ทัวร์ลาวใต้ 3วัน 2คืน เริ่มต้นจากอุบลราชธานี

Last updated: 2021-01-11  |  32665 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ทัวร์ลาวใต้ 3วัน 2คืน เริ่มต้นจากอุบลราชธานี

ทัวร์ลาวใต้ สะบายดีปากเซ

 ร่วมตักบาตรข้าวเหนียว สืบสานประเพณีอันเก่าแก่
 ชมความงดงามตระการตาไว้อย่างน่าอัศจรรย์ ที่วัดสิรินธรวราราม(ภูพร้าว) UnseenThailand "
 เที่ยวลาวใต้ชมน้ำตกคอนพระเพ็ง ไข่มุกแม่น้ำของ "ไนแองการ่าแห่งเอเชีย" ความอลังการแห่งสายน้ำตก
 นั่งเรือล่องมหานทีสี่พันดอน ชมน้ำตกหลี่ผี สะพานเก่าฝรั่งเศษ หัวรถจักรไอน้ำ
 ชมสายน้ำตกจากภูเทวดา น้ำตกตาดเยืองท่ามกลางไร่ชากาแฟ
https://image.makewebeasy.net/makeweb/0/xClroUxbD/icon/ลูกศรกระพริบ.gif น้ำตกคู่แฝดตาดฟาน แห่งเมืองปากซองสวิสเซอร์แลนเมืองลาว
 เลือกซื้อของฝากแบบสะใจ! ที่ตลาดดาวเรืองและดิวตี้ฟรีช่องเม็ก

ทัวร์ลาว ราคาถูก ปี 2562-2563 เปิดจองแล้ว ทัวร์เวียดนามกลาง ราคาถูก ปี 2562 - 2563 /ทัวร์หลวงพระบาง/ทัวร์พม่า/ทัวร์เวียงจันทน์/ทัวร์กัมพูชา/

ตารางจอยทัวร์ลาวใต้

วันเดินทางสถานที่รับ-ส่งราคา/ท่านรถที่ใช้เดินทาง
 อุบลราชธานี
 รถตู้ Toyota Commuter

ตลอดการเดินทาง
 อุบลราชธานี 
 อุบลราชธานี 
 อุบลราชธานี 
 อุบลราชธานี 
 อุบลราชธานี 
 อุบลราชธานี 
 อุบลราชธานี 
 อุบลราชธานี 
 อุบลราชธานี 
 อุบลราชธานี 

ชมโปรแกรมจอยทัวร์ลาวใต้คลิ๊ก!
*พักเดี่ยวเพิ่ม1,500 บาท (กรณีมาไม่ครบคู่ต้องจ่ายค่าพักเดี่ยว )

*เด็กอายุ3-5 ขวบลดลง 30% *เด็กอายุ6-10ขวบลดลง20% จากราคาผู้ใหญ่ (ไม่มีเตียง)
**หมายเหตุ รบกวนลูกค้าทุกท่านตรงต่อเวลาด้วยนะค่ะ
**สงวนสิทธิ์ในกรณีลูกค้าไม่เต็มตู้ (8ท่าน ) ทางบริษัทจะไม่ออกเดินทางแต่จะแจ้งให้ทราบก่อนเดินทาง 10 วัน และโอนเงินมัดจำคืนเต็มจำนวน
**กรณียกเลิกการเดินทางยกเลิกก่อนเดินทาง 10 วัน คืนเงินให้เต็มจำนวน
**กรณียกเลิกเดินทางน้อยกว่า10วัน จะไม่คืนเงินมัดจำให้ทุกกรณี

        

เที่ยวลาวใต้ มนต์เสน่ห์แห่งจำปาสัก 
ปราสาทวัดภู มรดกโลก วัฒนธรรมอันเก่าแก่
ธรรมชาติอันบริสุทธ์ มิตรภาพที่เป็นกันเอง
ความอลังการแห่งสายน้ำตก ท่ามกลางขุนเขา

