ทัวร์เวียดนาม เกาะฟูโกว๊ก มหานครเวนิส 3 วัน 2 คืน

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : BT-VN22_VZ

เกาะฟูโกว๊ก มหานครเวนิสเวียดนาม 3 วัน 2 คืน ล่องเรือกอนโดล่า ตะลุย Vinpearl Land พิเศษ!นั่งกระเช้าชมวิว แบบ360องศา เต็มอิ่มกับ2สวนสนุก Sun World Thom Nature Park &Aquatopia Water Paek

หมวดหมู่ : ทัวร์เวียดนาม

Share

วันแรก                     สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ • สนามบินฟูโก๊วก • แกรนด์เวิลด์ ฟูโก๊วก • นั่งกระเช้าเข้าสู่เกาะ Hon Thom Nature Park • สวนสนุกซันเวิร์ลฮอนตัม • สวนน้ำอควาโทเปีย • ลองบีชเซ็นเตอร์ •ตลาดไนท์มาร์เก็ต                                                                               (-/กลางวัน/เย็น)
06.30 น.                  พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 3 เคาน์เตอร์สายการบินไทยเวียตเจ็ท (VZ) โดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน

09.45 น.              ออกเดินทางสู่ เมืองฟูโก๊วก ประเทศเวียดนาม โดย เที่ยวบินที่ VZ 980

11.00 น.              เดินทางถึง สนามบินฟูโก๊วก ประเทศเวียดนาม ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว (เวลาท้องถิ่นที่เวียดนาม เท่ากับประเทศไทย) เกาะฟูโก๊วก เกาะที่ใหญ่ที่สุดของเวียดนาม เป็นเกาะที่สวยงามในอ่าวไทย อยู่นอกชายฝั่งกัมพูชา เป็นที่รู้จักกันดีว่าเป็นเกาะสวรรค์ของเวียดนาม

นำทุกท่านเดินทางสู่ Grand World Phu Quoc – The Sleepless City หรือที่รู้จักกันในนาม "เมืองที่ไม่หลับใหล" เต็มไปด้วยตึกสไตล์เมดิเตอเรเนียนหลากสีสัน ศูนย์รวมความบันเทิง และช้อปปิ้ง มีทั้งเทศกาล และกิจกรรมที่มีชีวิตชีวาไม่หยุดหย่อนตลอด 24 ชั่วโมง 365 วันต่อปี

 

ชมทิวทัศน์ริมแม่น้ำเวนิส หรือทะเลสาบแห่งความรัก ถือเป็นหนึ่งในแม่น้ำที่เลียนแบบได้ดีที่สุดในเมืองเวนิส ประเทศอิตาลี ท่านสามารถล่องเรือชมทัศนียภาพไปตามแม่น้ำเวนิสบนเรือกอนโดล่า

จากนั้น    สำรวจสตรีทฟู้ดใน เมืองเซี่ยงไฮ้จำลอง จุดเริ่มต้นที่จะนำไปสู่สวรรค์อันน่าอัศจรรย์ ใจกลางของ Grand World Phu Quoc สามารถลิ้มลองอาหารจีนที่แสนอร่อยหลายร้อยรายการ มี ถนนสำหรับรับประทานอาหารที่ล้อมรอบด้วยสถาปัตยกรรมจีนที่โดดเด่น ซึ่งตกแต่งด้วยโคมไฟมากมาย หรือเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์ตุ๊กตาหมี ด้วยสถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของอาคารรูปทรงโดนัท ในธีม “Teddy Bear Travels” ได้รับแรงบันดาลใจจากภาพยนตร์เรื่อง Indiana Jones มี 5 โซนแยกจากกันซึ่งแบ่งออกเป็นชั้นต่างๆ และชื่นชมทัศนียภาพอันโดดเด่นที่ Urban Park พร้อมงานศิลปะทั้งขนาดใหญ่ และขนาดเล็กถึง 55 ชิ้น นับเป็นสถานที่รวบรวมผลงานศิลปะที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากมายที่ซ่อนอยู่ในใจกลางฟูโก๊วก (ท่านที่สนใจเข้าชม Teddy Bear Museum ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมท่านละ 300 บาท)

