Best Seller

Adventure Zip-lineing in laos 3 วัน 2 คืน

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : Laos_Adventuer-01

เที่ยวลาวใต้ สัมผัสความท้าทายใหม่ โลดโผน มันส์! สะใจ! เพลิดเพลินกับป่าเขียวชอุ่มของเมืองปากซอง กับบรรยากาศธรรมชาติอันสวยงามของลาวใต้

Share

เที่ยวลาวใต้ สัมผัสความท้าทายใหม่ โลดโผน มันส์! สะใจ! เพลิดเพลินกับป่าเขียวชอุ่มของเมืองปากซอง กับบรรยากาศธรรมชาติอันสวยงามของลาวใต้ และ กิจกรรมแอดเวอร์เจอร์ (Adventure Tour) สุดมันส์สุดท้าทาย ณ บ้านหนองหลวง เมืองปากซอง
(สำหรับท่านที่มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงเท่านั้น)

โปรแกรม เต็ม Adventure Zip-lineing in laos 3 วัน 2 คืน
วันทีหนึ่ง : อุบลราชธานี – ด่านช่องเม็ก –ปากเซ –ปากซอง – บ้านหนองหลวง – กิจกรรม ผจญภัย Adventure laos ( -/L/D )
*แนะนำจองไฟล์บินที่มาถึงอุบลฯเช้าสุดหรือพักที่หน้าด่านช่องเม้ก 1 คืน
รับคณะที่ ด่านพรมแดนช่องเม็ก (เนื่องจากเราได้เพิ่มเส้น Zipline และเพิ่มกิจกรรมโรยตัวลงจากตาดขมึด Abseiline เพื่อความสะดวกรวดเร็วแนะนำให้รับประทานอาหารจากสนามบินหรือต้นทางหรือบนเครื่องสัมภาระแนะนำที่จำเป็นเท่านั้นและขนาดพกพาสะดวก)
08.00น. คณะถึง ด่านพรมแดนช่องเม็ก ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองท่องเที่ยวไทย – ลาวเรียบร้อยแล้ว เก็บสัมภาระขึ้นรถ (รถลาว) (หน้าด่าน-ปากเซ45กิโลเมตร) ออกเดินทาง สู่ เมืองปากเซ ข้ามสะพานมิตรภาพ ลาว – ญี่ปุ่น ข้ามแม่น้ำโขงสู่ เมืองปากเซ
เดินทางต่อเข้าเมืองปากซอง (ปากเซ-ปากซอง50กิโลเมตร)
09.30น.ถึงเมืองปากซอง นั่งรถต่อ สู่ บ้านหนองหลวง (เดินทางประมาณ 45 นาที) 
10.00.น.ถึงบ้านหนองหลวงเตรียมพร้อมโดยมีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญแนะนำก่อนเล่น เริ่มกิจกรรม ผจญภัย .....

 Adventure laos เดินทางไกลด้วยเท้า Trekking จากบ้านหนองหลวงสู่ ฐาน 4-5 กิโลเมตร
รับประทานอาหารกลางวัน(1)แบบปิคนิกตั้งแคมป์ในป่าระหว่างการเดินทาง
 เดินทางถึงฐาน พบกับกิจกรรม ผจญภัย Adventure Laos สุดมันส์ สุดท้าทาย สุดระทึก กับการ ผจญภัย อาทิเช่น โหนสลิง Zip-Line 8 เส้น ไต่เชือกข้ามสะพาน 2 เส้น ฯลฯ Rope climbing across the bridge 2 lines
1.Zip-Line โหนสลิง เส้นที่ 1 ยาว 20 เมตร สูง 10 เมตร
2.Zip-Line โหนสลิง เส้นที่ 2 ยาว 45 เมตร สูง 40 เมตร