โปรแกรม ทัวร์ลาวใต้ เที่ยวลาวใต้ ปากเซ จำปาสัก 3วัน 2 คืนเริ่มจากอุบลฯ

วันทีหนึ่ง : จ.อุบลราชธานี - วัดสิรินธรวราราม - ด่านช่องเม็ก - เมืองจำปาสัก - ปราสาทหินวัดพู - ปากเซ -วัดพูสะเหล่า    (B/L/D)
08.00น. คณะเดินทางถึง อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี ทีมงานอุ้มรักทัวร์ ให้การต้อนรับ รับประทานอาหารเช้าที่ (1) ร้านสามชัยกาแฟ ร้านอาหารที่ขึ้นชื่อเมืองอุบลฯ กาแฟโบราณหอมกรุ่นเสริฟพร้อมปาท่องโก๋จิ้มนม โจ๊กร้อนๆหรือข้าวต้มที่แสนอร่อย(จอยทัวร์ลาวใต้ไม่รวมอาหารเช้าเพื่อความสะดวกของลูกค้า) อิ่มท้องแล้ว ออกเดินทางเข้าสู่ชายแดน ด่านช่องเม็ก แวะชมความงดงามตระการตาไว้อย่างน่าอัศจรรย์ ที่ วัดสิรินธรวราราม(ภูพร้าว) Unseen Thailand"ศิลปกรรมต้นไม้เรืองแสง"คือภาพเรืองแสงของประติมากรรมต้นกัลปพฤกษ์ที่ติดอยู่ผนังหลังโบสถ์ หรือ ต้นไม้สารพัดนึก อยู่ด้านหลังอุโบสถของวัดความมหัศจรรย์ของภาพต้นไม้ที่ค่อยๆ เปล่งแสงสว่างขึ้นสวนทางกับท้องฟ้าที่ค่อยๆ มืดลงยามพลบค่ำ มันเป็นภาพที่ประทับใจจนต้องนำมาบอกต่อ ตัวภาพต้นไม้จะคล้ายกับที่เคยเห็นในวัดเชียงทองที่หลวงพระบาง เก็บภาพแห่งความประทับใจ แล้วออกเดินทางต่อ 
10.00น. คณะเดินทางถึง ด่านพรมแดนช่องเม็ก ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง เริ่มต้นการเที่ยวลาวใต้ ออกเดินทางสูเมืองปากเซ ซึ่งเมืองปากเซ  มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ของลาว สมัยนั้นฝรั่งเศสตั้งเมืองจำปาสัก ขึ้นมา เพื่อคานอำนาจกับเมืองจำปาสักซึ่งมีประวัติความเป็นมาเก่าแก่ย้อนขึ้นไปถึงยุคก่อนเข้ามาตั้งรกรากของขอม โบราณ เมืองปากเซไม่มีอารยธรรมเก่าแก่เหมือนกับเมืองจำปาสัก แต่กลับมีความหลากหลายของเชื้อชาติ ประเพณีและวัฒนธรรม นอกจากชาวลาวแล้วยังมีชาวจีนและเวียดนามเข้ามาอาศัยและตั้งรกรากทำมาหากินจำนวนมากบรรยากาศโดยทั่วไปในเมืองปากเซ  เงียบสงบเป็นธรรมชาติ ชาวบ้านมีวิถีชีวิตที่เรียบง่าย  นั่งรถชม เมืองปากเซ เมืองที่ใหญ่ที่สุดของสี่แขวงภาคใต้ ผ่านตึกเก่าฝรั่งเศส วังเจ้าบุญอุ้ม วัดหลวง วัดเก่าแก่คู่นครจำปาสัก ด้านหลังวัดติดสะพานเหล็กฝรั่งเศส ข้าม แม่น้ำเซโดน สามารถชม แม่น้ำสองสี มีแม่น้ำโขงและแม่น้ำเซโดนไหลมาบรรจบกันจึงเป็นที่มาของคำว่า ปากเซ

11.30น.  เดินทางสู่ ปราสาทหินวัดพู ตามถนนตัดใหม่มุ่งหน้าสู่เมืองจำปาสัก อดีตนครหลวงลาวใต้ แวะ รับประทานอาหารเที่ยงที่ ร้านอาหารแคมของ ริเวอร์ไซด์  แล้วเดินทางต่อเพื่อไปชมมรดกโลก ปราสาทหินวัดพู 
  
