ทัวร์เชียงใหม่ แม่กำปอง ม่อนแจ่ม 3 วัน 2 คืน

Last updated: 23 ส.ค. 2566  |  7158 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ทัวร์เชียงใหม่ แม่กำปอง ม่อนแจ่ม 3 วัน 2 คืน

วันที่ 1 อำเภอแม่ออน - พระธาตุผาตั้ง - น้ำพุร้อนสันกำแพง - โครงการหลวงตีนตก - โฮมสเตย์แม่กำปอง
05:30น. พบกันที่สนามบินดอนเมือง ชั้นผู้โดยสารขาออก เคัาเตอร์สายการบินแอร์เอเชีย ทำการเช็คอินและโหลดกระเป๋าสัมภาระ
07:30น. เหินฟ้าสู่สนามบินเชียงใหม่ด้วยเที่ยวบิน...
08:45น.   เดินทางถึงสนามบินเชียงใหม่... ทีมงานคอยให้การต้อนรับ
09:30น.  นำเดินทางสู่ ชมชีวิตชนบทที่แม่ออน  ได้รับการยกฐานะเป็นอำเภอ ตามโครงการอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 
ชมพระธาตุดอยผาตั้ง พระบรมธาตุองค์เดิมนั้นเป็นเพียงสถูปเล็ก ๆ ที่บรรจุพระเกศาธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ชมถ้ำผาลอด หินขนาดใหญ่ที่มีน้ำลอด เกิดจากการกัดเซาะของธารน้ำ
ชมน้ำพุร้อนสันกำแพง ความมหัศจรรย์ธรรมของชาติ ที่มาจากความเปลี่ยนแปลงจาก ใต้พื้นโลก
12.00น.อิสระอาหารเที่ยง
13:30น.เดินทางสู่โครงการหลวงตีนตก โครงการหลวงเพื่อพัฒนาที่ดินเป็นแหล่งเกษตรกรรมและเป็นแหล่งพัฒนาอาชีพให้กับชาวบ้าน
ชมน้ำตกแม่กำปองเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญที่สุดในบริเวณบ้านแม่กำปอง
เข้าเช็คอินที่พักโฮมสเตย์บ้านแม่กำปอง รับประทานอาหารเย็น ที่โฮมสเตย์ (อาหารพื้นบ้าน)
วันที่ 2 วัดแม่กำปอง - ชิมแอนด์ช้อป Cafe' - จุดชมวิวกิ่วฝิ่น - ม่อนแจ่ม
07:00น. รับประทานอาหารเช้าที่โฮมสเตย์
08:30น.ทำบุญไหว้พระที่วัดแม่กำปอง วิหารไม้สักทองทั้งหลัง สถาปัตยกรรมแบบล้านนา แกะสลักลวดลายสวยงามมาก
09:30น.สบายๆกับการสำรวจหมู่บ้านแอนด์ช้อปอาหารพื้นบ้าน เช่นใส้อั่ว และอื่นๆอีกมากมาย
10:30น.  เดินชมแอนด์ชิม ร้าน Cafe' ซึ่งตกแต่งกันไว้อย่างสวยงามที่นี่เป็น cafe' ที่ออกแบบอิงธรรมชาติ เหมาะสำหรับถ่ายรูปเป็นที่ระลึก
11:30น.  ต้องไม่พลาดที่จะไปดูวิวดูหมอกที่จุดชมวิวกิ่วฝิ่น พลาดไม่ได้กับการชมวิวที่สวยงามในระดับความสูง 1517 เมตรจากระดับน้ำทะเล( ไม่รวมค่าเหมารถ 1-5 คน เหมา 500.. 6-10 คนๆละ 100 )
12.00น.อิสระอาหารเที่ยง
13:30น.หลังอาหารกลางวัน ออกเดินทางสู่ม่อนแจ่มตั้งอยู่บนสันเขาบริเวณหมู่บ้านม้งหนองหอย ชมวิวและสัมผัสอากาศหนาวเย็นบนความสูงจากระดับน้ำทะเล 1,350 เมตร 
16:30น. โดยประมาณเช็คอินที่พักม่อนแจ่ม อิสระรับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาาหาร
วันที่ 3ม่อนแจ่ม - ทุ่งดอกไม้ไร่ลมหนาว - สกายวอล์คม่อนแจ่ม - สวนพฤกศาสตร์สิริกิติ์ - สนามบินเชียงใหม่ - ดอนเมือง
07:00น.   อาหารเช้าที่โฮมสเตย์
08:30น. จุดชมวิวม่อนแจ่ม ที่ชมวิวดอยกับทุ่งดอกไม้ม่อนแจ่ม  แหล่งท่องเที่ยวยอดฮิตของอำเภอแม่ริมจุดชมวิวม่อนแจ่ม  ทุ่งดอกไม้ ร้านขายของที่ระลึก ผักผลไม้เมืองหนาวที่ชาวบ้านนำมาขาย
09:30   ชมทุ่งดอกไม้ไร่ลมหนาวทุ่งดอกไม้ไร่ลมหนาว เป็นทุ่งกว้างในพื้นที่ลดหลั่นตามใหล่ภูเขา ทุ่งดอกไม้สวยๆมีเต็มที่ในช่วงฤดูหนาวตั้งแต่เดือน พ.ย. 
10:30น.  สกายวอล์ค ม่อนแจ่ม เช็กอินใหม่ล่าสุดของม่อนแจ่มเป็นทางเดินไม้ที่รายล้อมไปด้วยสวนดอกไม้ พร้อมหมอกบางๆลอยมากระทบโป้งแยงจังเกิ้ล โคสเตอร์ชิปไลน์ สถานที่ท่องเที่ยวแอดเวนเจอร์ในเชียงใหม่สำหรับผู้ที่ชอบกีฬาแบบเอ็กซ์ตรีม
11:30น.    สวนพฤกศาสตร์สิริกิติ์สวนพฤกษศาสตร์นานาชาติ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ชมห้วยตึงเฒ่า ชมความยิ่งใหญ่และถ่ายภาพกับหุ่นฟางคิงคองยักษ์
12.00น.อิสระอาหารเที่ยง
14:30น.   หลังอาหารกลางวัน เดินทางสู่เมืองเชียงใหม่
16:00น.แวะซื้อของฝากที่ตลาดวโรรส ตลาดขายของฝากเรื่องอาหารของภาคเหนือ เวลาสมควรเดินทางสู่สนามบินเพื่อเช็คอิน
19:05น.   เหินฟ้าสู่สนามบินดอนเมืองด้วยสายการบิน... เที่ยวบินที่...
20:25น.    เดินทางถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิ์ภาพ  
 
   
อัตราค่าบริการ
โปรดสอบถามอีกครั้ง
 
ราคานี้รวม
 ค่าที่พัก 2 คืน  พักห้องละ 2 ท่าน (กรณีเศษ เสริมเตียงพัก 3 ท่าน)
 ค่ารถเดินทางตามโปรแกรม+คนขับ+น้ำมัน 
 ค่าธรรมเนียมเข้าชมตามรายการที่ระบุสำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทย
 อาหารตามระบุในรายการเดินทาง
 น้ำดื่มระหว่างเดินทาง
 ค่าประกันอุบัติเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท รักษาพยาบาล 500,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
ราคานี้ไม่รวม
 ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
 ไม่รวมค่าไกด์
 ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว
 ค่ามินิบาร์ในห้องพัก และค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็นต้น
 ค่าใช้จ่ายและค่าอาหารที่นอกเหนือจากรายการระบุ
 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
 ค่าประกันภัยธรรมชาติ,ประกันชีวิตส่วนตัว
 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้