ทัวร์เวียดนามกลางทางรถ 4วัน 3คืนพักบนเขาบานาฮิลล์AVK243_MUK

Last updated: 14 ก.พ. 2567  |  2513 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ทัวร์เวียดนามกลางทางรถ 4วัน 3คืนพักบนเขาบานาฮิลล์AVK243_MUK

 
AVK243_MUK โปรแกรม  : เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน 4 วัน 3คืน
 ที่ยวเวียดนามกลาง ครบสูตรสุดคุ้มกับ 2 มรดกโลก
 ไหว้พระ...สักการะองค์เจ้าแม่กวนอิมสูงที่สุดในเวียดนาม
 สุดยอดนั่งกระเช้าบาน่าฮิลล์ ชมสะพานมือยักษ์ ที่ดานัง
 พิเศษ! บุพเฟ่ต์อาหารบนบานาฮิลล์
 ล่องเรือกระด้ง ชมเมืองโบราณฮอยอัน
 
รหัสAVK243_MUK _พักบนบานาฮิลล์ 1 คืน
วันที่หนึ่ง : จ.มุกดาหาร-สะหวันนะเขต-ด่านลาวบ๋าว-เมืองเว้-วัดเจดีย์เทียนมู๋-ล่องเรือมังกร-สตีทฟู๊ด  (B/L/D)
06.00น.    ต้อนรับคณะที่จุดนับพบเมืองมุกดาหาร...... รับประทานอาหารเช้า ณ ร้านอาหาร
จากนั้น      เดินทางผ่านด่าน ตม.ไทยข้ามแม่น้ำโขงไทย-ลาว แห่งที่ 2 เข้าด่าน ตม.สะหวันนะเขตของลาว
นำคณะเดินทางบนเส้นทางหมายเลข 9 ชมบรรยากาศสองข้างทางของ สปป.ลาว ลาวในวันนี้ยังเต็มไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ และศิลปวัฒนธรรม  (ระยะทางประมาณ240กม.) นำท่านเดินทางถึง ชายแดนด่านลาวบาว (ชายแดนเวียดนาม) รอทำเอกสาร ถ่ายรูปรวมหน้าด่านเพื่อเป็นที่ระลึก  
เที่ยง        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
จากนั้น      นำท่านออกไปที่ ด่านแดนสะหวัน(ลาว)และLaoBao (เวียดนาม) ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง ทั้ง 2 ประเทศสามารถแลกเงินด่องได้ที่นี่จะมี พนักงานหรือธนาคารเคลื่อนที่ไว้คอยบริการแลกเงิน
จากนั้น      นำท่านเดินทางต่อ
15.00น.    เดินทางถึงเมืองเว้ แล้วนำท่านชม วัดเทียนมู่ ชมบรรยากาศที่ สวยงาม เพื่อไหว้พระขอพร ที่เจดีย์เทียนมู่ ซึ่งตั้งอยู่บนฝั่งซ้ายของแม่น้ำหอม พร้อมเรื่องเล่ามากมายเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา และเก็บภาพแห่งความประทับใจริมแม่น้ำหอม 

เย็น          รับประทานอาหารอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
จากนั้น      นำท่าน ล่องเรือมังกรชม แม่น้ำหอม ชมบรรยากาศและ ชีวิตความเป็นอยู่สองฟากฝั่งแม่น้ำซึ่งมีความกว้างพอๆกับลำน้ำเจ้าพระยา และชมการแสดงฟังดนตรีโบราณจากชาวเวียดนามจากนั้นเชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือจะเดินเล่นชมบรรยากาศที่ สตีทฟู๊ด มีอาหารของกินหลากหลาย ของใช้ต่างๆมากมายคึกคักยามค่ำคืนของเมืองเว้
เข้าที่พักโรงแรม Huong Giang Hotel Resort & Spa (หรือเทียบเท่า)
วันที่สอง  :  พระราชวังเว้- บานาฮิลล์   (B/L/D)
เช้า           อรุณสวัสดิ์ยามเช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านชม เมืองเว้ เมืองหลวงเก่าเวียดนามในอดีตยาวนานมาถึง 143 ปี  ก่อนที่ระบบกษัตริย์จะ ล่มสลายไปกับสุดท้ายที่ตระกูลเหงียน นำท่านถ่ายรูปที่ระลึกหน้า พระราชวังโบราณ หรือ นครจักรพรรดิ ( DAI NOI ) ที่มีกำแพงล้อมรอบ 3 ชั้น สร้างในปี ค.ศ. 1845 พระราชวังแห่งนี้สร้างตามความเชื่อแบบจีนโดยพระราชวังวังแห่งนี้จึงสร้างแบบพระราชวังกู้กง หรือพระราชวังต้องห้ามของจีน แต่มาถูกทำลายเสียหายจากระเบิดไปอย่างมากในสมัยสงครามเวียดนามนั่งสามล้อชมรอบๆพระราชวัง
 
