SLK032_SVทัวร์ลาวท่าแขกแขวงคำม่วน3วัน2คืนเข้าด่านสะหวันนะเขต

Last updated: 27 ส.ค. 2566  |  9760 จำนวนผู้เข้าชม  | 

SLK032_SVทัวร์ลาวท่าแขกแขวงคำม่วน3วัน2คืนเข้าด่านสะหวันนะเขต

โปรแกรม มุกดาหาร-ท่าแขก แขวงคำม่วน-ท่าฝรั่ง วังสีคราม
3 วัน2คืน
โปรแกรม : ทัวร์ลาวท่าแขกแขวงคำม่วนเข้าด่านสะหวันนะเขต
ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
ระหัส      : SLK032_SV
วันที่หนึ่ง : จ.มุกดาหาร-ด่านสะหวันนะเขต-เมืองท่าแขกแขวงคำม่วน-กำแพงหินยักษ์–ท่าฝรั่งวังสีคราม–ถ้ำพระ -
ซิตี้ทัวร์เมืองท่าแขก (--/เที่ยง/เย็น)                         
07.00น.    รับคณะที่....จุดนัดหมาย ออกเดินทาง สู่ ด่านสะหวันนะเขต   ผ่านพิธีการข้ามด่านเรียบร้อยแล้ว
เดินทางสู่ เมืองท่าแขก เป็นเมืองเอกของแขวงคำม่วน ประเทศลาว นับว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเมืองที่มีความสำคัญทางด้านประวัติศาสตร์ลาวอย่างยาวนาน
จากนั้น       นำท่านชม กำแพงหินยักษ์ ประติมากรรมธรรมชาติหรือฝีมือมนุษย์โบราณไม่สามารถคาดเดา ความเชื่ออันลึกลับว่าเป็นกำแพงเมืองอาณาจักรศรีโคตะบองเดิม เพราะก่อกำแพงหินวางเป็นแนวยาวติดต่อกันกว่า 10กิโลเมตร สูงกว่า 15เมตร เป็นช่วงๆ ดูคล้ายเป็นฝีมือมนุษย์ สมเด็จพระเทพฯเคยเสด็จและเป็นผู้พระราชทานนามว่ากำแพงหินยักษ์
จากนั้น       เดินทาง สู่ "ท่าฝรั่ง วังสีคราม"  อิสระเล่นน้ำ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีน้ำเขียวมรกต จากลำห้วยนำโดนไหลลงสูงแม่น้ำโขง ล้อมรอบด้วยภูเขาหินปูนทำให้มีวิวธรรมชาติที่สวยงาม ภายในท่าฝรั่งมีกิจกรรมให้เลือกเล่นมากมาย ไม่ว่าจะเป็น พายเรือคายัค นั่งเรือหางยาวล่องแม่น้ำชมวิว และแบบอื่นๆให้เราได้เลือกเล่น