จุดเริ่มต้นของอาณาจักรขอมโบราณ เป็นปราสาทขอมแห่งแรก ลักษณะของปราสาทเป็นเทวสถานขอม คล้ายกับเขาพระวิหาร สร้างในราวพุทธศตวรรษที่ 12 ในสมัยของพระเจ้ามเหนทรวรมัน ถือว่าเป็นปราสาทหินที่มีอายุเก่าแก่ที่สุด มีอารยะธรรมโบราณถึง 3 สมัยด้วยกัน คือ อาณาจักรเจนละในช่วงศตวรรษที่ 6 – 8 อาณาจักรขอมสมัยก่อนเมืองพระนคร และสุดท้ายอาณาจักรล้านช้าง ซึ่งต่อมาก็คือประเทศลาวในปัจจุบัน ปราสาทหินวัดพู หรือ วัดพู นครจำปาสัก ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ในอดีตที่ตั้งของวัดพู เคยเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และแห่งอารยะธรรมโบราณถึง 3 สมัยด้วยกัน คือ อาณาจักรเจนละในช่วงศตวรรษที่ 6 – 8 ค้นพบจารึกกล่าวถึงการฆ่าคนเพื่อบูชาแด่เทพเจ้า ต่อมาเป็นยุคของอาณาจักรขอมสมัยก่อนเมืองพระนคร เป็นที่สร้างปราสาทหินในราวศตวรรษที่ 9 และสุดท้ายอาณาจักรล้านช้างได้เปลี่ยนเทวาลัยในศาสนาฮินดูให้เป็นวัดในพุทธ ศาสนานิกายเถรวาท ทำเลที่ตั้งสวยงามมาก มี ศยัมภูวลงคศิวลึงค์ ธรรมชาติ หรือ ศยัมภูวลงค์ โดดเด่นบนยอดเขาลิงคบรรบต ชาวลาวเรียกว่า ภูเก้า ตำนานจีนเรียก ภัทเรศวร เก็บภาพแห่งความภาคภูมิใจ ได้เวลาออกเดินทางสูเมืองปากเซ จากนั้น นำท่านขึ้นไหว้พระที่วัดพูสะเหล่า เป็นที่มีพระพุทธรูปองค์ใหญ่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขง และจุดนี้ยังเป็นจุดที่เราสามรถชมวิวเมืองปากเซได้ทั้งเมืองอีกด้วย
18.00น.  รับประทานอาหารเย็นที่ร้านอาหารเมืองปากเซ เข้าที่พักเมืองปากเซ พักผ่อนตามอัธยาศัย 
วันที่สอง : เมืองปากเซ - ตักบาตรข้าวเหนียวพระสงฆ์ - น้ำตกหลี่ผี - น้ำตกคอนพระเพ็ง     (B/L/D)
05.00น. อรุณสวัสดิตอนเช้า คณะพร้อมร่วม ตักบาตรข้าวเหนียว
ประเพณีสืบทอดจากแก่นในจิตใจยังคงเป็นมนต์ตราที่ใครได้พบเห็นจะตราตรึงความเลื่อมใสด้วยใจบริสุทธิ์ที่แท้จริงแสงพระอาทิตย์สีทองกระทบจีวรเหลืองอร่ามเปล่งประกาย ประทับใจไม่แพ้หลวงพระบาง แล้วรับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหาร 
08.30น. ออกเดินทางสู่ตอนใต้สุดเกือบถึงชายแดนเขมร ถึง น้ำตกคอนพระเพ็ง จุดจอดรถให้คณะชม ต้นไม้มณีโคตร ที่ชาวลาวเชื่อถือกันว่าเป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ที่เกิดบนก้อนหินอยู่ใจกลางน้ำตกคอนพระเพ็ง จากนั้น นั่งรถก๊อปเลียบแม่น้ำโขงเพื่อไปชม น้ำตกคอนพระเพ็ง เป็นน้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียอาคเนย์ และมีชื่อเสียงแห่งหนึ่งในภูมิภาคอินโดจีน น้ำตกคอนพะเพ็งเป็นน้ำตกที่มีหลายชั้น ตั้งอยู่บนแก่งหินขนาดใหญ่ขวางกั้นเส้นทางการไหลของแม่น้ำโขงทั้งสาย มีลักษณะต่างระดับกันสูงประมาณ 10 เมตร จัดเป็นน้ำตกที่ได้รับน้ำจากแม่น้ำโขงตอนล่าง สัมผัสสายน้ำที่โยนตัวสู่ความต่างระดับเบื้องล่าง กระโจนกระทบ โขดหินหลากหลายความงามจนได้สมญานามว่า “ไนแองการ่าแห่งเอเชีย” ไข่มุกแม่น้ำของ พร้อมเรื่องเล่าและประวัติมากมาย เก็บภาพแห่งความประทับใจ

12.00น.   รับประทานอาหารเที่ยง ที่ร้านอาหารจันสมัย แแล้วออกเดินทางสู่ น้ำตกหลี่ผี ถึงท่าเรือ บ้านนากาสัง นั่งเรือล่องโขง ลัดเลาะเกาะแก่งกลางมหานทีสีทันดร มหานครของพญานาค เกาะน้อยใหญ่นับหมื่นเกาะ ทิวทัศน์ริมฝั่งสวยงามจับใจ ขึ้นฝั่งที่เกาะ ดอนเดช ต่อด้วยการนั่งรถห้าแถวไปตามเส้นทางรถไฟเก่าผ่าน เกาะดอนคอน สู่ น้ำตกหลี่ผี หรือ น้ำตกสำพะมิตร ที่เกิดจากน้ำที่ไหลถาโถมผ่าน เกาะ เนินหิน ซึ่ง เป็น โขดหิน แก่งหิน อัน แข็งแกร่ง เป็นสายน้ำที่ไหลมารวมตัวกันพุ่งกระโจนลงตามซอกหิน กว้างกว่า 3 กิโลเมตร ตกลงมาด้วยกำลังแรงแตกเป็นละอองสีขาวไปทั่วระหว่าง ละอองน้ำตก กระทบ แก่งหิน เกิดเป็น ละออง ปุย สีขาม ดูสวยงามตื่นตา ตื่นใจ สำหรับผู้พบเห็น เป็นอย่างมาก  ไหลลงสู่ โตเลสาบ ของประเทศเขมร มีเครื่องดักจับปลาของชาวบ้าน ที่เรียกว่า หลี่ ในสมัยสงครามเมื่อชาวบ้านมาทำหลี่ดักปลาไว้พอตอนเช้ามา มาเก็บปลาก็พบเจอแต่ซากศพของทหารฝรั่งเศส จึงเป็นที่มาของคำว่าหลี่ผี หลี่ผี นั้น ส่วนมาก คนไทยทางภาคอีสานจะคุ้นเคยกับชื่อนี้เนื่องจากมีตำนานหรือเรื่องราวประวัติศาสตร์ต่างๆ ล้วนมีความสำคัญ และ เกี่ยวข้อง กับ หลี่ผี และ ความอุดมสมบูรณ์ ของ สัตว์น้ำ ปลา ที่ แห่งนี้ ยัง ชุกชุม อยู่ ณ ปัจจุบันมีสิ่งปลูกสร้างฝรั่งเศส รถไฟไอน้ำ พระธาตุ พระยาคูขี้หอม เก็บภาพแห่งความระทึกใจ แล้วออกเดินทางกลับเข้าสู่เมืองปากเซ

