พิชิต 4 แสง แห่งเมืองอุบล 3วัน2คืน

Last updated: 24 พ.ย. 2564  |  2269 จำนวนผู้เข้าชม  | 

พิชิต 4 แสง แห่งเมืองอุบล 3วัน2คืน

วันที่หนึ่ง : สนามบิน จ.อุบลราชธานี -Papilio (ปาปิลิโอ)– พิพิธภัณฑ์คำปุน-วัดหนองป่าพง-วัดพระธาตุหนองบัว-วัดศรีบุญเรือง-อุทยานแห่งชาติผาแต้ม
เช้า รับคณะ ณ สนามบิน จ.อุบลราชธานี ..... รับประทานอาหารเช้า ณ ร้านอาหารสามชัยกาแฟ ร้านขึ้นชื่อของเมืองอุบล หลังอาหารนำท่านเดินทาง สู่ นำคณะไปเซลลฟี่ ที่ คาเฟ่สุดสวยบรรยากาศเหมือนใจกลางธรรมชาติ ที่ ปาปิลิโอ ร้านสวย มุมถ่ายรูปหลายมุมคือดีมาก ขนมอร่อย ราคาไม่แพง มีให้เลือกทานหลากหลาย
จากนั้น เพื่อสืบสานภูมิความรู้ด้านการถักทอ รักษามรดกของชาติ และอนุรักษ์วัฒนธรรมของชาว นำท่านชมพิพิธภัณฑ์คำปุน และชมความสวยงามของผ้าไหมแห่งบ้านคำปุน ต่อด้วย เข้าไหว้พระขอพรพระที่ วัดหนองป่าพงก่อตั้งโดยหลวงพ่อชาซึ่งได้มรระภาพไปแล้วแต่ท่านถือเป็นแบบอย่างของพระสงฆ์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ
เข้านมัสการ พระธาตุหนองบัว ภายในวัดมีสถาปัตยกรรมที่น่าสนใจ คือพระธาตุเจดีย์ศรี มหาโพธิ์ ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นสัญลักษณ์ครบรอบ 25 ศตวรรษของพุทธศาสนาในปี พ.ศ. 2500 พระธาตุเจดีย์ศรีมหาโพธิ์นั้น ได้จำลองแบบมาจากเจดีย์ที่พุทธคยา ประเทศอินเดีย พร้อมเดินชมเทียนพรรษาขนาดยักษ์ เทียนแกะสลักเทียนพรรษาเป็นรูปลวดลายเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาและข้อคิดทางธรรมะ เก็บภาพความสวยงาม


12.00น.รับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหาร
จากนั้น เดินทาง สู่ วัดศรีบุญเรือง อ.ศรีเมืองใหม่ บ้านคำบงเป็นบ้านเกิดของหลวงปู่มั่น และได้บรรพชาเป็นสามเณรที่วัดแห่งนี้ภายในวัดจะมีอนุสรณ์สถานหลวงปู่มั่น และรูปหล่ออยู่ภายใน เยื้องๆกับวัด จะเป็นสถานที่ตั้งบ้านซึ่งหลวงปู่มั่นได้ถือกำเนิดขึ้น ปัจจุบันบ้านหลังดังกล่าวได้ชำรุดลง จึงได้สร้างเป็นศาลา และมีรูปหล่ออยู่ภายในเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานของหลวงปู่มั่นอีกแห่งหนึ่ง
จากนั้น ชมอุทยานแห่งชาติผาแต้ม เชื่อว่าเป็นดินแดนแห่งประวัติศาสตร์ ซึ่งมีภาพเขียนสีที่มีอายุกว่า 3000 ปี เป็นภาพเขียนกลุ่มใหญ่ที่สุดในประเทศไทย จะสะท้อนถึงวิถีชีวิต และอารยะธรรมของคนโบราณ ในดินแดนที่ชื่อว่าภาคอีสาน สามารถมอง เห็นความงามของสองฝากฝั่งไทย – ลาว ที่มีพียงแม่น้ำโขงขวางกั้น ก่อนกลับแวะถ่ายรูปคู่กับเสาเฉลียง เป็นแท่งหินขนาดใหญ่ มีรูปร่างคล้ายดอกเห็ด ที่ธรรมชาติสรรสร้างขึ้นมา เก็บภาพที่ระลึก
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร หลังอาหารนำท่านเข้าที่พัก โรงแรม....พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง : ตลาดเช้าโขงเจียม – ตักบาตรเช้าบันไดสวรรค์-วัดถ้ำคูหาสวรรค์-ล่องแพเขื่อนสิรินธร-วัดสิรินธรวราราม
เช้า อรุณสวัสดิ์ยามเช้านำคณะ ช้อปปิ้งตลาดเช้าโขงเจียม พร้อมนำท่านตักบาตรพระสงฆ์ ที่บันไดสวรรค์ เป็นทางขึ้นสู่วัดถ้ำคูหาสวรรค์ หลังจากนั้นกลับโรงแรมที่พัก เก็บสัมภาระ รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้น เข้ากราบสรีระ หลวงปู่คำคนิง จุลมณี ที่มรณภาพไปแล้วแต่ร่างกายไม่เน่าเปื่อยที่วัดถ้ำคูหาสวรรค์ ที่สามารถมองเห็นวิวของฝั่งลาวและแม่น้ำโขงที่ไหลมาบรรจบกับแม่น้ำมูล จนกลายเป็น แม่น้ำสองสี เป็นที่มาของคำว่า “โขงสีปูนมูลสีคราม”
จากนั้น นำคณะเดินทางสู่ ล่องแพเขื่อนสิรินธร เป็นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ มีจุดจอดให้เที่ยวชมจุดต่างๆเช่น ชมแผงโซล่าร์เซลล์ระบบไฮบริดที่ใหญ่ที่สุดในโลกไหว้พระวัดป่าโพธิญาณสาขาวัดหนองป่าพงเป็นวัดสายปฏิบัติร่วมทำบุญ ให้อาหารปลาธรรมชาติให้อาหารลิง ชมวิวหน้าเขื่อน หินตั้ง จุดกระโดดน้ำเล่นน้ำ


เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยงบนแพ (พิเศษ !! เมนูกุ้งแม่น้ำเผา)
จากนั้น ล่องแพเล่นน้ำชมวิว และล่องกลับเข้าฝั่ง
16.30น.นำคณะความงดงามตระการตาไว้อย่างน่าอัศจรรย์ ที่ วัดสิรินธรวราราม (ภูพร้าว) Unseen Thailand "ศิลปกรรมต้นไม้เรืองแสง" คือภาพเรืองแสงของประติมากรรมต้นกัลปพฤกษ์ที่ติดอยู่ผนังหลังโบสถ์ หรือต้นไม้สารพัดนึกอยู่ด้านหลังอุโบสถของวัดความมหัศจรรย์ของภาพต้นไม้ที่ค่อยๆ เปล่งแสงสว่างขึ้นสวนทางกับท้องฟ้าที่ค่อยๆ มืดลงยามพลบค่ำ มันเป็นภาพที่ประทับใจจนต้องนำมาบอกต่อ ตัวภาพต้นไม้จะคล้ายกับที่เคยเห็นในวัดเชียงทองที่หลวงพระบาง เก็บภาพแห่งความประทับใจ
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร หลังอาหารนำท่านเข้าที่พัก โรงแรม....พักผ่อนตามอัธยาศัย


วันที่สาม : ผาชะนะได วัดป่าภูปัง –สามพันโบก-ซื้อของฝากเมืองอุบล-สนามบิน จ.อุบลฯ
เช้า อรุณสวัสดิ์ยามเช้า เดินทาง สู่ ผาชะนะได ชมแสงแรก ที่ จุดชมพระอาทิตย์ขึ้นแห่งแรกในไทย รับแสงแรกก่อนใครในสยาม ถ้าอากาศดีโชคดีหน่อยทุกท่านจะได้พบกับทะเลหมอกผาชะนะไดด้วยค่ะ รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม เช็กเอาท์ ออกจากโรงแรม
จากนั้น เดินทางสู่ วัดป่าภูปัง ตำนานเมืองนาคราช ดินแดนชาวบังบด(เมืองลับแล) unseen พญานาคเรืองแสงแห่งเดียวในเมืองไทย