กลางวัน   บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร


จากนั้น                นั่งกระเช้าข้ามทะเลเข้าสู่เกาะ Hon Thom Nature Park ชมวิวที่สวยงามของท้องทะเลแห่งเกาะฟูโก๊วก โดยกระเช้าลอยฟ้า Hon Thom นั้น ได้รับการยกย่องจาก World Guinness ให้เป็น "ระบบเคเบิลคาร์ที่ยาวที่สุดในโลก" เที่ยวสวนน้ำคลายร้อนที่ Aquatopia Water Park และ เพลิดเพลินไปกับเครื่องเล่นมากมายที่สวนสนุก Sun World Hon Thom Nature Park พบกับเครื่องเล่นที่เป็นไฮไลท์อย่าง รถไฟเหาะ Roaring Timbers เป็นรถไฟเหาะรางไม้แห่งแรกและแห่งเดียวของเวียดนาม (สำหรับท่านที่สนใจเล่นสวนน้ำ กรุณาเตรียมชุดสำหรับเล่นน้ำ 1 ชุด)

   
ช้อปปิ้งศูนย์สินค้าขายไข่มุก และเครื่องประดับที่ใหญ่ที่สุดของฟูโก๊วก Long Beach Center นอกจากนี้ยังมี แหล่งความบันเทิงครบวงจร ไม่ว่าจะเป็น สปา คาราโอเกะที่หรูหรามีระดับ และร้านอาหารพร้อมเชฟระดับประเทศ และนานาชาติ  จากนั้นเที่ยวชมตลาดกลางคืนใจกลางเมืองฟูโก๊วก Duong Dong Night Market ลิ้มลองอาหารสตรีทฟู้ด และเลือกซื้อของที่น่าสนใจมากมาย

 
เย็น                           บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร

จากนั้น                    พักที่ Muong Thanh Luxury Phu Quoc Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 5* ของมาตรฐานเวียดนาม
(โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมที่นำเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่โรงแรมที่เข้าพักจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน)

วันที่สอง                  เกาะฟูโก๊วก • ศาลเจ้าดิงเกา • ซันเซ็ต ซานาโต บีชคลับ • หาดปลาดาว • วินเพิร์ล ซาฟารี • สวนสนุกวินวันเดอร์ส ฟูโก๊วก • วินเพิร์ลแลนด์ & วินเพิร์ล อควาเรียม • ชมการแสดงโชว์ ONCE                  (เช้า/กลางวัน/เย็น)

 Grand Mosque • ถ่ายรูปกับรถ Ferrari   • ตึกเบิร์จคาริฟา ชั้นที่ 124                 ดูไบมอลล์    (-/บนเครื่อง/เย็น)

เช้า                          ä บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
จากนั้น                แวะนมัสการ ศาลเจ้าดิงเกา เป็นศาลเจ้าหรือวัดที่ชาวประมงที่นี่ให้ความนับถือ และบูชามากราบไหว้ขอพรก่อนที่จะออกเรือ หรือทำงานใดให้สำเร็จลุล่วง

 

                        ชมงานศิลปะและซึมซับบรรยากาศริมชายทะเล ซันเซ็ต ซานาโต บีชคลับ ถือเป็นจุดชมวิวพระอาทิตย์ตกดินที่สวยที่สุดในเกาะฟูโกว๊ก กับชายหาดที่ทอดยาวเป็นแนวตรง มีงานศิลปะหลากหลายรูปแบบตั้งอยู่ตามจุดต่างๆ ตลอดแนวชายหาด และเดินเล่นบนชายหาดที่สวยที่สุดบนเกาะฟูโกว๊ก หาดไบ่สาว หรือหาดปลาดาว เป็นชายหาดที่มีรูปร่างโค้งเหมือนพระจันทร์เสี้ยว ผืนทรายสีขาวละเอียดนุ่มเท้า บรรยากาศริมชายหาดยังเหมาะกับการพักผ่อนชิลๆ น้ำทะเลใสสีเขียวมรกต มีแนวต้นมะพร้าวตลอดชายหาด