3.Zip-Line โหนสลิง เส้นที่ 3 ยาว 64 เมตร สูง 30 เมตร
4.Zip-Line โหนสลิง เส้นที่ 4 ยาว 180 เมตร สูง 100 เมตร
5.Zip-Line โหนสลิง เส้นที่ 5 ยาว 180 เมตร สูง 60 เมตร
เพิ่มZip-Line โหนสลิงยาว 283  เมตร
เพิ่มZip-Line โหนสลิงยาว 250  เมตร
เพิ่มZip-Line โหนสลิงยาว 100  เมตร
6.Zip-Line โหนสลิง เส้นที่ 6 ยาว 175 เมตร สูง 75 เมตร โหนสลิงวิ่ง ผ่านน้ำตกตาดขมึด สุดระทึกใจไปกับความสวยงามของน้ำตกที่เป็นธรรมชาติและเป็นน้ำตกที่ใหญ่ที่ สุดในลาว
Zip-Line โหนสลิงยาว 283  เมตร
Zip-Line โหนสลิงยาว 250  เมตร
Zip-Line โหนสลิงยาว 100  เมตร
7.Zip-Line โหนสลิง เส้นที่ 7 ยาว 85 เมตร สูง 100 เมตร
8.Zip-Line โหนสลิง เส้นที่ 8 ยาว 185 เมตร สูง 30 เมตร กลับมาชมน้ำตกตาดขมึดอีกครั้ง ระหว่างการ ผจญภัย จะมีกิจกรรม การโยนตัว Abseiling จากฐาน โหนสลิง Zip-Line 2 จุด โยนตัว Abseiling 1 ครั้ง มีทั้งหมด 4 จุด แต่ละจุดมีความสูง 10–30 ม. หลังจากสนุกกับกิจกรรมที่สุดมันส์ สุดท้าทาย สุดระทึก มาเกือบทั้งวัน นำคณะอิสระเล่นน้ำที่น้ำตกและชมวิวสวยๆของธรรมชาติอีกหนึ่ง บรรยากาศแปลกใหม่ที่จะทำให้คุณประทับใจ
จากนั้น เดินทางกลับ สู่ ที่พัก บ้านต้นไม้ Jungle Hotel
นำคณะรับประทานอาหารค่ำ (2)
จากนั้น นำคณะเข้าสู่ที่พัก Zip-Line โดยโหนสลิงขึ้นไปบนบ้านต้นไม้ ท่านจะได้พบบรรยากาศเย็นสบายบนต้นไม้ เสียงแมลงร้องตอนกลางคืนพร้อมได้ยินเสียงน้ำตกทั้งคืน ให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย 
วันที่สอง : กิจกรรม ผจญภัย Adventure Laos - ปากเซ (B/L/D)
06.00 น.อรุณสวัสดิ์ยามเช้า กับวันใหม่ รับประทานอาหารเช้า(3) 
08.00 น.เตรียมพร้อม ผจญภัย สนุกกับกิจกรรม Adventure Laos อีกวัน ของรอบเช้า โดยกิจกรรม มี อาทิโหน สลิง Zip-Line 14 เส้น ยาวสุด 450 เมตร และสูง 100 เมตร หรือเลือกเป็นกิจกรรมโรยตัวลงจากยอดน้ำตกตาดขมึด Abseiling  กับความสูงที่ท่านเลือกเองได้(แล้วแต่สมัครใจไม่ได้บังคับ)
1.Zip-Line โหนสลิง เส้นที่ 1 ยาว 130 เมตร สูง 50 เมตร
2.Zip-Line โหนสลิง เส้นที่ 2 ยาว 390 เมตร สูง 100 เมตร
3.Zip-Line โหนสลิง เส้นที่ 3 ยาว 250 เมตร สูง 100 เมตร
4.Zip-Line โหนสลิง เส้นที่ 4 ยาว 390 เมตร สูง 100 เมตร
5.Zip-Line โหนสลิง เส้นที่ 5 ยาว 35 เมตร สูง 20 เมตร
6.Zip-Line โหนสลิง เส้นที่ 6 ยาว 20 เมตร สูง 10 เมตร
7.Zip-Line โหนสลิง เส้นที่ 7ยาว 450 ม. สูง100 ม. ผ่านภูเขาอีกลูกหนึ่งไปยังอีกลูกหนึ่งสุดระทึกใจ

