อุบล+ ลาวใต้4วัน3คืน

Last updated: 19 พ.ค. 2567  |  100 จำนวนผู้เข้าชม  | 

อุบล+ ลาวใต้4วัน3คืน

อุบล+ ลาวใต้4วัน3คืน
อุ้มรักทัวร์ใบอนุญาตเลขที่ 51/00519
อุบลราชธานี เมืองดอกบัวงาม สักการะวัดดังแห่งเมืองอุบลฯ
พร้อมสัมผัสบรรยากาศอันบริสุทธิ์ กับสายน้ำตกท่ามกลางขุนเขาที่ลาวใต้
ชมความงามไข่มุกแม่น้ำของ "ไนแองการ่าแห่งเอเซีย"น้ำตกคอนพระเพ็ง
ใส่บาตรข้าวเหนียวพระสงฆ์กว่า 50 รูป หน้าวัดหลวง
ตาดฟานน้ำตกคู่แฝดสูงที่สุดในลาวใต้ ชมน้ำตกตาดเยือง ความสวยงามท่ามกลางไร่ชา กาแฟ
ช็อปปิ้งตลาดดาวเรือง สินค้าปลอดภาษี @ Duty Fee 


วันที่หนึ่ง : สนามบินจ.อุบลราชธานี-ด่านช่องเม็ก-จำปาสัก-ปราสาทหินวัดพู  (--/เที่ยง/เย็น)
....           รับคณะที่สนามบิน จังหวัดอุบลราชธานี......เก็บสัมภาระขึ้นรถ ออกเดินทาง สู่ ด่านช่องเม็ก
แวะรับประทานอาหารเที่ยงก่อนถึงด่าน ณ ร้านอาหารอารยาเขื่อนสิรินธร
จากนั้น      ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองท่องเที่ยวไทย-ลาว เรียบร้อยแล้ว  
จากนั้น      ออกเดินทาง สู่ เมืองจำปาสัก อดีตนครหลวงลาวใต้ เพื่อไปชมมรดกโลก ปราสาทหินวัดพู จุดเริ่มต้นของอาณาจักรขอมโบราณ เป็นปราสาทขอมแห่งแรกลักษณะของปราสาทเป็นเทวสถานขอม คล้ายกับเขาพระวิหาร มีอารยะธรรมโบราณถึง 3 สมัยด้วยกัน คือ อาณาจักรเจนละในช่วงศตวรรษที่ 6-8 อาณาจักรขอมสมัยก่อนเมืองพระนคร และสุดท้ายอาณาจักรล้านช้าง ซึ่งต่อมาก็คือประเทศลาวในปัจจุบัน ทำเลที่ตั้งสวยงามมาก ชาวลาวเรียกว่า “ภูเก้า” เก็บภาพแห่งความภาคภูมิใจ ได้เวลาออกเดินทาง สู่ เมืองปากเซ ข้าม สะพานมิตรภาพ ลาว-ญี่ปุ่น ข้ามแม่น้ำโขงสู่ เมืองปากเซ เมืองหลวงของ แขวงจำปาสัก ซึ่งมีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ของ นอกจากชาวลาวแล้วยังมีชาวจีนและเวียดนาม เข้ามาอาศัยและตั้งรกรากทำมาหากินจำนวนมาก บรรยากาศโดยทั่วไปในเมืองปากเซ  เงียบสงบเป็นธรรมชาติ นั่งรถชม นครปากเซ เมืองที่ใหญ่ที่สุดของสี่แขวงภาคใต้ ผ่านตึกเก่าฝรั่งเศส วังเจ้าบุญอุ้ม วัดหลวง วัดเก่าแก่คู่นครจำปาสัก ด้านหลังวัดติดสะพานเหล็กข้ามแม่น้ำเซโดน สามารถชม แม่น้ำสองสี มีแม่น้ำโขงและแม่น้ำเซโดนไหลมาบรรจบกัน จึงเป็นที่มาของคำว่า ปากเซ
เย็น...       รับประทานอาหารค่ำ ที่ ร้านอาหาร
เข้าที่พัก โรงแรมเอราวัณริเวอร์ไซด์ พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สอง :  เมืองปากเซ-ตักบาตรข้าวเหนียว-น้ำตกคอนพระเพ็ง-น้ำตกหลี่ผี    (เช้า/เที่ยง/เย็น)
เช้า...        อรุณสวัสดิ์ยามเช้า ร่วมสืบทอดประเพณี ทำบุญตักบาตรข้าวเหนียวแด่พระสงฆ์ (ประมาณ50รูป) ที่หน้าวัดหลวงปากเซ (ไม่บังคับแล้วแต่ลูกค้า แจ้งไกด์ได้เลย) เสร็จแล้ว รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
จากนั้น      ออกเดินทาง สู่ ทางตอนใต้สุดเกือบถึงชายแดนเขมร ถึง น้ำตกคอนพระเพ็ง จอดรถให้คณะชม ต้นไม้มณีโคตร ที่ชาวลาวเชื่อถือกันว่าเป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ที่เกิดบนก้อนหินอยู่ใจกลางน้ำตกคอนพระเพ็ง