18.00น. คณะเดินทางถึงเมืองปากเซ รับประทานอาหารเย็นที่ร้านแพคำฟอง เข้าที่พักเมืองปากเซ พักผ่อนตามอัธยาศัย 
วันที่สาม : น้ำตกตาดเยือง - น้ำตกตาดฟาน - ปากซองไอแลนด์ - ตลาดดาวเรือง - ด่านช่องเม็ก     (B/L/-) 
06.00น.  อรุณสวัสดิตอนเช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม แล้วออกเดินทางขึ้เหนือสู่เมืองปากซอง เมืองที่มีแต่ความอุดมสมบูรณ์เต็มไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดสองข้างทางเต็มไปด้วย ไร่ชา กาแฟ พืชเศรษฐกิจต่างๆ  ถึงไร่กาแฟปากซองไอแลนด์ สัมผัสอากาศเย็นๆ พร้อมจิบกาแฟ สดๆจากไร่ ชมไร่กาแฟที่เขียวชอุ่มหลายพันไร่ไกลสุดลูกหูตา เก็บบรรยากาศ
 
ออกเดินทางต่อ ชม น้ำตกตาดเยือง เป็นน้ำตกที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งของแขวงจำปาสัก สายน้ำสีขาวที่ไหลอาบมาตามหน้าผากระทบโขดหินแตกเป็นละอองสีขาวจัดกับสีดำเข้มของโขดหิน  สายน้ำจากภูเขาเทวดาใสสะอาดตกจากหน้าผาสูงชัน ลดหลั่นประดับด้วยกล้วยไม้ป่าห้อยระย้าเกาะตามหน้าผา ท่ามกลางบรรยากาศอันร่มรื่น สวยงามมาก เก็บภาพแห่งความประทับใจ
เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง ที่ร้านอาหารริมน้ำตกตาดเยือง แล้วออกเดินทางไปชมน้ำตกคู่แฝด ถึงน้ำตก เข้าชม น้ำตกคู่แฝด หรือ น้ำตกตาดฟาน เป็นน้ำตกที่สูงที่สุดในแขวงจำปาสัก  เรียกอีกชื่อว่า  น้ำตกดงหัวสาว   จุดเด่นอยู่ตรงสายน้ำ  2  สาย ที่ไหลลงจากหน้าผาสูงราว 220 เมตร โดยสายน้ำทางซ้ายมือไหลมาจากห้วยผักกูด และทางขวามือเป็น สายน้ำที่ไหลมาจากเขตอุทยานแห่งชาติดงหัวสาว  มีจุดชมวิวที่ตั้งอยู่คนละฟากเขากับตัวน้ำตกในระดับความสูงเท่าๆกัน  จากตรงนี้สามารถชมวิวตัวน้ำตกในมุมสูง ได้อย่างชัดเจน  เป็นน้ำตกที่ตกจากยอดเขาของอุทยานแห่งชาติ ดงหัวสาว ระทึกใจกับความงามที่ได้เพียงยืนมอง ยากจะหาที่ใดเปรียบของ น้ำตกตาดฟาน หรือเลือกเล่นกิจกรรมZiplineผ่านน้ำตกตาดฟาน(ลูกค้าจ่ายเอง แล้วแต่สมัครใจ ราคาค่าโหนสลิงท่านละ1,600 บาท)ได้เวลาสมควรออกเดินทางสู่เมืองปากเซ แว๊ะช็อปปิ้งที่ ตลาดดาวเรือง เป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดของภาคใต้ มีสินค้ามากมาย อาทิ เช่น เครื่องเงิน ผ้าถุง ผ้าไหมเมืองลาว กระเป๋า ฯลฯ ได้เวลา ออกเดินทางสู่ด่านพรมแดนลาว-ไทย
16.00น.    ถึง ด่านพรมแดนช่องเม็ก ซื้อของฝาก สินค้าอินโดจีน สินค้าปลอดภาษี สินค้าพื้นเมือง มากมาย ได้เวลา ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง สู่ ด่านช่องเม็ก อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี ออกเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ #จบทริปเที่ยวลาวใต้
..............................................................
 
*โปรแกรมเที่ยวลาวใต้อาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของเวลา เราจะถือเอาผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
*การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการหรือถูกปฏิเสธการเข้าเมืองไม่ว่าจะเป็นกรณีใดๆทั้งสิ้นลูกค้าไม่สามารถ ขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย
สิ่งที่ควรเตรียมไปเที่ยวลาวใต้ -สัมภาระส่วนตัว เช่น เสื้อแขวนยาว,ร่ม,หมวก,ครีมกันแดด,ยารักษาโรคประจำตัว,สิ่งของที่จำเป็นส่วนตัว รองเท้าสวมใส่สบาย รวมทั้งคนรู้ใจ

แถมฟรี!หมวกอุ้มรัก

อัตราค่าบริการเที่ยวลาวใต้/ท่าน
ที่พัก /  จำนวน
4-5 ท่าน
6-7 ท่าน
8-10 ท่าน
17-24 ท่าน
พักเดี่ยว
2 ดาว
7,300
6,8005,300 5,200700
3 ดาว
7,500
7,000 5,6005,5001,000
4 ดาว
7,700
7,200 5,9005,8001,500

