ทัวร์ลาวใต้ จากอุบล 3วัน 2คืน (ไปรถ- กลับรถ)

Last updated: 10 มิ.ย. 2567  |  71814 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ทัวร์ลาวใต้ จากอุบล 3วัน 2คืน (ไปรถ- กลับรถ)

ทัวร์ลาวใต้ สะบายดีปากเซ

 ร่วมตักบาตรข้าวเหนียว สืบสานประเพณีอันเก่าแก่
 ชมความงดงามตระการตาไว้อย่างน่าอัศจรรย์ ที่วัดสิรินธรวราราม(ภูพร้าว) UnseenThailand "
 เที่ยวลาวใต้ชมน้ำตกคอนพระเพ็ง ไข่มุกแม่น้ำของ "ไนแองการ่าแห่งเอเชีย" ความอลังการแห่งสายน้ำตก
 นั่งเรือล่องมหานทีสี่พันดอน ชมน้ำตกหลี่ผี สะพานเก่าฝรั่งเศษ หัวรถจักรไอน้ำ
 ชมสายน้ำตกจากภูเทวดา น้ำตกตาดเยืองท่ามกลางไร่ชากาแฟ
https://image.makewebeasy.net/makeweb/m_1920x0/xClroUxbD/icon/ลูกศรกระพริบ.gif น้ำตกคู่แฝดตาดฟาน แห่งเมืองปากซองสวิสเซอร์แลนเมืองลาว
 จิบกาแฟ เช็คอินท์จุดสูดปากซองไอส์แลนด์
 เลือกซื้อของฝากแบบสะใจ! ที่ตลาดดาวเรืองและดิวตี้ฟรีช่องเม็ก
    ไฮไลท์ ...Zip Line ที่น้ำตกตาดฟาน (ราคานี้ไม่รวมในแพ็คเกจทัวร์)

โปรแกรมทัวร์ลาวใต้ ปากเซ จำปาสัก 3 วัน 2 คืน (ไปรถ- กลับรถ)
ระหัส:ALT032_UB
วันที่หนึ่ง : อุบลราชธานี-จำปาสัก-ปราสาทหินวัดพู (อาหารเช้า/เที่ยง/เย็น)
เช้า... รับคณะที่...... เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับ รับประทานอาหารเช้า ณ ร้านอาหารกุ๊กกิ๊ก แล้วออกเดินทาง สู่ ด่านพรมแดนช่องเม็ก ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองท่องเที่ยวไทย-ลาว ออกเดินทางสู่ นครปากเซ ข้ามสะพานมิตรภาพ ลาว-ญี่ปุ่น ข้ามแม่น้ำโขงสู่ เมืองปากเซ เมืองหลวงของแขวงจำปาสัก ซึ่ง มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ของลาว  นครปากเซไม่มีอารยะธรรมเก่าแก่เหมือนกับเมืองจำปาสัก แต่กลับมีความหลากหลายของเชื้อชาติประเพณีและวัฒนธรรมนอกจากชาวลาวแล้วยังมีชาวจีนและเวียดนาม เข้ามา อาศัยและตั้งรกรากทำมาหากินจำนวนมากบรรยากาศโดยทั่วไปในนครปากเซเงียบสงบเป็นธรรมชาติชาวบ้านมีวิถีชีวิตที่เรียบง่าย นั่งรถชมนครปากเซ เมืองที่ใหญ่ที่สุดของสี่แขวงภาคใต้ ลาว ผ่านตึกเก่าฝรั่งเศส วังเจ้าบุญอุ้ม วัดหลวง วัดเก่าแก่คู่นครจำปาสัก ด้านหลังวัดติดสะพานเหล็กฝรั่งเศส ข้าม แม่น้ำเซโดน สามารถชม แม่น้ำสองสี มีแม่น้ำโขงและแม่น้ำเซโดนไหลมาบรรจบกัน จึงเป็นที่มาของคำว่า ปากเซ

เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร
จากนั้น ออกเดินทางเพื่อไปชมมรดกโลก ปราสาทหินวัดพู จุดเริ่มต้นของอาณาจักรขอมโบราณ เป็นปราสาทขอมแห่งแรก ลักษณะของปราสาทเป็นเทวสถานขอม คล้ายกับเขาพระวิหาร สร้างในราวพุทธศตวรรษที่12 ในสมัยของพระเจ้ามเหนทรวรมัน ถือว่าเป็นปราสา ทหินที่มีอายุเก่าแก่ที่สุด มีอารยะธรรมโบราณถึง 3 สมัยด้วยกัน คือ อาณาจักรเจนละในช่วงศตวรรษที่ 6-8 อาณาจักรขอมสมัยก่อนเมืองพระนคร และสุดท้ายอาณาจักรล้านช้าง ซึ่งต่อมาก็คือประเทศลาวในปัจจุบัน ทำเลที่ตั้งสวยงามมาก ชาวลาวเรียกว่า ภูเก้า เก็บภาพแห่งความภาคภูมิใจ ได้เวลาออกเดินทางสู่เมืองปากเซ
เย็น... รับประทานอาหารที่ร้านอาหาร
เข้าที่พัก โรงแรม........(หรือเทียบเท่า) พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง : เมืองปากเซ-ตักบาตรข้าวเหนียว-น้ำตกคอนพระเพ็ง-น้ำตกหลี่ผี (อาหารเช้า/เที่ยง/เย็น)
เช้า... อรุณสวัสดิ์ยามเช้า ร่วมสืบทอดประเพณี ทำบุญตักบาตรข้าวเหนียวแด่พระสงฆ์ (ประมาณ50รูป) ที่หน้าวัดหลวงปากเซ (ไม่บังคับ) แล้วรับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้น   ออกเดินทางสู่ทางตอนใต้สุดเกือบถึงชายแดนเขมร ถึง น้ำตกคอนพระเพ็ง จุดจอดรถให้คณะชม ต้นไม้มณีโคตร ที่ชาวลาวเชื่อถือกันว่าเป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ที่เกิดบนก้อนหินอยู่ใจกลางน้ำตกคอนพระเพ็ง นั่งรถกอล์ฟเพื่อไปชม น้ำตกคอนพระเพ็ง เป็นน้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียอาคเนย์ และมีชื่อเสียงแห่งหนึ่งในภูมิภาคอินโดจีน น้ำตกคอนพะเพ็งเป็นน้ำตกที่มีหลายชั้น ตั้งอยู่บนแก่งหินขนาดใหญ่ขวางกั้นเส้นทางการไหลของแม่น้ำโขงทั้งสายจัดเป็นน้ำตกที่ได้รับน้ำจากแม่น้ำโขงตอนล่าง หลากหลายความงามจนได้สมญานามว่า “ไนแองการ่าแห่งเอเชีย” ไข่มุกแม่น้ำของ พร้อมเรื่องเล่าและประวัติมากมาย เก็บภาพแห่งความประทับใจ