เที่ยง         รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
บ่าย    นำท่านนั่งกระเช้าลอยฟ้า ขึ้นไปยังยอดเขา ทุกท่านได้สัมผัสกับประสบการณ์ที่เต็มไปด้วยเสน่ห์แห่งตำนานและจินตนาการของการผจญภัยที่ สวนสนุก The Fantasy Park (ราคาทัวร์รวมค่าเครื่องเล่นภายในสวนสนุกทุกเครื่องเล่น ยกเว้นพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง และเครื่องเล่นที่ใช้ระบบหยอดเหรียญ) เครื่องเล่นในสวนสนุกของบานาฮิลล์ มีหลากหลายรูปแบบมีให้ท่านเลือก อาทิ เช่น โรงภาพยนต์ 4D โลกของไดโนเสาร์ รถไฟเหาะแมงมุมที่ชวนให้ทุกท่านระทึกขวัญไปกับเครื่องเล่น รถราง บ้านผีสิง และอีกมากมาย นอกจากนี้ยังมีร้านช้อปปิ้งให้ท่านได้เลือกซื้อของที่ระลึกภายในสวนสนุกอีกด้วย (ค่าเครื่องเล่นไม่รวมในแพ๊คเกจทัวร์)  

จากนั้น      เดินเที่ยวชม โซนสวนดอกไม้  LE JARDIN D’AMOUR สวนดอกไม้สไตล์ฝรั่งเศส ที่มีดอกไม้หลากหลายพันธุ์ถูกจัดเป็นสัดส่วนอย่างสวยงามท่ามกลางอากาศที่แสนเย็นสบาย ที่มีมุมถ่ายรูปน่ารักๆ ให้ท่านได้เลือกถ่ายได้ตามใจชอบ
จากนั้นอิสระให้ท่านเดินชม สะพานโกเด้นบริดจ์ (Golden Bridge) สะพานลอยฟ้าในอุ้งมือยักษ์ ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่พึ่งเปิดให้นักท่องเที่ยวได้เที่ยวชมได้ไม่นานมานี้ มีความสูงจากระดับน้ำทะเล 1,400เมตร ความยาว 150เมตร โค้งไปตามแนวเขา จุดเด่นคือสะพานถูกทอดผ่านอุ้งมือหินขนาดยักษ์สองมือ ผู้ออกแบบจะทำให้รู้สึกราวกับว่ากำลังเดินอยู่บนเส้นด้ายสีทองที่ทอดอยู่ในหัตถ์ของเทพ อิสระให้ท่านได้ถ่ายภาพและชมวิวทิศทัศน์ตามอัธยาศัย
เย็น          รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารบนบานาฮิลล์แบบบุฟเฟต์
ที่พัก      โรงแรม Mercure French Village Bana Hills ระดับ 4 ดาว 
 
วันที่สาม  :  ดานัง - วัดลินห์อึ๋ง- ฮอยอัน –ล่องเรือกระด้ง-กาแจ๊ป      (B/L/D)
เช้า           อรุณสวัสดิ์ยามเช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
10.00น. นั่งกระเช้า กลับลงมา
จากนั้น     นำท่านเดินทางสู่ วัดลินห์อึ๋ง เป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดของเมืองดานัง ภายในวิหารแห่งนี้เป็นสถานที่บูชาเจ้าแม่กวนอิมและเทพเจ้าองค์ต่างๆ ตามความเชื่อของชาวพื้นเมืองแถบนี้ นอกจากนี้ยังมีรูปปั้นปูนของเจ้าแม่กวนอิมองค์ใหญ่ มีความสูงถึง 67 เมตร ซึ่งตั้งอยู่บนฐานดอกบัวกว้างถึง35 เมตร มีความเชื่อที่ว่าคอยปกปักรักษาและคุ้มครองชาวประมงยามที่ออกไปหาปลานอกชายฝั่ง วัดแห่งนี้ยังเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่มีคนให้ความเคารพและเข้ามาสักการะเป็นจำนวนมาก
เที่ยง รับประทานอาหรเที่ยง ณ ภัตตาคาร
จากนั้น      นำท่านเดินทางสู่ เมืองฮอยอัน เป็นเมืองขนาดเล็กริมฝั่งทะเลจีนใต้ทางตอนกลางของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดกว่างนาม ในอดีตเคยเป็นเมืองท่าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ห่างจากดานัง ประมาณ 25 กม. เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งในเวียดนาม ในปี ค.ศ. 1999 องค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนเขตเมืองเก่าของฮอยอันให้เป็นมรดกโลก ด้วยเหตุผลว่าเป็นตัวอย่างของเมืองท่าในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 15-19 ที่มีการผสมผสานศิลปะและสถาปัตยกรรมทั้งของท้องถิ่นและของต่างชาติไว้ได้อย่างมีเอกลักษณ์ และอาคารต่างๆภายในเมืองได้รับการอนุรักษ์ให้อยู่ในสภาพเดิมไว้ได้เป็นอย่างดี