จากนั้น      นั่งรถกอล์ฟเพื่อไปชม น้ำตกคอนพระเพ็ง เป็นน้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียอาคเนย์ และมีชื่อเสียงแห่งหนึ่งในภูมิภาคอินโดจีน น้ำตกคอนพะเพ็งเป็นน้ำตกที่มีหลายชั้น ตั้งอยู่บนแก่งหินขนาดใหญ่ขวางกั้นเส้นทางการไหลของแม่น้ำโขงทั้งสาย จัดเป็นน้ำตกที่ได้รับน้ำจากแม่น้ำโขงตอนล่าง ได้สมญานามว่า “ไนแองการ่าแห่งเอเชีย” ไข่มุกแม่น้ำของ พร้อมเรื่องเล่าและประวัติมากมาย เก็บภาพแห่งความประทับใจ
เที่ยง...      รับประทานอาหารเที่ยง ที่ ร้านอาหารศาลาชมวิวคอนพะเพ็ง
จากนั้น      เดินทางต่อ ถึงท่าเรือบ้านนากาสัง นั่งเรือล่องแม่น้ำโขงลัดเลาะเกาะแก่งกลาง มหานทีสีทันดร ชมทิวทัศน์ริมฝั่งสวยงามจับใจ ขึ้นฝั่งที่เกาะ ดอนเดช
...   ต่อด้วยการนั่งรถห้าแถวไปตามเส้นทางรถไฟเก่าผ่านเกาะดอนคอน สู่ น้ำตกหลี่ผี หรือ น้ำตกสำพะมิตร ที่เกิดจากน้ำที่ไหลถาโถมผ่านเกาะเนินหินซึ่งเป็นโขดหิน เป็นสายน้ำที่ไหลมารวมตัวกันพุ่งกระโจนลงตามซอกหิน ไหลลงสู่ โตเลสาบ ของประเทศเขมร ในอดีตมีเครื่องดักจับปลาของชาวบ้าน ที่เรียกว่า หลี่ ในสมัยสงครามเมื่อชาวบ้านมาทำหลี่ดักปลาไว้พอตอนเช้ามามาเก็บปลาก็พบเจอแต่ซากศพของทหารฝรั่งเศส จึงเป็นที่มาของคำว่า “หลี่ผี" ณ ปัจจุบันมีสิ่งปลูกสร้าง รถไฟไอน้ำ พระธาตุ พระยาคูขี้หอม เก็บภาพแห่งความระทึกใจ
เย็น...      รับประทานอาหารค่ำ ที่ร้านอาหาร
ได้เวลาพอสมควร เข้าที่พัก โรงแรมเอราวัณริเวอร์ไซด์ พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สาม : เมืองปากเซ-ร้านกาฟcc1971-ปากซองไอแลนด์ ไร่ชากาแฟ-ฟาร์มอะโกร-น้ำตกตาดเยือง-น้ำตกตาดฟาน-ศูนย์สมุนไพรลาวเอเชีย-ตลาดาวเรือง-ด่านช่องเม็ก-วัดสิรินธรวรราม    (เช้า/เที่ยง/เย็น)
เช้า...        อรุณสวัสดิ์ยามเช้า รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม ออกเดินทางขึ้นเหนือ สู่ เมืองปากซองเมืองที่มีแต่ความอุดมสมบูรณ์เต็มไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ
ตลอดสองข้างทางรายล้อมไปด้วย ไร่ชา กาแฟ แมกไม้นานาพันธ์
นำคณะเดินทาง สู่ ร้านกาแฟสุดคลาสิค ร้านกาแฟ CC1971 ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าเก่าสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่ร้านกาแฟจะมีลูกกระสุน ลูกระเบิด และร่องรอยการยิงกัน สะสมไว้หลายจุด  ต่อด้วยชมไร่กาแฟ ปากซองไอแลนด์ สัมผัสอากาศเย็นๆ พร้อมจิบกาแฟ สดๆจากไร่ ชมไร่กาแฟที่เขียวชอุ่มหลายพันไร่ไกลสุดลูกหูตา เก็บบรรยากาศ
จากนั้น      นำท่านเดินชม ชมฟาร์มอโกร ฟาร์มผักปลอดสารพิษ ฟาร์มผักออแกนิก มีผักหลากหลายชนิด ให้ท่านเลือกซื้อ และยังมีร้านขายของฝากให้สำหรับท่านนักช้อป ได้ช้อป เก็บภาพสวยๆ
...           ออกเดินทางต่อชม น้ำตกตาดเยือง สายน้ำจากภูเขาเทวดา ใสสะอาด ตกจากหน้าผาสูงชัน ลดหลั่นประดับด้วยกล้วยไม้ป่า
เที่ยง...      รับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหาร
               ต่อชม น้ำตกคู่แฝด หรือน้ำตกตาดฟาน เป็นน้ำตกที่สูงที่สุดในแขวงจำปาสัก  เรียกอีกชื่อว่า  น้ำตกดงหัวสาว จุดเดินชมอยู่ตรงสายน้ำ2สาย ที่ไหลลงจากหน้าผา โดยสายน้ำทางซ้ายมือไหลมาจากห้วยผักกูด และทางขวามือเป็นสายน้ำที่ไหลมาจากเขตอุทยานแห่งชาติดงหัวสาว  มีจุดชมวิวที่ตั้งอยู่คนละฟากเขากับตัวน้ำตกในระดับความสูงเท่าๆกัน  จากตรงนี้สามารถชมวิวตัวน้ำตกในมุมสูง ได้อย่างชัดเจน  ระทึกใจกับความงามที่ได้เพียงยืนมองยากจะหาที่ใดเปรียบ เก็บภาพแห่งความประทับใจ ไฮไลท์พิเศษ.. zipline ผ่านน้ำตกตาดฟาน(แพ็คเกจซิปไลน์นี้ไม่รวมในค่าทัวร์ ลูกค้าจ่ายต่างหาก)