จากนั้น                เดินทางไปยัง วินเพิร์ลซาฟารี สวนสัตว์เปิดแห่งแรก และแห่งเดียวในเวียดนาม ตั้งอยู่บนพื้นที่กว่า 2,375 ไร่ ตกแต่งในธีมสวนสัตว์จากหลายประเทศ สถานที่สำหรับผู้รักสัตว์ และรักการผจญภัยทุกคน พบกับสัตว์ป่าพื้นเมือง และสัตว์ป่าหายากราว 150 สายพันธุ์ ทั้งจากแอฟริกาใต้ ยุโรป อินเดีย ออสเตรเลีย และอื่นๆ อีกมากมาย ชมการแสดงสัตว์ที่น่าทึ่งมากมาย และขึ้นรถบัสเยี่ยมชมสัตว์ป่านานาชนิดอย่างใกล้ชิด แวะไปรับประทานอาหารร่วมกับเจ้าช้างแสนใจดีที่ร้าน Elephant House หรือให้อาหารเจ้ายีราฟคอยาวที่ร้าน Giraffe สนุกสนานกับการให้อาหารจากมือของคุณเอง ปลุกความรักสัตว์ในตัวของเด็กๆ และพาลูกหลานของคุณมาเรียนรู้เกี่ยวกับสัตว์แต่ละชนิดตัวเป็นๆ ที่สวนสัตว์แห่งนี้

   
กลางวัน                    บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร


นำทุกท่านเดินทางสู่โลกแฟนตาซี สวนสนุกวินวันเดอร์ส ฟูโกว๊ก สวนสนุกที่ใหญ่ที่สุดในเวียดนามใต้ ภายในแบ่งออกเป็น 4 โซนหลักๆ ด้วยกัน ได้แก่ โซนสวนสนุก โซนอควาเรียม โซนสวนสัตว์ และโซนสวนน้ำ เรียกได้ว่าเป็นศูนย์รวมสุดยอดความสนุกครบทุกวงจร สุดเหวี่ยงไปกับเครื่องเล่นนานาชนิด วินเพิร์ลแลนด์ ภายในแบ่งออกเป็น 6 โซน ได้แก่ Fantasy World, Mysterious Viking Village, Adventure  World, The Sea Shell, Typhoon World และ European Streetmostphere โดยที่นี่มีชิงช้าสวรรค์ที่ติดท็อป 10 ชิงช้าสวรรค์สูงสุดในโลกเป็นตัวชูโรง ตามด้วยเครื่องเล่นสุดมันทั้งรถไฟเหาะ รถไฟตะลุยเหมือง (Evolution Ride) ที่จะเหวี่ยงทุกคนขึ้นไปกลางอากาศแบบ 360 องศา กรี๊ดให้สุดเสียงไปกับรถไฟเหาะบนเกาะแห่งแรกของเอเชีย Alpine Coaster มีความยาวถึง 1.76 กิโลเมตร นอกจากนี้ ยังมีทั้งกิจกรรมในร่ม และกิจกรรมกลางแจ้งมากกว่า 100 รายการที่สวนสนุกแห่งนี้ รวมถึงการแสดงโลมา และอื่นๆ อีกมากมาย

 
เซย์ไฮสัตว์น้ำหลากหลายสายพันธุ์ วินเพิร์ล อควาเรียม เพลิดเพลินไปกับโลกใต้น้ำ และตื่นตากับสัตว์น้ำสายพันธุ์หายากกว่า 3,000 ชนิด พร้อมรับชมโชว์นางเงือก และโชว์การให้อาหารปลา

จากนั้น             ชมการแสดงชุด การผจญภัยในดินแดนสวรรค์ ONCE SHOW ตื่นตาตื่นใจไปกับแสง สี และเสียง เรื่องราวของโลกแห่งนางฟ้าที่สร้างขึ้นใหม่ ด้วยการฉายภาพ 3 มิติ ควัน ไฟ น้ำแข็ง และเทคโนโลยีอื่นๆ ที่ล้ำหน้าที่สุดในโลก

 
ค่ำ                            บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร
จากนั้น                    พักที่ Muong Thanh Luxury Phu Quoc Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 5* ของมาตรฐานเวียดนาม
(โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมที่นำเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่โรงแรมที่เข้าพักจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน)

วันที่สาม                  สนามบินฟูโกว๊ก • กรุงเทพฯ (เช้า/-/-)