8.Zip-Line โหนสลิง เส้นที่ 8 ยาว 20 เมตร สูง 7 เมตร
9.Zip-Line โหนสลิง เส้นที่ 9 ยาว 350 เมตร สูง 100 เมตร
10.Zip-Line โหนสลิง เส้นที่ 10 ยาว 35 เมตร สูง 15 เมตร
12.00น.รับประทานอาหารกลางวัน(4) ณ แคมป์ หลังรับประทานอาหาร ออกเดินเท้าในป่า สู่ น้ำตกตาดตาเก็ด หุบเหวน้ำตกขนาดยักษ์ที่ทิ้งตัวลงมาจากผาสูงเป็นร้อยๆ เมตร.... เป็นน้ำตกตาดที่ยังใหม่และบริสุทธิ์ต่อสายตาคนเดินทาง หลบซ่อนอยู่กลางป่าดงลึกบนที่ราบสูงบอละเวน เก็บภาพความยิ่งใหญ่ของสายน้ำตกตาดตัวนี้ เดินเท้าต่อ ถึงน้ำตกตาดน้อยห้วยหินแดงจุดนี้น้ำท่าบริบูรณ์เพราะอยู่ติดลำห้วย เล่นน้ำอาบน้ำกันได้อย่างสบาย อิสระคณะเล่นน้ำตกตามอัธยาศัย ได้เวลา กลับโดย Zip-Line โหนสลิง กลับทั้งหมด 4 เส้น
11.Zip-Line โหนสลิง เส้นที่ 11 ยาว 200 เมตร สูง 35 เมตร
12.Zip-Line โหนสลิง เส้นที่ 12 ยาว 255 เมตร สูง 30 เมตร
13.Zip-Line โหนสลิง เส้นที่ 13 ยาว 250 เมตร สูง 15 เมตร

14.Zip-Line โหนสลิง เส้นที่ 14 ยาว 25 เมตร สูง 15 เมตร
17.00น.รับประทานอาหารเย็น(5)
จากนั้นเข้าที่พักให้คณะพักผ่อนตามอัธยาศัย
 

 
วันที่สาม : บ้านหนองหลวง-ปากเซ –ตลาดดาวเรือง -ด่านช่องเม็ก – สนามบิน จ.อุบลฯ 
07.00น.อรุณสวัสดิ์ยามเช้า รับประทานอาหารเช้า(6)  สนุกต่อวันสุดท้าย กับ กิจกรรม ผจญภัย Adventure Laos โดยมีปีนหน้าผาชัน Rock climbing. ปีนบันไดเหล็ก Walking steel ladder. สูง 35 เมตร สู่ยอดน้ำตกตาดขมึด ถึงยอดน้ำตกนั่งพักเหนื่อย ชมวิวทิวทัศน์บนยอดเขาหัวน้ำตกตาดขมึด ที่งดงาม พักพอหายเหนื่อย ออกเดินเท้าต่ออีกนิดผ่านป่ากาแฟ สู่ หมู่บ้านหนองหลวง
11.00น.เสร็จสิ้นภารกิจ ผจญภัย กับกิจกรรม Adventure Laos ตลอดเวลา 2 วัน ครึ่ง
12.00น.รับประทานอาหารกลางวัน ณ บ้านหนองหลวง ได้เวลาออกเดินทางกลับสู่เมือง ปากเซ
14.00น.ถึงเมืองปากเซ แว๊ะช็อปปิ้งที่ ตลาดดาวเรือง เป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดของภาคใต้ มีสินค้ามากมาย อาทิ เช่น เครื่องเงิน ผ้าถุง ผ้าไหมเมืองลาว กระเป๋า ฯลฯ ได้เวลาออกเดินทางกลับ
15.00น.ถึงด่านพรมแดนช่องเม็ก ซื้อของฝาก สินค้าอินโดจีน สินค้าปลอดภาษี มากมาย ได้เวลา ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง ออกเดินทางกลับ สู่ เมืองอุบลฯ
 