 ที่พัก 4 ดาว (ได้แก่ โรงแรมจำปาสักแกรนด์ ภูบาเจียงรุ่งเรืองกอล์ฟแอนด์รีสอร์ท โรงแรมเอราวัณริเวอร์ไซด์ สะบายดีวัลเล่ย์ รีสอร์ท โรงแรมจำปาเรสซิเด้นท์ สวนสวรรค์วิลล่า โรงแรมแสงอารุณ)

ที่พัก 3 ดาว (ได้แก่  โรงแรมจำปาสักพาเลส  โรงแรมคำเจริญ(ตึกใหม่) โรงแรมดอกบัวคู่ โรงแรมพูเทวดา)
ที่พัก 2 ดาว (โรงแรมคำฟอง โรงแรมคำเจริญ โรงแรมไผ่ถาวร โรงแรมทัดดาวัณ )


อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าทำหนังสือผ่านแดน และค่าธรรมเนียมพิธีการข้ามพรมแดนไทย–ลาว
 • ค่ารถยนต์นำเที่ยวในลาวตลอดรายการ
 • ค่าที่พักระดับมาตรฐาน  2 คืน
 • ค่าอาหาร  จำนวน 8 มื้อ
 • ค่ามัคคุเทศก์ลาว และพนักงานบริการ
 • ค่าเข้าชมสถานที่และค่าผ่านทาง
 • บริการ น้ำดื่ม น้ำอัดลม ผ้าเย็น ยาปฐมพยาบาล และ หมวก
 • ประกันอุบัติเหตุการเดินทางท่านละ 1,000,000 บาทตามเงื่อนไขกรมธรรม์

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 

 • ค่าข้าวเหนียวสำหรับตักบาตรเช้า
 • บริการเสริมพิเศษ/วงดนตรี/คาราโอเกะ/วีดีโอ
 • ค่า VAT ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % หัก ณ. ที่จ่าย
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
 • ค่าทิปพนักงาน ไกด์ พนักงานขันรถ เป็นน้ำใจ

วิธีจองทัวร์เที่ยวลาวใต้

 • ดาว์น์โหลดใบจองทัวร์แล้วกรอกรายระเอียดส่งกลับมาที่Email:aumlucktour@hotmail.co.th จะถือว่าการจองสมบูรณ์ และบริษัทฯ จะส่งใบคอนเฟิร์มทัวร์ให้ท่านต่อไป
 • มัดจำท่านละ1,000 บาทสำหรับกรุ๊ปจอย
 • มัดจำ 5,000 บาทสำหรับกรุ๊ปเหมา(รถตู้)

เตรียมเดินทางเที่ยวลาวใต้ 

 • ส่งชื่อ-นามสกุลจริงและเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลัก และเลขหลังบัตร (ไม่ต้องมีรูป) 
 • เด็กอายุต่ำกว่า 10 ปี ใช้สำเนา ทะเบียนบ้าน พร้อมรูปถ่าย 2 รูป
 • เงินมัดจำล่วงหน้า ท่านละ 2,000 บาท ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 5 วัน โอนเข้าบัญชี นายณรงค์ฤทธิ์ จันทร์ทรง
สำหรับลูกค้าเที่ยวลาวใต้เรามีหลากหลายวิธีในการชำระเลือกที่ท่านสะดวก
 • ธนาคารกรุงเทพ สาขาเทสโก้โลตัสพิบูลมังสาหารบัญชีออมทรัพย์เลขที่ 786-0-17096-3
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาย่อยช่องเม็กบัญชีออมทรัพย์เลขที่ 896-2-05363-4
 • ธนาคารกรุงไทย สาขาโขงเจียม บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 338-0-17263-4
 • ธนาคารกสิกรไทย สาขาพิบูลมังสาหาร บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 361-2-45730-0
 • ธนาคารกรุงศรี  สาขาพิบูลมังสาหาร บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 081-1-67098-2
 • เบอร์พร้อมเพลย์ 0845135577

ทัวร์ลาวใต้ ถือว่าเป็นการท่องเที่ยวลาวตอนใต้ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ซึ่งเป็นการเที่ยวต่างประเทศที่มีราคาไม่แพง และยังเดินทางสะดวกสบายง่ายต่อการเดินทาง ไม่ยุ่งยากครับ สำหรับประเทศลาวเป็นประเทศที่มีการรักษาประเพณีและวัฒนธรรมได้อย่างเหนียวแน่น เป็นการปลูกฝังจากรุ่นสู่รุ่นจนถึงปัจจุบัน บ่อยครั้งที่เห็นวัยรุ่นลาวใส่ผ้าซิ้นเข้าวัดทำบุญ ตรงกันข้ามกับเมืองไทยที่ไม่มีให้เห็นแล้ว และธรรมชาติที่ลาวยังคงมีความอุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรป่าไม้ต้นน้ำลำธารอีกด้วย