เช้า                           บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม ให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย เตรียมตัวเดินทางกลับประเทศไทย
ได้เวลาสมควร        นำท่านเดินทางสู่สนามบินฟูโกว๊ก

12.00 น.                  ออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน ไทยเวียตเจ็ท (VZ) เที่ยวบินที่ VZ 981  

13.20 น.                  เดินทางถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม

******************************************************************ราคา INFANT (อายุไม่ถึง 2 ปี บริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ) ท่านละ 5,000 บาท
อัตรานี้รวมรายการทัวร์และตั๋วเครื่องบินแล้ว**
**โปรแกรมอาจมีการสลับสับเปลี่ยนหน้างานโดยคำนึงถึงประโยชน์ลูกค้าเป็นสำคัญ**


อัตราค่าบริการรวม

ü  ตั๋วเครื่องบินไป -กลับพร้อมกรุ๊ป กรุงเทพฯ-ฟูโกว๊ก-กรุงเทพฯ สายการบิน Thai Viet Jet  (VZ) เป็นตั๋วหมู่คณะไม่สามารถสะสมไมล์ได้

ü  ที่พักโรงแรมตามรายการ 2 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้องเดี่ยว)

ü  ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ (โหลดได้ท่านละ 1 ใบ)กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง Hand Carry 7 กก.ต่อ 1 ใบ

ü  ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการระบุ (สงวนสิทธิ์ในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)

ü  น้ำดื่มบริการบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน

ü  ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ

ü  ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ

ü  ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวคนไทย

ü  ภาษีน้ำมันและภาษีตั๋วทุกชนิด (สงวนสิทธิ์เก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง)

ü  ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์)

เงื่อนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจำตัวของผู้เดินทาง

อัตราค่าบริการไม่รวม

-           ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %

-           ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ

-           ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด 20 กิโลกรัมต่อท่าน

-           ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ

-           ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ

-      หากหน่วยงานรัฐบาลไทย และ/หรือ เวียดนามมีการปรับเปลี่ยนข้อกำหนดเกี่ยวกับการกักตัวเพิ่มเติม และ/หรือ ขอเรียกตรวจโรคเพิ่มเติม ทางผู้เดินทางจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนเกิน

-           ค่าตรวจ RT-PCR ก่อนเดินทาง 72 ชั่วโมง ก่อนเดินทางเข้าประเทศไทย สำหรับท่านที่ยังได้รับวัคซีนไม่ครบ 2 เข็ม หรือ ท่านที่ยังไม่ได้รับวัคซีน

-           ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,พนักงานขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 1,000 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศ)

-           ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ำใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคับทิปค่ะ)

เงื่อนไขการสำรองที่นั่งและการยกเลิกทัวร์

 

การจองทัวร์ :

กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมชำระมัดจำ 6,000 บาท ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 21 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ช่วงเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์ กรุณาชำระก่อนเดินทาง 30 วัน)
กรณียกเลิก : (จอยกรุ๊ป)

·     ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ์ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน จะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

·         ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50% จากราคาขาย และหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

·         ยกเลิกการเดินทาง 0-14 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บเงินค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

กรณียกเลิก : (ตัดกรุ๊ป)

·         ยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางต้องทำก่อนการเดินทาง 60 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินมัดจำโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น

·         ยกเลิกการเดินทางภายใน 60 วัน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินมัดจำโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น

·         ยกเลิกการเดินทางหลังชำระเต็มจำนวนทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บเงินค่าทัวร์ทั้งหมดโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น

กรณีเจ็บป่วย :

·     กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทำการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง

·         ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันทำการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี

เงื่อนไขอื่น ๆ

 

·   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทำให้คณะเดินทาง
ไม่ครบตามจำนวนที่บริษัทฯ กำหนดไว้ (10 ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯ และผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องนำไปชำระค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน

·      คณะผู้เดินทางจำนวน 10 ท่านขึ้นไป จึงออกเดินทาง ในกรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึง 10 ท่าน ขอสงวนสิทธิ์เลื่อนวันเดินทาง หรือ ยกเลิกการเดินทาง โดยทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 10 วันก่อนการเดินทาง

·   กรณีที่ท่านต้องออกตั๋วภายใน เช่น (ตั๋วเครื่องบิน, ตั๋วรถทัวร์, ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋ว เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ้าท่านออกตั๋วภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าว