เที่ยง         รับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหาร
หลังอาหาร   ชม ถ้ำพระ หรือ ถ้ำหนองปลาฝา เป็นถ้ำสองชั้น ชั้นล่าง เป็นถ้ำน้ำลอด น้ำลึกราว 5 เมตร ลึกราว 100 เมตร สามารถนั่งเรือลอดได้ มีตำนานเล่าว่า สมัยก่อน ชาวบ้านมาจับปลา เจอปลาฝา (ปลากระเบน) ตัวใหญ่มากๆ ลอยขึ้นมาตัวยาวร่วมสองเมตร แต่แล้วก็หายไปจึงเรียกที่นี่ว่า ถ้ำหนองปลาฝา
จากนั้น       ซิตี้ทัวร์เมืองท่าแขก นำท่านแวะดูตลาดของฝากชาวบ้าน ซื้อของต่างๆ
เที่ยวชมบ้านเมืองย่านอาคารเก่าสถาปัตยกรรม เฟร้นช์โคโลเนียล ร่องรอยอดีดเมืองขึ้นของฝรั่งเศส
ค่ำ            รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร 
หลัง อาหารนำท่านเข้า สู่ ที่พัก ............(หรือเทียบเท่า)พักผ่อนตามอัธยาศัย หรือจะท่องราตรีตามสมัครใจ
วันที่สอง : ถ้ำนางแอ๋น – ขี่เรือเข้าวังบาดาล (เฉพาะหน้าแล้ง) –พระธาตุศรีโคดตะบอง-พระธาตุโพ่น – ซิตี้ทัวร์ ตลาดของป่า (เช้า/เที่ยง/เย็น)
เช้า     อรุณสวัสดิ์ยามเช้า รับประทานอาหารเช้า
จากนั้น  ออกเดินทาง สู่ ถ้ำนางแอ่น  ถ้ำนางแอ่น เป็นถ้ำที่มีลมพัดออกมาจากถ้ำ อากาศจะเย็นเปรียบเสมือนกับแอร์ธรรมชาติ ณ สถานที่แห่งนี้ประชาชนชาวเมืองท่าแขกมักจะ พากันมาพักผ่อน เพื่อสัมผัสกับอากาศอันบริสุทธิ์ มีทิวทัศน์ธรรมชาติที่สวยงามไปด้วยภูเขาที่สลับซับซ้อน  ถ้ำนางแอ่น ซึ่งเป็นถ้ำเก่าแก่ มีธรรมชาติที่น่าอัศจรรย์ และมีความสวยงาม  อีกทั้งยังติดหลอดไฟ ทำให้สามารถเดินชมหินงอกหินย้อยได้อย่างปลอดภัย เหตุที่ได้ชื่อว่าถ้ำนางแอ่น เนื่องจากในอดีตถ้ำแห่งนี้เคยเป็นที่อยู่อาศัยของนกนางแอ่นจำนวนมาก สิ่งที่น่าสนใจในถ้ำแห่งนี้คือ รูปปั้นพราหมณ์ขนาดเล็กสีทอง ไม่ปรากฏว่ามีที่มาอย่างไร ชาวลาวส่วนใหญ่เมื่อเดินทางมาเที่ยวก็จะแวะมากราบขอพรเสมอ ขี่เรือเข้าวังบาดาล(เฉพาะหน้าแล้ง)

จากนั้น       ชม “พระธาตุศรีโคดตะบอง” พระธาตุพี่น้องกับพระธาตุพนม และเป็นพระธาตุศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของแขวงคำม่วน พระธาตุแห่งนี้ สร้างขึ้นโดยพระสมินทะราช แห่งราชอาณาจักรศรีโคตรบอง เพื่อเป็นอนุสาวรีย์พระยาศรีโคตรบอง เนื่องจากที่แห่งนี้เคยเป็นที่ประดิษฐานพระสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าทั้ง 4 คือ พระกะกุสันโท, พระโกนาคะมะโน, พระกัดสะโบและพระโคตะโม
เที่ยง         รับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหาร
จากนั้น   เข้าชมพระธาตุโพน เป็นพระธาตุศักดิ์สิทธิ์สำคัญคู่บ้านคู่เมือง ที่ผู้คนในฝั่งลาวให้ความเคารพนับถือเป็นอย่างมาก ในวันพระหรือวันสำคัญทางพุทธศาสนา จะมีผู้คนแห่แหนมาทำบุญกันอย่างเนืองแน่น นิยมมาขอพร สืบอายุต่อชะตา บนบานสารกล่าว ซึ่งก็เล่ากันว่าประสบผลสำเร็จตามที่ขอกันเป็นส่วนใหญ่ จึงมาแก้บนกันด้วยขันหมากเบ็ง ดอกไม้ ผลไม้ อาหารและเครื่องบูชาหลากชนิด ถวายอยู่เต็มหน้าพระธาตุในทุก ๆ วัน
จากนั้น       ซิตี้ทัวร์นำท่านช้อปปิ้งจับจ่ายซื้อของฝากมากมาย ได้เวลาพอสมควร
ค่ำ    รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร
จากนั้น       นำท่านเข้า สู่ ที่พัก......... หรือเทียบเท่า พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สาม :  พระธาตุอิงฮัง – ตลาดสิงคโปร์ –ด่านสะหวันนะเขต-จ.มุกดาหาร (เช้า/เที่ยง/--)
เช้า     อรุณสวัสดิ์ยามเช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  เข้าชม พระธาตุอิงฮัง พระธาตุที่ได้ชื่อว่าเป็นพระธาตุคู่แฝดของพระธาตุพนม สร้างในสมัยอาณาจักรศรีโคตรบูร พ.ศ.400 โดยคำว่า อิงฮัง มาจาก พิงรัง หรือพิงต้นรัง รอบพระธาตุ สร้างเป็นระเบียงคดโดยรอบ ประดิษฐานพระพุทธรูปศิลปะล้านช้างมากมาย  เข้าช้อปปิ้งที่ตลาดสิงคโปร์ เป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดของแขวงสะหวันนะเขต เป็นแหล่งการค้าที่สำคัญของชาวบ้านที่นี้ มีของนานาชนิดให้เลือกสรร ทั้งเครื่องอุปโภคบริโภค และเครื่องประดับมากมาย
เที่ยง     รับประทานอาหารเที่ยง  ณ ร้านอาหาร
จากนั้น    ออกเดินทาง สู่ สะหวันนะเขต จ.มุกดาหาร  ผ่านพิธีการข้ามด่านเรียบร้อยแล้ว ส่งคณะเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
 