สำหรับเว็บไซต์ http://www.aumlucktour.net/ ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การเดินทางท่องเที่ยวลาวกับ เราทีมงานมืออาชีพและที่สำคัญทีมงานเราคือคนในพื้นที่ ที่จะคอยดูแลทุกท่านด้วยความเอาใจใส่เป็นอย่างดีครับ โปรแกรมทัวร์ลาวใต้ เที่ยวลาวใต้ ปากเซ จำปาสัก หลี่ผี คอนพะเพ็ง ปราสาทหินวัดภู โปรแกรม ทัวร์หลวงพระบาง เที่ยวหลวงพระบาง วังเวียง ถ้ำจัง ถ้ำติ่งน้ำตกตาดกวางสี วัดเชียงทอง พระธาตุภูสี

สำหรับลูกค้าเที่ยวลาวใต้ที่นั่งเครื่องบินจาก กรุงเทพมาลงสนามบินอุบลฯ เที่ยวบินที่แนะนำและเหมาะสมกับโปรแกรมทัวร์ลาวใต้
โปรแกรมยอดนิยม ขายดี สำหรับเที่ยวลาวใต้
*ติดต่อสอบถาม 083-7347555  เจ้าหน้าที่ทัวร์ลาวใต้โดยตรง

วันแรก แนะนำจองสายการบิน (กรุงเทพ-อุบลราชธานี)
สายการบิน
เส้นทางเที่ยวบิน
เวลาเดินทาง
Nok air
 DMK-UBP
DD 9312
 07.25-08.30 น.
Air Asia
DMK-UBP
FD 3370
07.45-08.45 น.
Thai lion air
DMK-UBP
 SL 620
07.50-08.55 น.
Thai smileBKK-UBPWE 2007.00-08.05 น.

*(ถ้าเป็นสายการบินอื่น ถึงสนามบินอุบลฯ เวลาอื่น เรารับเฉพาะกรุ๊ปเหมาส่วนตัวเท่านั้น และสามารถปรับรายละเอียดของเวลาและสถานที่เองได้ง่ายกว่า)

