ทัวร์ลาว สะหวันนะเขต คำม่วน 3 วัน2คืน

Last updated: 23 ส.ค. 2565  |  6365 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ทัวร์ลาว สะหวันนะเขต คำม่วน 3 วัน2คืน

วันที่หนึ่ง : จ.มุกดาหาร – วัดภูมโนรมย์ –ด่านสะหวันนะเขต -โอท้อป – ถ้ำพระ – ซิตี้ทัวร์
07.00น.     รับคณะที่ โรงแรมพลอยพาเลส รับประทานอาหารเช้า(1) ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารนำท่านเดินทาง สู่ วัดภูมโนรมย์  "องค์พญาศรีมุกดามหามุนีนีลปาลนาคราช" รูปปั้นพญานาคสวยอลังการบนภูเขาสูง ซึ่งลักษณะของพญานาคนั้นจะนอนขดตัวไปมาและชูลำคอ สูงสง่าหันไปทางแม่น้ำโขงเบื้องล่าง ลำตัวยาว 122 เมตร มีสีเขียวอมฟ้า สะท้อนแสงสวยงาม พร้อมกับมีลวดลายที่ละเอียดอ่อน วิจิตรบรรจง แต่ก็แฝงไปด้วยความน่าเกรงขาม  จากบริเวณที่ตั้งขององค์พญาศรีมุกดามหามุนีนีลปาลนาคราช จะสามารถมองเห็นแม่น้ำโขงได้ชัดเจน พร้อมทั้งวิวของเมืองมุกดาหาร และฝั่งทางสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สามารถมองได้ไกลสุดลูกหูลูกตา ดูผ่อนคลาย เป็นภาพที่สวยงามมาก ๆ เก็บภาพแห่งความประทับใจ ได้เวลาพอสมควร ออกเดินทาง สู่ ด่านสะหวันนะเขต ข้ามสะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่ 2 ผ่านพิธีการข้ามด่านเรียบร้อยแล้ว

เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง(2) ณ ร้านอาหาร หลังอาหาร  นำท่านแวะ ร้านโอท๊อป ชมช้อปของฝากของดีของเมืองท่าแขก และเดินทางต่อ สู่ ถ้ำพระ หรือ ถ้ำหนองปลาฝา เป็นถ้ำสองชั้น ชั้นล่าง เป็นถ้ำน้ำลอด น้ำลึกราว 5 เมตร ลึกราว 100 เมตร สามารถนั่งเรือลอดได้ มีตำนานเล่าว่า สมัยก่อน ชาวบ้านมาจับปลา เจอปลาฝา (ปลากระเบน) ตัวใหญ่มากๆ ลอยขึ้นมาตัวยาวร่วมสองเมตร แต่แล้วก็หายไปจึงเรียกที่นี่ว่า ถ้ำหนองปลาฝา ..ชั้นที่สอง สูงขึ้นไปราว 12เมตร ด้านในเป็นหินงอกหินย้อย สวยงาม บางก้อนเคาะแล้วมีเสียงดัง เหมือนฆ้องเหมือนกลอง ถ้ำยาว 137เมตร ด้านในมีพระพุทธรูปโบราณ ซุกซ่อนอยู่ ถึง 229องค์ เป็นพระพุทธรูปทองคำ 61 องค์ องค์ใหญ่สุด มีหอยสังข์ และลูกแก้ว 1 ลูก อยู่ในฝ่ามือ องค์ใหญ่สูง171 เมตร หนัก ถึง 100กก. เป็นองค์เงิน 134 องค์ ที่เหลือ เป็นพระไม้ และพระหิน. มีแท่นตั้งพระ และวัตถุโบราณอีกหลายอย่าง
จากนั้น      นำท่านแวะดูตลาดของฝากชาวบ้าน เช่นหม่ำ หนังแห้ง ขนมป่าน ข้าวแต๋น สมุนไพร ฯลฯ
ค่ำ    รับประทานอาหารค่ำ(3) ณ ร้านอาหารซันเซต  หลัง อาหารนำท่านเข้า สู่ ที่พัก โรงแรมแม่โขง (หรือเทียบเท่า) พักผ่อนตามอัธยาศัย หรือจะท่องราตรีตามสมัครใจ
วันที่สอง : ถ้ำนางแอ๋น - ขี่เรือเข้าวังบาดาล(เฉพาะหน้าแล้ง) - พระธาตุศรีโคตรบูรณ์– พระธาตุโพ่น – ซิตี้ทัวร์ ตลาดของป่า
เช้า          อรุณสวัสดิ์ยามเช้า รับประทานอาหารเช้า(4)(เมนูเฝ๋อ)
จากนั้น    ออกเดินทาง สู่ ถ้ำนางแอ่น  ถ้ำนางแอ่น เป็นถ้ำที่มีลมพัดออกมาจากถ้ำ อากาศจะเย็นเปรียบเสมือนกับแอร์ธรรมชาติ ณ สถานที่แห่งนี้ประชาชนชาวเมืองท่าแขกมักจะ พากันมาพักผ่อน เพื่อสัมผัสกับอากาศอันบริสุทธิ์ในวันสุดสัปดาห์บริเวณถ้ำนางแอ่นนี้ ยัง มีทิวทัศน์ธรรมชาติที่สวยงามไปด้วยภูเขาที่สลับซับซ้อน  ถ้ำนางแอ่น ซึ่งเป็นถ้ำเก่าแก่ มีธรรมชาติที่น่าอัศจรรย์ และมีความสวยงาม  อีกทั้งยังติดหลอดไฟ ทำให้สามารถเดินชมหินงอกหินย้อยได้อย่างปลอดภัย เหตุที่ได้ชื่อว่าถ้ำนางแอ่น เนื่องจากในอดีตถ้ำแห่งนี้เคยเป็นที่อยู่อาศัยของนกนางแอ่นจำนวนมาก สิ่งที่น่าสนใจในถ้ำแห่งนี้คือ รูปปั้นพราหมณ์ขนาดเล็กสีทอง ไม่ปรากฏว่ามีที่มาอย่างไร ชาวลาวส่วนใหญ่เมื่อเดินทางมาเที่ยวก็จะแวะมากราบขอพรเสมอ นอกจากนี้บริเวณปากถ้ำยังมีสัตว์ป่าหาดูได้ยากให้ชม และได้สัมผัสทิวทัศน์ธรรมชาติของเขาหินปูนโดยรอบซึ่งมีความสวยงามไม่แพ้ที่วังเวียงอีกด้วย ขี่เรือเข้าวังบาดาล(เฉพาะหน้าแล้ง)

