ล่องแพเขื่อนสิรินธร จ.อุบลราชธานี 2 วัน1คืน

Last updated: 7 มิ.ย. 2567  |  66 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ล่องแพเขื่อนสิรินธร จ.อุบลราชธานี 2 วัน1คืน

วันที่หนึ่ง : จ.อุบลราชธานี ล่องแพเขื่อนสิรินธร- วัดสิรินธรวราราม  (---/กลางวัน/เย็น)
07.00น. รับคณะที่จุดนัดหมาย....(อุบลฯ,อำนาจเจริญ,ยโสธร,ศรีสะเกษ)
จากนั้น   ออกเดินทาง สู่ ล่องแพเขื่อนสิรินธร
11.00น. ถึงท่าแพอุ้มรัก (เตรียมชุดสำหรับเล่นน้ำมาด้วยนะคะ)
ทริปล่องแพอ่างเก็บน้ำเขื่อนสิรินธร เป็นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ บริเวณที่ทำการเขื่อนสิรินธร จะมีจุดจอดให้เที่ยวชมจุดต่างๆดังนี้
*เส้นทางเดินชมธรรมชาติ(สกายวอล์ค) Nature Walk Way
               *ชมวิวหน้าเขื่อนสิรินธร
               *หาดทรายขาว (จุดกระโดดน้ำเล่นน้ำ)
               *หินตั่ง ผาช่องลอด (จุดกระโดดน้ำเล่นน้ำ)
               *แซน้อยหินรูปหัวใจ (จุดเล่นน้ำ)
               *เกาะกลางน้ำ


12.00น.    รับประทานอาหารเที่ยง บนแพ
อิสระเล่นน้ำตามอัธยาศัย ร้องเพลงคาราโอเกะ
16.00น.ล่องแพกลับถึงฝั่ง เดินทาง สู่ วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว หรือนิยมเรียกกันว่า วัดเรืองแสง จุดเด่นของวัดคือ การได้มาชมภาพเรืองแสงเป็นสีเขียวของของต้นกัลปพฤกษ์ที่เป็นจิตรกรรมที่อยู่บนผนังด้านหลังของอุโบสถในยามค่ำคืน ซึ่งช่วงเวลาที่เหมาะสำหรับการมาชมและถ่ายภาพคือ ตั้งแต่เวลา 06.00.19.30 น. ซึ่งหากโชคดีก็จะได้เห็นดวงดาวมากมายเต็มท้องฟ้า อีกด้วย วัดแห่งนี้ยังมีจุดชมวิวทิวทัศน์ และบริเวณด้านหลังพระอุโบสถเป็นจุดชม วิวทิวทัศน์ของฝั่งประเทศลาวและมองเห็นด่านสากลช่องเม็กอย่างสวยงาม ตัวอุโบสถ์มีต้นแบบมาจาก วัดเชียงทอง ประเทศลาว
18.00น.    รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร พร้อมงานเลี้ยงสังสรรค์
จากนั้น      เข้าที่พักโรงแรม.........(หรือเทียบเท่า)  พักผ่อนตามอัธยาศัย 
วันที่สอง : ตักบาตรเช้าที่ด่านช่องเม็ก-อุทยานผาแต้ม เสาเฉลียง-วัดถ้ำคูหาสวรรค์-ซื้อของฝากอุบล-เดินทางกลับจุดหมาย (อาหาร เช้า/กลางวัน/-)
06.30น.    อรุณสวัสดิ์ตอนเช้า ตักบาตรเช้าที่หน้าด่านช่องเม็ก (พระสงฆ์ประมาณ 100 รูป) ไม่บังคับ
จากนั้นเดินทาง สู่ อ.โขงเจียม เป็นอำเภอที่อยู่ทางทิศตะวันออกสุดของประเทศไทย เห็นตะวันก่อนใครในสยามใน อ.โขงเจียม กับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมีแม่น้ำโขงเป็นพรมแดน ชมอุทยานแห่งชาติผาแต้ม เชื่อว่าเป็นดินแดนแห่งประวัติศาสตร์ ซึ่งมีภาพเขียนสีที่มีอายุกว่า 3000 ปี เป็นภาพเขียนกลุ่มใหญ่ที่สุดในประเทศไทย จะสะท้อนถึงวิถีชีวิต และอารยะธรรมของคนโบราณ ในดินแดนที่ชื่อว่าภาคอีสาน สามารถมอง เห็นความงามของสองฝากฝั่งไทย – ลาว ที่มีพียงแม่น้ำโขงขวางกั้น ก่อนกลับแวะถ่ายรูปคู่กับเสาเฉลียง เป็นแท่งหินขนาดใหญ่ มีรูปร่างคล้ายดอกเห็ด ที่ธรรมชาติสรรสร้างขึ้นมาเก็บภาพแห่งความ ประทับใจ