จากนั้น เดินทาง สู่ สามพันโบก
คณะเดินทางถึง อ.โพธิ์ไทร รับประทานอาหารเที่ยงที่ครัวสามพันโบก ท่านจะได้พบกับสิงมหัศจรรย์ที่ธรรมชาติได้สรรสร้างขึ้นมา”สามพันโบกหรือแกรนแคนย่อนเมืองไทย” แก่งหินขนาดใหญ่ในลำน้ำโขง ที่มีความสวยงามมากๆ ซึ่งจะปรากฏให้เห็นเฉพาะในช่วงฤดูแล้ง ทั้งนี้ ที่เรียกว่า "สามพันโบก" เพราะบนแก่งหินมีแอ่งน้ำขนาดเล็กใหญ่จำนวนมากกว่า 3,000 แอ่ง (คำว่า "โบก" เป็นภาษาลาว แปลว่า "แอ่ง") จึงเรียกที่นี่ว่า สามพันโบก ที่นี่จึงได้ฉายาว่า "แกรนแคนย่อนเมืองไทย" เก็บภาพแห่งความประทับใจ
ได้เวลาพอสมควร นำคณะเดินทางกลับอุบลฯ แวะซื้อของฝากเมืองอุบล ไม่ว่าจะเป็น หมูยออุบล
เส้นก๋วยจั๊บอุบล กุนเชียง และอื่นๆอีกมากมายเพื่อเป็นของฝากคนทางบ้าน
จากนั้น นำคณะส่งที่สนามบิน จ.อุบลราชธานี เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจจากทีมงาน....................................................................................................

*โปรแกรมอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของเวลา เราจะถือเอาผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
*การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการหรือถูกปฏิเสธการเข้าเมืองไม่ว่าจะเป็นกรณีใดๆทั้งสิ้นลูกค้าไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย
สิ่งที่ควรเตรียมไป - สัมภาระส่วนตัว เช่น เสื้อแขนยาว, ร่ม, รองเท้าสวมใส่สบาย, หมวก, ไฟฉาย, ยารักษาโรค รวมทั้งคนรู้ใจ

 

แสกน Qr Code เพื่อดาวน์โหลดโปรแกรม

อัตราค่าบริการ
คิดอัตราค่าบริการสำหรับ 1 รถตู้ (8ท่าน) ท่านละ 5,500 บาท
คิดอัตราค่าบริการสำหรับ 2 รถตู้ (16ท่าน) ท่านละ 5,300 บาท
คิดอัตราค่าบริการสำหรับ 3 รถตู้ (24ท่าน) ท่านละ 5,100 บาท
คิดอัตราค่าบริการสำหรับ 4 รถตู้ (32ท่าน) ท่านละ 4,900 บาท


อัตรานี้รวม
 ค่าอาหารตามที่ระบุในโปรแกรม
 ค่ารถนำเที่ยวตลอดรายการ
 ค่ามัคคุเทศก์ ค่าเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุ
 บริการ น้ำดื่ม น้ำอัดลม ผ้าเย็น ยาปฐมพยาบาล
 ประกันอุบัติเหตุเดินทาง ท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์

อัตรานี้ไม่รวม
 ค่า VAT ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % หัก ณ. ที่จ่าย 3 % กรณีต้องการใบเสร็จ
 ค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ และค่าใช้จ่ายส่วนตัว
 ค่าทิปพนักงานไกด์พนักงานขับรถเป็นน้ำใจ

เตรียมเดินทาง
 สำหรับผู้ที่จะเดินทาง ต้องได้รับวัคซีนครบ 2 เข็มแล้ว
เงินมัดจำล่วงหน้า 20% โอนเข้าบัญชี นายณรงค์ฤทธิ์ จันทร์ทรง
• ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาย่อยช่องเม็ก บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 896-2-05363-4
• ธนาคารกรุงเทพ สาขาเทสโก้โลตัสพิบูลมังสาหารบัญชีออมทรัพย์เลขที่ 786-0-17096-3
• ธนาคารกรุงไทย สาขาโขงเจียม บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 338-0-17263-4
• ธนาคารกสิกรไทย สาขาพิบูลมังสาหาร บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 361-2-45730-0
• ธนาคารกรุงศรี สาขาพิบูลมังสาหาร บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 081-1-67098-2

บริษัทอุ้มรักทัวร์ จำกัด
นาย ณรงค์ฤทธิ์ จันทร์ทรง (อุ้ม)
Tel. 084-513-5577, 062-4969889 ,083-7347555
476 ม.13 ต.ช่องเม็ก อ.สิรินธร จ. อุบลราชธานี 34350
Email:aumlucktour@hotmail.co.th www.aumlucktour.com www.aumlucktour.net 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้