จากนั้น    ออกเดินทาง สู่ “พระธาตุศรีโคดตะบอง” พระธาตุพี่น้องกับพระธาตุพนม และเป็นพระธาตุศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของแขวงคำม่วน พระธาตุแห่งนี้ สร้างขึ้นโดยพระสมินทะราช หรือสุมินตตะธรรมวงศ์สาอะทิราช แห่งราชอาณาจักรศรีโคตรบอง เพื่อเป็นอนุสาวรีย์พระยาศรีโคตรบอง กษัตริย์นครศรีโคตตะบุระ เนื่องจากที่แห่งนี้เคยเป็นที่ประดิษฐานพระสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าทั้ง 4 คือ พระกะกุสันโท, พระโกนาคะมะโน, พระกัดสะโบและพระโคตะโม
จากนั้น    นำท่านชม กำแพงหินยักษ์ ประติมากรรมธรรมชาติหรือฝีมือมนุษย์โบราณไม่สามารถคาดเดา ความเชื่ออันลึกลับว่าเป็นกำแพงเมืองอาณาจักรศรีโคตะบองเดิม เพราะก่อกำแพงหินวางเป็นแนวยาวติดต่อกันกว่า 10กิโลเมตร สูงกว่า 15เมตร เป็นช่วงๆ ดูคล้ายเป็นฝีมือมนุษย์ สมเด็จพระเทพฯเคยเสด็จและเป็นผู้พระราชทานนามว่ากำแพงหินยักษ์ จากนั้นออกเดินทาง สู่ แขวงสะหวันนะเขต
เที่ยง          รับประทานอาหารเที่ยง(5) ณ ร้านอาหาร เมนูเด็ดไก่ย่างเซโน
จากนั้น     เข้าชมพระธาตุโพน เป็นพระธาตุศักดิ์สิทธิ์สำคัญคู่บ้านคู่เมือง ที่ผู้คนในฝั่งลาวให้ความเคารพนับถือเป็นอย่างมาก ในวันพระหรือวันสำคัญทางพุทธศาสนา จะมีผู้คนแห่แหนมาทำบุญกันอย่างเนืองแน่น นิยมมาขอพร สืบอายุต่อชะตา บนบานสารกล่าว ซึ่งก็เล่ากันว่าประสบผลสำเร็จตามที่ขอกันเป็นส่วนใหญ่ จึงมาแก้บนกันด้วยขันหมากเบ็ง ดอกไม้ ผลไม้ อาหารและเครื่องบูชาหลากชนิด ถวายอยู่เต็มหน้าพระธาตุในทุก ๆ วัน จากนั้นซิตี้ทัวร์นำท่านช้อปปิ้งจับจ่ายซื้อของฝากมากมาย ได้เวลาพอสมควร
ค่ำ        รับประทานอาหารค่ำ(6) ณ ร้านอาหาร
จากนั้น   นำท่านเข้า สู่ ที่พักโรงแรม รุ่งทิพย์ หรือเทียบเท่า พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สาม :  พระธาตุอิงฮัง – ตลาดสิงคโปร์ – ดิวตี้ฟรีดาวเรือง–ด่านสะหวันนะเขต –จ.มุกดาหาร ตลาดอินโดจีน  
เช้า        อรุณสวัสดิ์ยามเช้า รับประทานอาหารเช้า(7) ณ ห้องอาหารของโรงแรม  เข้าชม พระธาตุอิงฮัง พระธาตุที่ได้ชื่อว่าเป็นพระธาตุคู่แฝดของพระธาตุพนม สร้างในสมัยอาณาจักรศรีโคตรบูร พ.ศ.400 โดยคำว่า อิงฮัง มาจาก พิงรัง หรือพิงต้นรัง รอบพระธาตุ สร้างเป็นระเบียงคดโดยรอบ ประดิษฐานพระพุทธรูปศิลปะล้านช้างมากมาย  เข้าช้อปปิ้งที่ตลาดสิงคโปร์ เป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดของแขวงสะหวันนะเขต เป็นแหล่งการค้าที่สำคัญของชาวบ้านที่นี้ มีของนานาชนิดให้เลือกสรร ทั้งเครื่องอุปโภคบริโภค และเครื่องประดับมากมาย
เที่ยง       รับประทานอาหารเที่ยง(8) ณ ร้านอาหาร
จากนั้น    ออกเดินทางสู่ด่าน ให้ทุกท่านช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ดิวตี้ฟรี ระหว่างรอเอกสาร นำทุกท่านผ่านพิธีการข้ามด่านสะหวันนะเขต ข้ามสะพานมิตรภาพไทย-ลาว 2 เข้าสู่ จ.มุกดาหาร ช้อปปิ้งต่อที่ตลาดอินโดจีน ซื้อของฝากฝากคนที่บ้าน ได้เวลาพอสมควร ส่งคณะเดินทางกลับที่หมายโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจจากทีมงาน

            ...................................................................
 
  

 
*โปรแกรมอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของเวลา เราจะถือเอาผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
*การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้าเมืองไม่ว่าจะเป็นกรณีใดๆทั้งสิ้นลูกค้าไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย
สิ่งที่ควรเตรียมไป – สัมภาระส่วนตัว เช่น เสื้อแขนยาว, ร่ม, หมวก, ครีมกันแดด, ยารักษาโรคประจำตัว, ของใช้ส่วนตัว , รองเท้าสวมใส่สบาย,รวมทั้งคนรู้ใจ


อัตราค่าบริการ
จำนวน
8-10 ท่าน
16-20 ท่าน
21-25 ท่าน
26-30 ท่าน
31-35 ท่าน
36-40ท่าน
41ท่านขึ้นไป
ราคา
6,500
6,300
6,500
6,300
6,100
5,900
5,800
รถที่ใช้
ตู้
ตู้
บัส30-45
บัส30-45
บัส45-49
บัส45-49
บัส45-49
*เด็กอายุ 3-5 ปี ไม่มีเตียง ลด 50% ของราคาผู้ใหญ่ ไม่มีเตียง
*เด็กอายุ 6-10 ปี ไม่มีเตียง ลด 20% ของราคาผู้ใหญ่ ไม่มีเตียง

อัตรานี้รวม   
1.ค่าทำหนังสือผ่านแดน และค่าธรรมเนียมพิธีการข้ามพรมแดนไทย–ลาว
2.ค่ารถยนต์นำเที่ยวในลาวตลอดรายการ       
3.ค่าที่พักระดับมาตรฐาน 2 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน  
4.ค่าอาหารจำนวน 8 มื้อตามที่ระบุในรายการ
5.ค่ามัคคุเทศก์ลาว และพนักงานบริการ    
6.ค่าเข้าชมสถานที่และค่าผ่านทาง
7.บริการ น้ำดื่ม น้ำอัดลม ผ้าเย็น อาหารว่าง ยาปฐมพยาบาล และ หมวก
8.ประกันอุบัติเหตุเดินทาง ท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์
อัตรานี้ไม่รวม 
1.ค่า VAT ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % หัก ณ. ที่จ่าย 3 % กรณีต้องการใบเสร็จ
2.ค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ และค่าใช้จ่ายส่วนตัว
3.ค่าทิป พนักงาน ไกด์ พนักงานขับรถ

เตรียมเดินทาง   ส่ง ชื่อ นามสกุล จริง และเลขบัตรประจำตัวประชาชนทั้ง13หลักและหมายเลขด้านหลังบัตร  เด็กอายุต่ำกว่า10ปี ใช้สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรูปถ่าย2รูป
 เงินมัดจำล่วงหน้า 20% โอนเข้าบัญชี นายณรงค์ฤทธิ์ จันทร์ทรง
 ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาย่อยช่องเม็ก บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 896-2-05363-4
 ธนาคารกรุงไทย สาขาโขงเจียม บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 338-0-17263-4
 ธนาคารกสิกรไทย สาขาพิบูลมังสาหาร บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 361-2-45730-0
 ธนาคารกรุงศรี สาขาพิบูลมังสาหาร บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 081-1-67098-2

บริษัทอุ้มรักทัวร์ จำกัด
Tel. 084-513-5577, 062-4969889 ,083-734-7555 ,045-476-219 Fax 045-476199
เลขที่476 ม.13 ต.ช่องเม็ก อ.สิรินธร จ. อุบลราชธานี

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้