มหัศจรรย์...ลี่เจียง ต้าหลี่ เต๋อชิง แชงกรีล่า (บินตรง-ไม่ลงร้าน) 6 วัน 5 คืน

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : BT-LJG02_DR

โดยสายการบินรุยลี่แอร์ไลน์ บินตรงสู่ลี่เจียง โชว์ลี่เจียง สัมผัสอารยะธรรมจีน-ทิเบต "ภูเขาหิมะเหมยลี่" ชมความยิ่งใหญ่ยอดเขาคาวาเกโป โค้งแรกแม่น้ำทรายทอง นั่งกระเช้าขึ้นสู่หิมะมังกรหยก เยือนดินแดน ทิเบตน้อย แซง-กรีล่า อาหาร 14 มื้อ พักโรงแรมหรู 4 ดาว

หมวดหมู่ : ทัวร์จีน

Share

เมืองโบราณต้าหลี่ เป็นเมืองเอกของเขตปกครองตนเองชนชาติไป๋ มีชนกลุ่มน้อยอาศัยอยู่กว่า 20 ชาติพันธุ์ เอกลักษณ์การแต่งกายของผู้คนที่นี่ คล้ายคลึงกับพี่น้องชาวเขาในภาคเหนือของบ้านเรา 

สักการะ วัดเจ้าแม่กวนอิมแปลงกาย ตามตำนานเล่าว่าเจ้าแม่กวนอิมได้แปลงกายโดยแบกก้อนหินใหญ่ไว้ข้างหลัง เพื่อขวางทางทหารมิให้รุกรานเข้าเมืองได้

ผ่านชม เจดีย์สามองค์ เปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของเมืองต้าหลี่ก็ว่าได้

อิสระผักผ่อนตามอัธยาศัย หรือเดินเที่ยวชมบรรยากาศ เมืองเก่าจงเตี้ยน เมืองเล็กๆ ทีสร้างขึ้นเพื่ออนุรักษ์สถาปัตยกรรมแบบจีน บ้านเรือนส่วนใหญ่จะเป็นบ้านไม้ในสไตล์ทิเบต

วัดสำคัญอีกแห่งหนึ่งของแชงกรีล่า วัดกุยชาน คนไทยนิยมเรียกว่า “วัดต้าฝอ” ด้านในอาคารประดิษฐานพระประทานองค์ใหญ่ แต่สิ่งที่สะดุดสายตาคนที่ผ่านไปมาคงหนีไม่พ้น “กงล้อมนต์สีทอง”

สักการะ วัดลามะซงจ้าหลิน (วัดโปตาลาน้อย) ศูนย์กลางศาสนาพุทธของชาวทิเบตในแชง กรีล่า เป็นวัดนิกายลามะที่ใหญ่ที่สุดของมณฑลยูนนาน


เมืองเต๋อชิง  ดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งชาวทิเบต เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ในหุบเขามีความสูงถึง 4,000 เมตร ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขาระหว่างเทือกเขาหิมะเหมยลี่และไป๋หมาง และเป็นเมืองที่อยู่เหนือสุดของมณฑลยูนนาน ระหว่างทางนำท่านชม โค้งแรกแม่น้ำทรายทอง (แม่น้ำแยงซีเกียง) จุดที่แม่น้ำได้หักโค้งจนเกิดเป็นโค้งน้ำที่สวยงาม มีชื่อเรียกอีกอย่างว่า “โค้งหัวเต่า” ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับหัวเต่านั่นเอง

ชมความยิ่งใหญ่ของภูเขาหิมะอันศักดิ์สิทธิ์ จุดชมวิวภูเขาหิมะเหมยลี่ ถูกจัดให้เป็นอันดับ 1 ของภูเขาแห่งเทพทั้ง 8 ของทิเบต และปัจจุบันยังไม่มีผู้ใดสามารถพิชิตยอดเขาได้ เปรียบเหมือนดั่งสาวพรหมจรรย์ที่ไม่เคยต้องชายใด

วัดเฟยไหล เป็นวัดที่ชาวทิเบตมักจะเดินทางมาสักการะบูชาภูเขาเทพ ซึ่งตัววัดนั้นหันหน้าเข้าหายอดเขาคาวาเกโปของภูเขาหิมะอันศักดิ์สิทธิ์