เที่ยง... รับประทานอาหารเที่ยงที่ร้านอาหาร
จากนั้น เดินทางต่อถึงท่าเรือบ้านนากาสัง นั่งเรือล่องโขงลัดเลาะเกาะแก่งกลาง มหานทีสีทันดร มหานครของพญานาค เกาะน้อยใหญ่ ชมทิวทัศน์ริมฝั่งสวยงามจับใจ ขึ้นฝั่งที่เกาะดอนเดช
... ต่อด้วยการนั่งรถห้าแถวไปตามเส้นทางรถไฟเก่าผ่าน เกาะดอนคอน สู่ น้ำตกหลี่ผี หรือ น้ำตกสำพะมิตร ที่เกิดจากน้ำที่ไหลถาโถมผ่านเกาะเนินหินซึ่งเป็นโขดหินแก่งหิน เป็นสายน้ำที่ไหลมารวมตัวกันพุ่งกระโจนลงตามซอกหิน ตกลงมาด้วยกำลังแรงแตกเป็นละอองสีขาวไปทั่วระหว่าง ละอองน้ำตกกระทบโขดหินเกิดเป็นละอองปุยสีคราม ดูสวยงามตื่นตาตื่นใจ สำหรับผู้พบเห็นเป็นอย่างมาก ไหลลงสู่โตเลสาบของประเทศเขมร ในอดีตมีเครื่องดักจับปลาของชาวบ้าน ที่เรียกว่า หลี่ ในสมัยสงครามเมื่อชาวบ้านมาทำหลี่ดักปลาไว้พอตอนเช้ามา มาเก็บปลาก็พบเจอแต่ซากศพของทหารฝรั่งเศส จึงเป็นที่มาของคำว่า “หลี่ผี" ณ ปัจจุบันมีสิ่งปลูกสร้าง รถไฟไอน้ำ พระธาตุ พระยาคูขี้หอม เก็บภาพแห่งความระทึกใจ
ค่ำ     รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร 
ได้เวลาพอสมควร เข้าที่พักโรงแรม.....(หรือเทียบเท่า) พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สาม: เมืองปากเซ-ปากซองไอแลนด์ -ไร่ชากาแฟ-น้ำตกตาดเยือง-น้ำตกตาดฟาน-ด่านพรมแดนลาว-ไทย วัดสิรินธรวราราม (ภูพร้าว) (อาหารเช้า/เที่ยง/-)
เช้า... อรุณสวัสดิ์ยามเช้า รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม ออกเดินทางขึ้นเหนือ สู่ เมืองปากซอง เมืองที่มีแต่ความอุดมสมบูรณ์เต็มไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดสองข้างทางรายล้อมไปด้วย ไร่ชา กาแฟ แมกไม้นานาพันธ์ พืชเศรษฐกิจต่างๆ ถึงไร่กาแฟปากซองไอแลนด์ สัมผัสอากาศเย็นๆ พร้อมจิบกาแฟ สดๆจากไร่ ชมไร่กาแฟที่เขียวชอุ่มหลายพันไร่ไกลสุดลูกหูตา เก็บบรรยากาศ
ออกเดินทางต่อ ชม น้ำตกตาดเยือง สายน้ำจากภูเขาเทวดา ใสสะอาดตกจากหน้าผาสูงชัน ลดหลั่นประดับด้วยกล้วยไม้ป่า
 
ชม น้ำตกคู่แฝด เป็นน้ำตกที่สูงที่สุดในแขวงจำปาสัก เรียกอีกชื่อว่า น้ำตกดงหัวสาว จุดเดินชมอยู่ตรงสายน้ำ2สาย ที่ไหลลงจากหน้าผาสูงโดยสายน้ำทางซ้ายมือไหลมาจากห้วยผักกูด และทางขวามือเป็นสายน้ำที่ไหลมาจากเขตอุทยานแห่งชาติดงหัวสาว มีจุดชมวิวที่ตั้งอยู่คนละฟากเขากับตัวน้ำตกในระดับความสูงเท่าๆกัน จากตรงนี้สามารถชมวิวตัวน้ำตกในมุมสูง ได้อย่างชัดเจน ระทึกใจกับความงามที่ได้เพียงยืนมอง ยากจะหาที่ใดเปรียบของ น้ำตกตาดฟาน เก็บภาพแห่งความประทับใจ

    ไฮไลท์พิเศษ.. zipline ผ่านน้ำตกตาดฟาน(แพ็คเกจซิปไลน์นี้ไม่รวมในค่าทัวร์ ลูกค้าจ่ายต่างหาก)
เที่ยง... รับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหาร
แวะช็อปปิ้งที่ ตลาดดาวเรือง เป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดของภาคใต้ มีสินค้ามากมาย อาทิ เช่น เครื่องเงิน ผ้าถุง ผ้าไหมเมืองลาว กระเป๋า ฯลฯ
... ได้เวลาออกเดินทางกลับ ถึง ด่านพรมแดนช่องเม็ก ระหว่างรอเอกสารจากไกด์สาวฝั่งลาว ให้ทุกท่านซื้อของฝาก สินค้าอินโดจีน สินค้าปลอดภาษี มากมาย แล้วเดินลอดอุโมงค์ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองที่ ด่านช่องเม็ก เรียบร้อยแล้ว