10.00 น.   เข้าชม วัดถ้ำคูหาสวรรค์ เข้ากราบสรีระ หลวงปู่คำคนิง จุลมณี ที่มรณะภาพไปแล้วแต่ร่างกายไม่เน่าเปื่อยที่วัด ถ้ำคูหาสวรรค์ ที่สามารถมองเห็นวิวของฝั่งลาวและแม่น้ำโขงที่ไหลมาบรรจบกับแม่น้ำมูล จนกลายเป็น แม่น้ำสองสี เป็นที่มาของคำว่า “โขงสีปูนมูลสีคราม” แล้วออกเดินทางสู่ ตัวเมืองอุบลฯ
 ถึงอุบลฯ รับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหาร
จากนั้น      นำท่านแวะซื้อของฝากเมืองอุบลฯ
แล้วเดินทางกลับ....(อุบลฯ,อำนาจเจริญ,ยโสธร,ศรีสะเกษ)โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจจากทีมงาน


...................จบโปรแกรมทัวร์...................


*โปรแกรมอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของเวลา เราจะถือเอาผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
*การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้าเมืองไม่ว่าจะเป็นกรณีใดๆทั้งสิ้นลูกค้าไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย
สิ่งที่ควรเตรียมไป – สัมภาระส่วนตัว เช่น เสื้อแขนยาว,ร่ม,หมวก,ครีมกันแดด,ยารักษาโรคประจำตัว,รองเท้าสวมใส่สบาย  รวมทั้งคนรู้ใจ


อัตราค่าบริการ รับ-ส่ง ....(อุบลฯ,อำนาจเจริญ,ยโสธร,ศรีสะเกษ)
ราคาสำหรับ 40 ท่าน ราคาท่านละ  3,000 บาท
พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 500 บาท

 


อัตรานี้รวม        
ค่ารถยนต์นำเที่ยวตลอดรายการ       
ค่าที่พัก 1คืน           
ค่าอาหาร  ตามที่ระบุในโปรแกรม 
ค่าพนักงานบริการ
ค่าล่องแพ และค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่  
บริการ น้ำดื่ม น้ำอัดลม ผ้าเย็น อาหารว่าง ยาปฐมพยาบาล      
ประกันอุบัติเหตุเดินทาง ท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์
บริการเสริมพิเศษ¯วงดนตรี / ³ คาราโอเกะ  / ¹ วีดีโอ

อัตรานี้ไม่รวม  
ค่า VAT ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % หัก ณ. ที่จ่าย 3 % กรณีต้องการใบเสร็จ
ค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ และค่าใช้จ่ายส่วนตัว       
ค่า ทิปพนักงาน พนักงานขันรถ เป็นน้ำใจ

เตรียมเดินทาง
ส่งชื่อ นาสกุล เลขบัตรประจำตัวประชาชน (ไม่ต้องมีรูป)
เงินมัดจำล่วงหน้า 30% โอนเข้าบัญชี นายณรงค์ฤทธิ์ จันทร์ทรง

บริษัทอุ้มรักทัวร์ จำกัด
Tel. 094-264-6777,084-513-5577,062-496-9889,083-734-7555
เลขที่ 476 ม.13 ต.ช่องเม็ก อ.สิรินธร จ. อุบลราชธานี 34350
Email:aumlucktour@hotmail.co.th    www.aumlucktour.net

 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้