ได้เวลาสมควรออกเดินทาง สู่ หมู่บ้านกั๊มทาน นำท่านสัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ในหมู่บ้านเล็กๆ ที่ตั้งอยู่ในเมืองฮอยอัน ภายในจะเป็นสวนมะพร้าวและมีแม่น้ำล้อมรอบ ในช่วงสมัยสงครามนั้นจะเป็นที่พักของเหล่าทหารหาญ ในปัจจุบันอาชีพหลักของคนที่นี่จะประกอบอาชีพทำประมงเป็นหลัก หลังจากนั้นนำท่านทำกิจกรรม ล่องเรือกระด้ง ท่านจะได้รับชมวัฒนธรรมอันสวยงามของชาวท้องถิ่น และระหว่างที่ล่องเรือกระด้งอยู่นั้นชาวบ้านที่นี้ก็จะมีการขับร้องพลงพื้นเมือง และนำไม้เรือพายมาเคาะเพื่อประกอบเป็นจังหวะดนตรี
ได้เวลาสมควรนำท่านอิสระเดินชม เมืองโบราณฮอยอัน ตามอัธยาศัยเที่ยวชม สะพานญี่ปุ่น อีกหนึ่งสัญลักษณ์สำคัญของเมืองฮอยอัน ถูกสร้างขึ้นมาแล้วกว่า 400 ปี สะพานมีลักษณะโค้งแบบสถาปัตยกรรมญี่ปุ่น เดินเข้าไปกลางสะพานนำท่านสักการะ ศาลกวนอู และเมื่อข้ามสะพานมายังอีกฝั่งหนึ่ง คุณจะพบเห็นบ้านเรือนเก่าสไตล์ญี่ปุ่นแท้ ตลอดจนร้านค้าริมสองฝั่งถนนมีสินค้าที่ระลึก หมวก รองเท้า กระเป๋า รวมถึงสินค้าพื้นเมือง ท่านจะได้สัมผัสกับวิถีชีวิตของชาวเวียดนามในปัจจุบันได้อย่างแท้จริงอิสระให้ท่านได้เลือกซื้อของฝากและถ่ายภาพตามอัธยาศัย