วันกลับ แนะนำจองสายการบิน (อุบลราชธานี-กรุงเทพ)
สายการบิน
เส้นทาง
 เที่ยวบิน
เวลาเดินทาง
Thai smile
UBP-BKK
 WE 29
19.50-20.55 น.
Nok air
UBP-DMK
DD 9319
19.05-20.05 น.
Air AsiaUBP-DMKFD 337319.45-20.50 น.
สถานที่ท่องเที่ยวในลาวใต้
น้ำตกคอนพระเพ็งลาวใต้ เป็น น้ำตกขนาดใหญ่มีความกว้าง1,200 เมตรสูง6-10เมตร(ขึ้นอยู่กับฤดู)มีความสวยงาม และอลังการมาก นักท่องเที่ยวต่างขนานนามว่าเป็น "ไนแองการ่าแห่งเอเชีย"นอกจากนี้บริเวณน้ำตกยังมีสินค้าจำหน่ายมากมายไม่ว่า จะเป็นปลาสดๆจากแม่น้ำโขง สมุนไพรชูกำลัง สินค้าหัตถกรรม ของที่ระลึกมากมาย น้ำตกคอนพระเพ็งห่างจากเมืองปากเซลาวใต้ 156ก.ม.ตามเส้นทางหมายเลข13ใต้ระหว่างทางจะมีจุดแวะเข้าห้องน้ำได้คือที่ บ้านห้วยแม่สัง ห้องน้ำสะอาดและมีอาหารพื้นเมืองจำหน่ายเช่น ส้มหมู เนื้อกวางแดดเดียว ส้มตำ ไก่ย่าง กล้วยปิ้งฯลฯ
น้ำตกหลี่ผี ลาวใต้ เป็นอีกน้ำตกหนึ่งที่มีชื่อเสียงของลาวใต้ เป็นลักษณะคล้ายๆแก่ง แต่รุนแรงกว่ามาก การเดินทางเข้าไปชมน้ำตกหลี่ผี ต้องนั่งเรือเข้าไป ลัดเลาะไปตามเกาะต่างๆหรือที่ชาวลาวเรียกว่า"ดอน" บริเวณนี้เขาเรียกว่า"สี่พันดอน" หรือที่หลายๆท่านรู้จักในนาม "มหานที สี่พันดอน"ต่อด้วยรถ5แถว บนเกาะถึงจะได้เห็นความงาม
ปราสาทหินวัดพู จำปาสักลาวใต้   ตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองจำปาสักลาวใต้มาทางทิศใต้ประมาณ 10 กิโลเมตร ห่างจากเมืองปากเซ 45ก.ม. ปราสาทวัดพู หรือ วัดพู นครจำปาสักได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ในอดีตที่ตั้งของวัดพู เคยเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และแห่งอารยะธรรมโบราณถึง 3 สมัยด้วยกัน คือ อาณาจักรเจนละในช่วงศตวรรษที่ 6 – 8 ค้น พบจารึกกล่าวถึงการฆ่าคนเพื่อบูชาแด่เทพเจ้า ต่อมาเป็นยุคของอาณาจักรขอมสมัยก่อนเมืองพระนคร ที่เลือกบริเวณนี้เป็นที่สร้างปราสาทหินในราวศตวรรษที่ 9 และสุดท้ายอาณาจักรล้านช้างได้เปลี่ยนเทวาลัยในศาสนาฮินดูให้เป็นวัดในพุทธศาสนานิกายเถรวาท  สิ่ง ที่โดดเด่นสะดุดตาแก่ผู้พบเห็นคือภูเขาด้านหลังปราสาทที่ตั้งเด่นตระหง่าน มองเห็นแต่ไกล รูปร่างคล้ายนมของผู้หญิงและคนเกล้ามวยผม ซึ่งเป็นที่มาของชื่อภูผาแห่งนี้ว่าเขานมสาว แต่ชาวบ้านนิยมเรียกภูเกล้ามากกว่า อาณาเขตของปราสาทวัดภู เริ่มต้นจากริมฝั่งแม่น้ำโดยมีบันไดทางขึ้นรถหลั่นกันขึ้นมา 3 ชั้น จนถึงองค์ประธานของปราสาทซึ่งอยู่ชั้นบนสุด นอกเขตวัดมีบารายขนาดใหญ่ ให้ทุกท่านได้เก็บภาพเป็นที่ระลึก
น้ำตกตาดฟาน อยู่ในเขตเมืองปากซอง แขวงจำปาสักเป็นน้ำตกคู่แผดที่สูงที่สุดมีความสูงถึง 120เมตร ห่างจากเมืองปากเซไปทางเมืองปากซอง38ก.ม."ตาด"แปลว่า น้ำตก "ฟาน"เป้นภาษาลาวแปลว่าเก้ง เป็นน้ำตกคู่แฝด มีน้ำ2สาย สายหนึ่งไหลมาจากห้วยผักกูด สายหนึ่งจากภูเขาเทวดา เป็นน้ำตกน้องเมีย"ดูได้อย่างเดียว"นักท่องเที่ยวไม่สามารถลงไปด้านล่างของ น้ำตกได้ อากาศที่นี่ถือว่าดีเพราะมี2ฤดู หนาวกับฝน ตกเย็นอากาศจะค่อนข้างหนาว กลางวันจะเย็นสะบาย
น้ำตกตาดเยือง อยูในเขตเมืองปากซอง แขวงจำปาสัก ห่างจากเมืองปากเซ ลาวใต้ 40ก.ม."ตาด"เป็นภาษาลาวแปลว่า"น้ำตก" "เยือง"แปลว่า"เลียงผา" พอรวมกันแล้วก็คือ"น้ำตกเลียงผา" เป็นน้ำตกที่อ่อนช้อยสวยงามสูง 70เมตร อยู่ท่ามกลางไร่กาแฟในเขตอุทยานดงหัวสาวเมืองปากซองขึ้นลงบันได้สูงพอสมควร แต่เมื่อลงไปเห็นแล้วบอกได้เลยว่า"คุ้มค่า"เพราะธรรมชาติที่นี่ยังคงความ อุดมสมบูรณ์มากและยังมีน้ำตกไหลทั้งปี
วัดหลวงปากเซ ลาวใต้ หรือ วัดโพธิ์ระตะนะสาสะดารามเป็นวัดเก่าแก่และเป็นโรงเรียนสงฆ์แห่งแรกของจำปา สัก สร้างโดยพระยาคูขี้หอมหรือพระครูหลวงโอเสม็ดเป็นพระผู้มาปกครองเมืองจำปาสัก และเป็นองค์เดียวกันกับองค์ที่บูรณะพระธาตูพนมครั้งที่ 2
