่าที่พัก 2 คืน บ้านต้นไม้ Jungle Hotel
 • ค่าอาหาร จำนวน 7 มื้อ
 • ค่ามัคคุเทศก์ลาว และพนักงานบริการ
 • ค่าเข้าชมสถานที่และค่าผ่านทาง
 • บริการ น้ำดื่ม น้ำอัดลม ผ้าเย็น อาหารว่าง ยาปฐมพยาบาล และ หมวก
 • ประกันอุบัติเหตุเดินทาง ท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • บริการเสริมพิเศษ วงดนตรี/คาราโอเกะ/วีดีโอ
 • ค่า VAT ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % หัก ณ. ที่จ่าย 3 % กรณีต้องการใบเสร็จ
 • ค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ และค่าใช้จ่ายส่วนตัว
 • ค่า ทิปพนักงาน ไกด์ พนักงานขับรถ เป็นน้ำใจ

เตรียมเดินทาง

 สำหรับผู้ที่ได้รับวัคซีนครบโดสแล้ว แสดงหลักฐานการฉีด หรือแสดงแอปหมอพร้อมต่อเจ้าหน้าที่
 ส่ง ชื่อ นามสกุล จริง เลขบัตรประจำตัวประชาชนทั้ง 13 หลักและเลขหลังบัตร(Laser Code)


เงินมัดจำล่วงหน้า 20% โอนเข้าบัญชี นายณรงค์ฤทธิ์ จันทร์ทรง
 ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาย่อยช่องเม็ก บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 896-2-05363-4
 ธนาคารกรุงไทย สาขาโขงเจียม บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 338-0-17263-4
 ธนาคารกสิกรไทย สาขาพิบูลมังสาหาร บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 361-2-45730-0
 ธนาคารกรุงศรี สาขาพิบูลมังสาหาร บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 081-1-67098-2
 ธนาคารกรุงเทพ สาขาเทสโก้โลตัสพิบูลมังสาหารบัญชีออมทรัพย์เลขที่ 786-0-17096-3

บริษัท อุ้มรักทัวร์ จำกัด
นาย ณรงค์ฤทธิ์ จันทร์ทรง (อุ้ม)
Tel. 084-513-5577, 094-264-6777, 062-4969889, 083-734-7555
เลขที่ 476 ม.13 ต.ช่องเม็ก อ.สิรินธร จ. อุบลราชธานี 34350
Email:aumlucktour@hotmail.co.th www.aumlucktour.net

กิจกรรม Adventure Zip-lineing in laos
ชมภาพทริปที่ผ่านมาคลิ๊ก!  https://youtu.be/sls4UBtRHlI
ชมรายการ View Finder ลาวใต้https://youtu.be/8zms8yUK-QI
ชมรายการTT Rider ep.13 คลิ๊ก!https://youtu.be/5BD_XkQyBd0

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้