.................................................................
 
*โปรแกรมอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของเวลา เราจะถือเอาผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
*การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้าเมืองไม่ว่าจะเป็นกรณีใดๆทั้งสิ้นลูกค้าไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย
สิ่งที่ควรเตรียมไป – สัมภาระส่วนตัว เช่น เสื้อแขนยาว, ร่ม, หมวก, ครีมกันแดด, ยารักษาโรคประจำตัว, ของใช้ส่วนตัว , รองเท้าสวมใส่สบาย,รวมทั้งคนรู้ใจ

อัตราค่าบริการรับ-ส่งหน้าด่าน
จำนวน
8-10 ท่าน
16-20 ท่าน
ราคา
6,000
5,900
รถที่ใช้
ตู้
ตู้
*เด็กอายุ 3-8 ปี ไม่มีเตียง ลด 30% ของราคาผู้ใหญ่ ไม่มีเตียง
 
กรณีเดินทางกรุ๊ปใหญ่ จำนวนหลายท่าน สอบถามราคาพิเศษ โทร 083-7347555,084-5135577 หรือแอดไลน์

อัตรานี้รวม   
1.ค่าทำหนังสือผ่านแดน และค่าธรรมเนียมพิธีการข้ามพรมแดนไทย–ลาว
2.ค่ารถยนต์นำเที่ยวในลาวตลอดรายการ       
3.ค่าที่พักระดับมาตรฐาน 2 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน  
4.ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
5.ค่ามัคคุเทศก์ลาว และพนักงานบริการ    
6.ค่าเข้าชมสถานที่และค่าผ่านทาง
7.บริการ น้ำดื่ม น้ำอัดลม ผ้าเย็น อาหารว่าง ยาปฐมพยาบาล และ หมวก
8.ประกันอุบัติเหตุเดินทาง ท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์
อัตรานี้ไม่รวม 
1.ค่า VAT ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % หัก ณ. ที่จ่าย 3 % กรณีต้องการใบเสร็จ
2.ค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ และค่าใช้จ่ายส่วนตัว
3.ค่าทิป พนักงาน ไกด์ พนักงานขับรถ

เตรียมเดินทาง  
· หน้าพาสปอร์ต มีอายุมากกว่า 6 เดือน  ก่อนวันเดินทาง
·  เงินมัดจำ 30% ของยอดทั้งหมด

บริษัทอุ้มรักทัวร์ จำกัด
Tel. 084-513-5577, 062-4969889 ,083-734-7555 ,045-476-219 Fax 045-476199
เลขที่476 ม.13 ต.ช่องเม็ก อ.สิรินธร จ. อุบลราชธานี

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้