ตลาดดาวเรือง ลาวใต้ เป็นตลาดใหญ่ที่สุดในลาวใต้ เปิดตั้งแต่ตี5ถึง5โมงเย็นมีสินค้าจำหน่ายมากมายตั้งแต่ของสด ปลาสดผักสด และยังมีเสื้อผ้า ผ้าถุง เครื่องเงิน เครื่องทอง สินค้าจากจีน กระเป๋า ฯลฯ
กลุ่มคำถาม เที่ยวลาว ที่ต้องการคำตอบ
ถาม ทัวร์ลาวใต้  คือทัวร์ไปบริเวณไหน
ตอบ คำว่าลาวใต้ที่แท้จริงคือ ลาวภาคใต้หรือลาวตอนใต้ ซึ่งมีอยู่ 4 แขวง ด้วยกันคือ แขวงสาละวัน แขวงเซกอง แขวงอัตตาปือ และแขวงจำปาสัก ซึ่งโปรแกรมทัวร์ลาวใต้แต่ละทัวร์จะอยู่ที่แขวงจำปาสักเท่านั้น และส่วนมากก็จะพักที่ตัวเมืองปากเซ เพราะการเที่ยวจำปาสักเข้าง่ายไม่ต้องมีพาสปอร์ตก็เข้าได้ครับ. 
ถาม ทัวร์ลาวใต้ ทางเครื่องบิน มีใหม
ตอบ เครื่องบินบินตรงลาวใต้จะไม่มีครับ ต้องมาลงที่อุบลราชธานีแล้วค่อยต่อรถเข้าลาวใต้แทนมีหลายสายการบิน 
ถาม ทัวร์ลาวใต้ 3 วัน 2 คืน
ตอบ เป็นโปรแกรมทัวร์มาตรฐาน เที่ยวลาวใต้ เที่ยวครบ ไม่เหนื่อยสิ่งที่แตกต่างคือการบริการของทัวร์  
ถาม ทัวร์ลาวใต้ ปากเซคือทัวร์ไปบริเวณใหน
ตอบ คำว่าลาวใต้ที่แท้จริงคือ ลาวภาคใต้หรือลาวตอนใต้ ซึ่งมีอยู่ 4 แขวง ด้วยกันคือ แขวงสาละวัน แขวงเซกอง แขวงอัตตาปือ และแขวงจำปาสัก ซึ่งโปรแกรมทัวร์แต่ละทัวร์จะอยู่ที่แขวงจำปาสักเท่านั้น และส่วนมากก็จะพักที่ตัวเมืองปากเซ เพราะการเที่ยวจำปาสัก เข้าง่ายไม่ต้องมีพาสปอร์ตก็เข้าได้ครับ.
ถาม เที่ยวลาวใต้ต้องแลกเงินลาวใหม
ตอบไม่ต้องแลกค่ะเพราะที่ลาวใต้เขารับเงินบาททุกที่ค่ะ
ถาม เที่ยวลาวใต้ เวลาใดเหมาะสม
ตอบ เที่ยวลาวใต้ไปได้ตลอดปีความงามจะต่างกัน
ถาม น้ำตกคอนพระเพ็ง น้ำตกหลี่ผี ลาวใต้ ช่วงใหนสวยที่สุด
ตอบ ปลายฝนต้นหนาว คือเดือน พ.ย.-ม.ค.
ถาม ที่ลาวใต้มีน้ำตกอะไรที่เล่นซิบไลได้
ตอบ มีน้ำตกตาดฟาน,น้ำตกตาดขมึด
ถาม ที่ลาวใต้สามารถเชื่อมต่อไปประเทศอะไรได้บ้างทางรถยนต์
ตอบ ที่ลาวใต้ สามารถนั่งรถไปเที่ยวที่ประเทศเวียดนามใต้ โดยใช้เส้นทางผ่าน เมืงปากเซ แขวงเซกอง แขวงอัตปือ
ถาม เอกสารแบบผ่านแดนชั่วคราว หรือที่เรียก Border pass สามารถอยู่ที่ลาวใต้ได้กี่วัน
ตอบ ที่ลาวใต้ แขวงจำปาสัก เป็นแขวงที่อยู่ติดกับชายแดนไทยเป็นเขตที่ยกเว้นไม่ต้องใช้ พาสปอร์ต (Passport) ในการข้ามด่านสู่ลาวใต้ จะใช้เป็นเอกสารที่เรียกว่า ผ่านแดนชั่วคราว(Border Pass) มีความง่ายและสดวก สามารถพำนักอยู่ที่ลาวใด้ 3วัน จึงพอดีกับโปรแกรมลาวใต้ ปากเซ จำปาสัก โปรแกรม3วัน2คืน
ถาม ที่ราบสูงโบโลเวน คือที่ใหน
ตอบ เมืองปากซองเป็นเมืองดินแดนแห่งที่ราบสูงโบโลเวน หรือ บอละเวนแห่งลาวใต้ซึ่งอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ 1200 เมตร ระยะห่างจากเมืองปากเซ 45ก.ม. เป็นที่อยู่ของชนกลุ่มน้อยเชื้อสายมอญและเขมร คำว่าบอละเวนในภาษาลาวหมายถึง ที่อยู่ของชาวละเวน ชนกลุ่มน้อยที่มีจำนวนมากที่สุด นอกจากชนเผ่าละเวนแล้วยังมีชนเผ่ากะตุ อาลัก ตะโอ๊ย และส่วยอาศัยอยู่ ชนเผ่าเหล่านี้นับถือผี มีฝีมือด้านการถักทอโดยเฉพะเผ่าละเวนที่นำลูกปัดมาถักทอเป็นลวดลาย ที่ราบสูงบอละเวนเป็นแหล่งปลูกกาแฟที่มีความสำคัญของลาวตั้งแต่ยุคที่เป็นอาณานิคมของฝรั่งเศส ที่นี่อากาศจะหนาวเย็นตลอดปี เป็นเมืองที่ขึ้นชื่อเรื่อง ชา กาแฟ และความอุดมสมบูรณ์เต็มไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ พืชเศรษฐกิจที่สำคัญมากมาย

 ทัวร์ลาว เที่ยวลาว ทัวร์ลาวใต้ ทัวร์ลาวใต้เริ่มจากกรุงเทพมหานคร ทัวร์ลาวใต้ 2วัน1คืน กรุ๊ปส่วนตัว1- 3ท่านเที่ยวเต็มโปรแกรม ทัวร์ลาวใต้ Zipline โหนสลิง ที่น้ำตกตาดฟาน เที่ยว3น้ำตก ทัวร์ลาวใต้ เมืองปากซอง จำปาสัก ชมสวนดอกไม้มนตรา ทัวร์ลาวใต้ โปรแกรมสั้น 2วัน 1คืน ทัวร์ลาวใต้ ปากซอง ไปเช้า-กลับเย็น ทัวร์วันเดียวเที่ยว 3น้ำตก  

บริษัท อุ้มรักทัวร์ จำกัด
Tel. คุณอุ้ม 084-513-5577,062-4969889,083-734-7555,Tel/Fax 045-476199
เลขที่ 476 ม.13 ต.ช่องเม็ก อ.สิรินธร จ. อุบลราชธานี 34350
Email:aumlucktour@hotmail.co.th     www.aumlucktour.net

 

Powered by MakeWebEasy.com