เมืองลี่เจียง  เมืองที่มีประวัติศาสตร์ย้อนหลังไปมากกว่า 800 ปี เคยเป็นจุดแลกเปลี่ยนค้าขายสินค้าตามเส้นทางสายเก่า Tea Horse เป็นเส้นทางค้าขายโบราณสุดคดเคี้ยวที่ใช้คาราวานม้าเป็นพาหนะในการขนส่งใบชา ระหว่างทางนำท่านชม ช่องแคบเสือกระโจน (ตรอกเสือกกระโจน) ช่องระหว่างหุบเขาเหนือแม่น้ำแยงซีเกียง ซึ่งอยู่ระหว่างทางจากเมืองลี่เจียงไปเมืองจงเตี้ยน อันเป็นบริเวณมีสายน้ำที่ไหลผ่านระหว่างภูขาหิมะทั้งสองลูก ส่วนที่แคบที่สุดมีความกว้างเพียงแค่ 30 เมตรเท่านั้น ตามตำนานได้เล่าขานต่อๆ กันมาว่า ในอดีตเคยมีเสือกระโดดข้ามไปยังฝั่งตรงข้ามได้ ตรงบริเวณกลางลำน้ำที่เชี่ยวกรากมีก้อนหินใหญ่ผุดขึ้นมา ได้ชื่อว่า “หินเสือกระโดด” จึงเป็นที่มาของชื่อช่องแคบเสือกระโจนนั่นเอง

ชมความสวยของ สระมังกรดำ สระนำที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงที่สุดในเมืองลี่เจียง รายล้อมด้วยสถาปัตยกรรมโบราณ อาทิ สะพานหิน ศาลากลางน้ำ และวิหารต่างๆ

เยือนเมืองเก่าสุดคลาสสิค เมืองโบราณลี่เจียง ดินแดนเวนิสแห่งโลกตะวันออก ทั้งเมืองคือมรดกโลกที่ได้รับการประกาศจากยูเนสโกเป็นเมืองโบราณที่สมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของจีน มีชื่ออย่างเป็นทางการว่า “เมืองโบราณต้าเหยียน” ตั้งอยู่ริมลำธาร มีอายุย้อนหลังไปกว่า 800 ปีมาแล้ว

อุทยานมังกรหยก แหล่งท่องเที่ยวระดับ 5A ที่ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ดีที่สุดในบรรดาสถานที่ท่องเที่ยวของประเทศจีน มีลักษณะเป็นภูเขาสูงตั้งตระหง่านทอดตัวยาว สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนจากแทบทุกจุดในเมืองลี่เจียง หากมองจากไกลๆ จะเห็นภูเขาเป็นรูปคล้ายมังกรกำลังเลื้อยอยู่ มีหิมะสีขาวราวกับหยกขาวปกคลุมยอดเขาตลอดทั้งปี จึงเป็นที่มาของชื่อ “อวี้หลงเสวี่ยซาน” หรือภูเขาหิมะมังกรหยกนั่นเอง

ชมโชว์สุดอลังการ ความประทับใจลี่เจียง โดยมีฉากหลังเป็นภูเขาหิมะมังกรหยกสุดยิ่งใหญ่“IMPRESSION OF LIJIANG” การแสดงโชว์จากผู้กำกับชื่อดังก้องโลก จาง อวี้ โหมว

ชมความงดงามผืนน้ำสีเทอควอยซ์ของ ทะเลสาบไป๋สุยเหอ ทะเลสาบที่อยู่อีกด้านหนึ่งของภูเขาหิมะมังกรหยก

เดินชมหมู่บ้านเล็กๆ ในเมืองลี่เจียง อุทยานน้ำหยก แหล่งท่องเที่ยวระดับ 4A สถานที่แสดงอัตลักษณ์ทางด้านวัฒนธรรมของชาวชนเผ่านาซี โดยออกแบบหมู่บ้านให้มีความกลมกลื่นไปกับสายน้ำไหลลงมาจากภูเขาหิมะมังกรหยก ภายในมีวัดลามะที่เก่าแก่ และสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวนาซีนับถือ

เมืองโบราณซูเหอ ย่านเมืองเก่าที่อยู่ด้านล่างภูเขาหิมะมังกรหยก บ้านเรือนที่อยู่อาศัยก็สิ่งก่อสร้างที่เป็นส่วนประกอบสำคัญของเมืองโบราณซูเหอเช่นกันถ้ากำแพงผนังกั้นนี้อยู่ด้านนอกประตูใหญ่จะเรียกว่าจ้าวปี้ รูปแบบการสร้างบ้านของคนนาซีโดยทั่วไปจะเป็นลักษณะ “ซานเหอหย่วน”

รายละเอียดโปรแกรมเพิ่มเติม


บริษัทอุ้มรักทัวร์
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 51/00519

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้