แวะชมสินค้าที่ศูนย์สมุนไพร ลาวเอเชีย สมุนไพรบัวหิมะ
แว๊ะช็อปปิ้งที่ ตลาดดาวเรือง เป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดของภาคใต้ มีสินค้ามากมาย อาทิ เช่น เครื่องเงิน ผ้าถุง ผ้าไหมเมืองลาว กระเป๋า ฯลฯ
...            ได้เวลาออกเดินทางกลับ ถึง ด่านพรมแดนช่องเม็ก ระหว่างรอเอกสารจากไกด์สาวฝั่งลาว ให้ทุกท่านซื้อของฝาก สินค้าอินโดจีน สินค้าปลอดภาษี แล้วเดินลอดอุโมงค์ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองที่ ด่านช่องเม็ก เรียบร้อยแล้ว
จากนั้น      ออกเดินทางต่อ แวะชมความงดงามตระการตาอย่างน่าอัศจรรย์ ที่ วัดสิรินธรวราราม (ภูพร้าว) Unseen Thailand "ศิลปกรรมต้นไม้เรืองแสง" คือภาพเรืองแสงของประติมากรรมต้นกัลปพฤกษ์ที่ติดอยู่ผนังหลังโบสถ์ หรือต้นไม้สารพัดนึก อยู่ด้านหลังอุโบสถของวัด ความมหัศจรรย์ของภาพต้นไม้ที่ค่อยๆ เปล่งแสงสว่างขึ้นสวนทางกับท้องฟ้าที่ค่อยๆ มืดลงยามพลบค่ำ มันเป็นภาพที่ประทับใจจนต้องนำมาบอกต่อ ตัวภาพต้นไม้จะคล้ายกับที่เคยเห็นในวัดเชียงทองที่หลวงพระบาง เก็บภาพแห่งความทรงจำ
ค่ำ            รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร
จากนั้น      เข้าที่พักโรงแรมแก่งพิสมัย ริเวอร์ไซด์ (หรือเทียบเท่า) พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สี่ : ผาแต้ม เสาเฉลียง-วัดถ้ำคูหาสวรรค์-วัดพระธาตุหนองบัว-ซื้อของฝาก-สนามบินอุบลราชธานี   (อาหารเช้า/เที่ยง/--)
05.00น.    อรุณสวัสดิ์ยามเช้า รับตะวันใหม่ก่อนใครในสยามที่ อุทยานแห่งชาติผาแต้ม “จุดชมวิวทิวทัศน์ผาแต้ม” ตำแหน่งที่เห็นพระอาทิตย์ขึ้นเป็นจุดแรกในประเทศไทย หรือที่หลายคนเรียกกันว่า “จุดรับตะวันก่อนใครในสยาม” เพื่อความเป็นสิริมงคล พร้อมถ่ายรูปคู่กับเสาเฉลียงประติมากรรมสุด Unseen ที่สรรค์สร้างโดยธรรมชาติเป็นระยะเวลากว่า 100 ล้านปี เรียกว่าเป็นจุดเช็คอินประวัติศาสตร์แห่งหนึ่งที่พลาดไม่ได้ กลับมารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้น      ชมวัดถ้ำคูหาสวรรค์ ซึ่งวัดแห่งนี้ สร้างโดย หลวงปู่คำคะนิง จุลมณี แม้ว่าตอนนี้ท่านจะมรณภาพไปแล้ว แต่ร่างกายไม่เน่าเปื่อย อีกทั้งทางวัดก็ยังคงเก็บรักษาร่างท่านเอาไว้ให้ได้สักการะ ไฮไลท์อันโดดเด่นของวัดนี้ นั่นก็คือ ฆ้องขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ตกแต่งด้วยลายกนกทอง และล้อมด้วยธงกลุ่มประเทศอาเซียนอีกทีเดินทาง สู่ ตัวเมืองอุบล
12.00น.    รับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหาร
บ่าย    แวะไหว้พระที่ วัดพระธาตุหนองบัว มีพระบรมธาตุเจดีย์ที่จำลองแบบมาจากประเทศอินเดีย บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ตั้งโดดเด่นอยู่กลางเมืองอุบลฯนมัสการขอพรพระอิ่มบุญแล้ว พร้อมซื้อของฝากเมืองอุบลฯ ไม่ว่าจะเป็น หมูยอ เส้นก๋วยจั๊บ กุนเชียง เพื่อฝากคนทางบ้าน
จากนั้น      ส่งคณะที่สนามบิน จ.อุบลราชธานี กลับโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจจากทีมงาน

................……………จบโปรแกรมทัวร์…………………………………..

*โปรแกรมอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของเวลา เราจะถือเอาผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
*การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้าเมืองไม่ว่าจะเป็นกรณีใดๆทั้งสิ้นลูกค้าไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย
สิ่งที่ควรเตรียมไป - สัมภาระส่วนตัว เช่น เสื้อแขนยาว,ร่ม,หมวก,ครีมกันแดด,ยารักษาโรคประจำตัว,ของใช้ส่วนตัว รองเท้าสวมใส่สบายรวมทั้งคนรู้ใจ

 
อัตราค่าบริการ รับ-ส่ง จ.อุบลราชธานี
คิดค่าบริการสำหรับ 30-35 ท่าน คิดค่าบริการท่านละ 7,900 บาท
*ราคาเด็ก3-8ขวบ พักกับผู้ปกครองไม่ใช้เตียง ราคา70%ของราคาผู้ใหญ่
*พักเดี่ยวเพิ่ม 2,000 บาท

อัตรานี้รวม      
ค่าทำหนังสือผ่านแดน และค่ธรรมเนียมพิธีการข้ามพรมแดนไทย – ลาว
ค่ารถยนต์นำเที่ยวในลาวตลอดรายการ
ค่าที่พักระดับมาตรฐาน 3 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน    
ค่าอาหารตามที่ระบุในโปรแกรม
ค่ามัคคุเทศก์ลาว และพนักงานบริการ     -ค่าเข้าชมสถานที่และค่าผ่านทาง
บริการ น้ำดื่ม น้ำอัดลม ผ้าเย็น อาหารว่าง ยาปฐมพยาบาล
ประกันอุบัติเหตุเดินทาง ท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
ค่าทิป พนักงาน ไกด์ พนักงานขับรถ

อัตรานี้ไม่รวม     
ค่าข้าวเหนียวสำหรับตักบาตร
ค่า VAT ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % หัก ณ. ที่จ่าย 3 % กรณีต้องการใบเสร็จ
ค่าวีซ่าสำหรับต่างชาติ
ค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ และค่าใช้จ่ายส่วนตัว

เตรียมเดินทาง
Ø ส่ง ชื่อ นามสกุล จริง และเลขบัตรประจำตัวประชาชนทั้ง13หลัก และเลขหลังบัตรประชาชน วันเดือนปีเกิดและจังหวัดที่อยู่ตามบัตรประชาชน เพื่อทำเอกสารผ่านแดน
Ø เด็กอายุต่ำกว่า 10 ปี ใช้สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรูปถ่าย 2 รูป (ที่ยังไม่ได้ถ่ายบัตร ปปช.)
Ø  เงินมัดจำล่วงหน้า 30% และชำระส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนเดินทาง7วัน

บริษัทอุ้มรักทัวร์ จำกัด
Tel. 084-513-5577,083-734-7555,062-496-9889
เลขที่476 ม.13 ต.ช่องเม็ก อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี 34350
Email:aumlucktour@hotmail.co.th    www.aumlucktour.net

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้