·      กรณีผู้เดินทางที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ เช่น การขอใช้วีลแชร์ที่สนามบิน กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง หรือเริ่มตั้งแต่ท่านจองทัวร์ มิฉะนั้นทางบริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้า ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงที่เกิดขึ้นกับผู้เดินทาง (ถ้ามี)

·   กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มน้ำเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น

·      เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัทฯที่ได้ระบุไว้ในรายการทัวร์ทั้งหมด

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

Ø  บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้

Ø  เที่ยวบิน , ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

Ø  หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถเดินทางได้ )

Ø  ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การประท้วง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม)

Ø   ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจำตัว ซึ่งไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุในรายการท่องเที่ยว(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร์)

Ø   ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบางมื้อ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้วเป็นการชำระเหมาขาด

Ø   ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเองหรือในกรณีที่กระเป๋าเกิดสูญหายหรือชำรุดจากสายการบิน

Ø   กรณีที่การตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

Ø   ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนำมาเลื่อนวันหรือคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนชื่อได้หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึ้น ตามอัตราค่าน้ำมันหรือค่าเงินแลกเปลี่ยน ทางบริษัท สงวนสิทธิ์ปรับราคาตั๋วดังกล่าว

Ø   เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ข้างต้นนี้แล้วทั้งหมด

Ø   กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมด

Ø  ในกรณีของ PASSPORT นั้น จะต้องไม่มีการชำรุด เปียกน้ำ การขีดเขียนรูปต่างๆหรือแม้กระทั่งตราปั๊มลายการ์ตูน ที่ไม่ใช่การประทับตราอย่างเป็นทางการของตม. กรุณาตรวจสอบ PASSPORT ของท่านก่อนการเดินทางทุกครั้ง หาก ตม.ปฎิเสธการเข้า-ออกเมืองของท่าน ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น

Ø  กรณีมี “คดีความ” ที่ไม่อนุญาติให้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดทำการตรวจสอบก่อนการจองทัวร์ว่าท่านสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งเป็นสิ่งที่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น

Ø  กรณี “หญิงตั้งครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ รวมถึงรายละเอียดอายุครรภ์ที่ชัดเจน สิ่งนี้อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น

Ø  ภาพที่ใช้เป็นภาพเพื่อการโฆษณาเท่านั้น

Ø  การท่องเที่ยวประเทศเวียดนามนั้นจะต้องมีการเข้าชมสินค้าของทางรัฐบาล เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวดังกล่าว คือ ร้านหินอ่อน,ร้านไม้ไผ่ ร้านหัตถกรรม เป็นต้น หากท่านใดไม่เข้าร้านดังกล่าวจะต้องจ่ายค่าทัวร์เพิ่ม ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขดังกล่าวแล้ว

Ø   อาหารที่ประเทศเวียดนาม ได้รับอิทธิพลมาจากจีน โดยรสชาติจะออกไปทางจืดส่วนใหญ่รสไม่ค่อยจัดและอาหารทะเลก็จะเป็นขนาดของตามประเทศเวียดนาม

 

รายละเอียดห้องพักที่ประเทศเวียดนาม

Ø  ห้องพักแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน ห้องเดี่ยว (Single), ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน  

(Triple Room) ห้องพักแต่ละประเภทอาจจะไม่ติดกันบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กับ 1 เตียงเสริม

Ø   โรงแรมในเวียดนามห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัต และไม่มีอ่างอาบน้ำบางโรงแรมแต่

ละชั้นจะมี  เพียงไม่กี่ห้องซึ่งในกรณีมาเป็นครอบครัวใหญ่ใช้หลายห้อง ห้องพักอาจจะไม่ได้ติดกันและอาจจะได้คนละชั้นและบาง โรงแรมอาจจะไม่มีลิฟต์ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้น ๆ

** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางและรายการทัวร์อย่างละเอียดทุกหน้าอย่างถ่องแท้แล้วจึงมัดจำเพื่อประโยชน์ของท่านเอง ทางบริษัทฯจะถือว่า ท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัทฯที่ได้ระบุในรายการทัวร์ทั้งหมด**

                                                    

*******************************************

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้