จากนั้น      ชมคาร์ฟดราก้อน ใกล้กับสะพานมังกรทองเป็นสัตว์ในตำนานที่พ่นน้ำจากปากคล้ายกับเมอร์ไลอ้อนของสิงคโปร์เป็นอนุสาวรีย์ต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองของดานัง ซึ่งคาร์ฟดราก้อนนี้มีความหมายให้ชาวเวียดนาม หมั่นศึกษาหาความรู้มาประดับตน เพื่อที่เมื่อเติบใหญ่ เรียนสูงขึ้นก็จะกลายร่างเป็นมังกรมาช่วยเหลือประเทศชาติ
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ได้เวลาสมควรนำท่าน เข้าเช็คอินที่เข้าที่พัก merry Hotel (หรือเทียบเท่า) พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สี่  : เมืองดานัง- เมืองเว้- สะหวันนะเขต-มุกดาหาร  (B/L/-)
เช้า           อรุณสวัสดิ์ยามเช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้น      นำท่านเดินเที่ยวช้อปปิ้งใน ตลาดฮาน แหล่งรวบรวมสินค้ามากมายเป็นที่นิยมทั้งชาวเวียดนามและชาวไทย สินค้าที่โดดเด่นคือ งานหัตถกรรม เช่น ภาพผ้าปักมืออันวิจิตร โคมไฟ ผ้าปัก กระเป๋าปัก ตะเกียบไม้แกะสลัก ชุดอ๋าวหย่าย (ชุดประจำชาติเวียดนาม) และนอกจากนั้นยังมีสินค้าอีกมากมายให้ท่านได้เลือกซื้อ เช่น เสื้อเวียดนาม ของสด ของแห้ง เสื้อผ้า กาแฟ สินค้าที่ระลึก หมวก รองเท้า กระเป๋า รวมถึงสินค้าพื้นเมือง อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อของฝากตามอัธยาศัย
แล้วออกเดินทางสู่ เมืองเว้
จากนั้น  นำท่านเดินทาง สู่ ด่านสะหวันนะเขต โดยผ่านด่านลาวเบา เข้าประเทศลาว ชมชีวิตประจำวันของชาวบ้านที่ตั้งบ้านเรือนอยู่สองฝั่งถนน และชมวิวทิวทัศน์
เที่ยง      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
จากนั้น นำท่านเดินทางต่อ สู่ ด่านมุกดาหาร กลับถึงชายแดนไทย – ลาว ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว เดินทาง สู่ จังหวัดมุกดาหาร 
16.00น.    ส่งคณะเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจไม่รู้ลืม      


........................จบโปรแกรมนำเที่ยว..................


*โปรแกรมอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของเวลา เราจะถือเอาผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
*การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้าเมืองไม่ว่าจะเป็นกรณีใดๆทั้งสิ้นลูกค้าไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย
สิ่งที่ควรเตรียมไป - สัมภาระส่วนตัว เช่น เสื้อแขนยาว,ร่ม,หมวก,ครีมกันแดด,ยารักษาโรคประจำตัว,ของใช้ส่วนตัว รองเท้าสวมใส่สบายรวมทั้งคนรู้ใจ

อัตราค่าบริการ/ท่าน รับส่ง ด่านมุกดาหาร (พักบานาฮิลล์ 1คืน)
โรงแรม/จำนวน
8-10ท่าน รถตู้16-19ท่าน มินิบัส20-24 ท่าน รถบัสพักเดี่ยว
4ดาว13,500
12,900
12,3004,500
**ราคาเด็ก 3-8 ขวบ ลดลง 30% จากราคาผู้ใหญ่ ไม่มีเตียงนอน

***กรณีเดินทางกรุ๊ปใหญ่ สอบถามราคาพิเศษ โทร 084-5135577,083-7347555 หรือแอดไลน์


อัตราค่าบริการนี้รวม
 ค่าโรงแรมที่พักตามที่ระบุในรายการ(สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
 ค่ารถนำเที่ยวตามรายการ ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ตามรายการระบุ
 ประกันอุบัติเหตุเดินทาง ท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์
 ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการที่ระบุ
 ค่าไกด์ท้องถิ่นนำเที่ยว(พูดภาษาไทย)
 เบรกขนม น้ำดื่ม น้ำอัดลม ยาปฐมพยาบาลเบื้องต้น และผ้าเย็น วันละ1ครั้ง

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 ค่าทำพาสปอร์ตและค่าวีซ่า (คนต่างชาติ)
 ค่า VAT ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % หัก ณ. ที่จ่าย 3 % กรณีต้องการใบเสร็จ
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการเช่น ค่าเครื่องดื่ม และค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง,ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด ฯลฯ
 ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 ราคานี้บริษัท ฯ จะไม่รวมค่าภาษีท่องเที่ยวหากมีการเก็บเพิ่ม
 ค่าทิปให้ไกด์และคนขับรถเก็บวันละ 150 บาท/ท่าน=600บาท/ท่านสำหรับคณะเดินทางมากกว่า10ท่านถ้าน้อยกว่าเก็บวันละ200บาท=800บาท 

เตรียมเดินทาง  ส่ง ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ต(ที่มีอายุเหลือก่อนเดินทาง6เดือน)ของผู้ร่วมเดินทางทั้งหมดก่อนเดินทาง15วัน
เงินมัดจำล่วงหน้า 30% และชำระส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนเดินทาง5วัน


บริษัทอุ้มรักทัวร์ จำกัด
Tel. 084-513-5577,083-734-7555,062-4969889
เลขที่476 ม.13 ต.ช่องเม็ก อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี 34350     
Email:aumlucktour@hotmail.co.th    www.aumlucktour.net

 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้