……………………………………………………………………
(*โปรแกรมนี้เหมาะสำหรับบุคคลที่มีร่างกายแข็งแรง ออกกำลังกายสม่ำเสมอ เตรียมพร้อมร่างกายอยู่ตลอด เพราะกิจกรรม ผจญภัย Adventure Laos จะเดินทางไกลและอยู่ที่สูงหวาดเสียวตลอดการเล่นกิจกรรม ท่านที่มีโรคประจำตัวดังนี้ โรคหัวใจ,โรคความดัน,และโรคที่เกี่ยวกับไขข้อกระดูก ไม่เหมาะสมทีจะเล่นกิจกรรม ผจญภัย Adventure Laos *)
สิ่งที่ควรเตรียมไป
สัมภาระ ส่วนตัว ขนาดพกพาไม่หนักมาก เช่น เสื้อผ้า 3 ชุด, ผ้าเช็ดตัว , ครีมกันแดด ,ยากันยุง,ยากันทาก, เสื้อกันฝน(ช่วงหน้าฝน), รองเท้า สำหรับเดินป่า, หมวก, ไฟฉาย, ยารักษาโรค , รวมทั้งคนรู้ใจ
อัตราค่าบริการ รับ-ส่ง จ.อุบลราชธานี
จำนวน2ท่าน3ท่าน4-5ท่าน6-7ท่าน8-9ท่าน10ท่านขึ้นไป
ราคา/ท่าน18,900 บาท
16,500 บาท14,900 บาท
 13,900 บาท
 
พีเรียดเดินทาง โปรดสอบถามอีกครั้งคะ
 
อัตรานี้รวม
 ค่าทำหนังสือผ่านแดน และค่าธรรมเนียมพิธีการข้ามพรมแดนไทย – ลาว
 ค่ารถยนต์นำเที่ยวในลาวตลอดรายการ
 ค่าที่พัก 2 คืน บ้านต้นไม้ Jungle Hotel ค่าอาหารตามที่ระบุ
 ค่ามัคคุเทศก์ลาว และพนักงานบริการ
 ค่าเข้าชมสถานที่และค่าผ่านทาง
 บริการ น้ำดื่ม น้ำอัดลม ผ้าเย็น อาหารว่าง ยาปฐมพยาบาล และ หมวก
 ประกันอุบัติเหตุเดินทาง ท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์
อัตรานี้ไม่รวม
 บริการเสริมพิเศษ วงดนตรี/คาราโอเกะ/วีดีโอ
 ค่า VAT ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % หัก ณ. ที่จ่าย 3 % กรณีต้องการใบเสร็จ
 ค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ และค่าใช้จ่ายส่วนตัว
 ค่า ทิปพนักงาน ไกด์ พนักงานขันรถ เป็นน้ำใจ
เตรียมเดินทาง
ส่ง ชื่อ นามสกุล จริง และเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก
เงินมัดจำล่วงหน้า 20% โอนเข้าบัญชี นายณรงค์ฤทธิ์ จันทร์ทรง
* ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาย่อยช่องเม็ก บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 896-2-05363-4
* ธนาคารกรุงไทย สาขาโขงเจียม บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 338-0-17263-4
* ธนาคารกสิกรไทย สาขาพิบูลมังสาหาร บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 361-2-45730-0
* ธนาคารกรุงศรี สาขาพิบูลมังสาหาร บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 081-1-67098-2
บริษัท อุ้มรักทัวร์ จำกัด
นาย ณรงค์ฤทธิ์ จันทร์ทรง (อุ้ม)
Tel. 084-513-5577, 094-264-6777, 062-4969889, 083-734-7555,Fax 045-476199
เลขที่ 476 ม.13 ต.ช่องเม็ก อ.สิรินธร จ. อุบลราชธานี 34350
Email:aumlucktour@hotmail.co.th      www.aumlucktour.net

 
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้