จากนั้น ออกเดินทางต่อ แวะชมความงดงามตระการตาอย่างน่าอัศจรรย์ ที่ วัดสิรินธรวราราม (ภูพร้าว) Unseen Thailand "ศิลปกรรมต้นไม้เรืองแสง" คือภาพเรืองแสงของประติมากรรมต้นกัลปพฤกษ์ที่ติดอยู่ผนังหลังโบสถ์ หรือต้นไม้สารพัดนึก อยู่ด้านหลังอุโบสถของวัด ความมหัศจรรย์ของภาพต้นไม้ที่ค่อยๆ เปล่งแสงสว่างขึ้นสวนทางกับท้องฟ้าที่ค่อยๆ มืดลงยามพลบค่ำ มันเป็นภาพที่ประทับใจจนต้องนำมาบอกต่อ ตัวภาพต้นไม้จะคล้ายกับที่เคยเห็นในวัดเชียงทองที่หลวงพระบาง เก็บภาพแห่งความทรงจำ
จากนั้น ออกเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจจากทีมงาน
 


*โปรแกรมอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของเวลา เราจะถือเอาผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
*การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้าเมืองไม่ว่าจะเป็นกรณีใดๆทั้งสิ้นลูกค้าไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย
สิ่งที่ควรเตรียมไป - สัมภาระส่วนตัว เช่น เสื้อแขนยาว,ร่ม,หมวก,ครีมกันแดด,ยารักษาโรคประจำตัว,ของใช้ส่วนตัว รองเท้าสวมใส่สบายรวมทั้งคนรู้ใจ

อัตราค่าบริการรับส่ง ด่านช่องเม็ก จ.อุบลราชธานี
ราคาลาวใต้3วัน2คืน รับอุบลฯ ////รับ กทม.เพิ่มท่านละ1,200 บาท
อัตราค่าบริการ...รับส่ง ด่านช่องเม็ก จ.อุบลราชธานี
จำนวน/ราคา
4-5ท่านรถตู้
6-7ท่าน
รถตู้
8-10ท่าน
รถตู้
พักเดี่ยวเพิ่ม
ท่านละ
ระดับ3ดาว
7,900
6,500
5,500
 1,000
ระดับ4ดาว8,5007,0005,9001,400
ราคาเด็ก3-8ขวบ พักกับผู้ปกครองไม่ใช้เตียง ราคา50%ของราคาผู้ใหญ่
**กรณีเดินทางมากกว่า 10 ท่าน ขอราคาพิเศษ.. โปรดติดต่อ 084-5135577,083-7347555
แถมฟรี!หมวกอุ้มรักทัวร์น่ารักๆ
โรงแรมระดับ3ดาว โรงแรมดอกบัวคู่ โรงแรมสวนสะหวันวิลล่า โรงแรมแสงอรุณ โรงแรมภูเทวดา 
โรงแรมระดับ4ดาว โรงแรมเอราวัณ โรงแรมแอทเทน่า
โรงแรมระดับ4+ดาว โรงแรมจำปาสักแกรนด์ โรงแรมปากซองแดนงาม

อัตรานี้รวม
   ค่าทำหนังสือผ่านแดน และค่าธรรมเนียมพิธีการข้ามพรมแดนไทย – ลาว
   ค่ารถยนต์นำเที่ยวในลาวตลอดรายการ  
   ค่าที่พักระดับมาตรฐาน 2 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน    -ค่าอาหาร จำนวน 8 มื้อ
   ค่ามัคคุเทศก์ลาว และพนักงานบริการ     -ค่าเข้าชมสถานที่และค่าผ่านทาง
   บริการ น้ำดื่ม น้ำอัดลม ผ้าเย็น อาหารว่าง ยาปฐมพยาบาล
   ประกันอุบัติเหตุเดินทาง ท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์
อัตรานี้ไม่รวม
   ค่าข้าวเหนียวสำหรับตักบาตร
   ค่าVAT ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % หัก ณ. ที่จ่าย 3 % กรณีต้องการใบเสร็จ
   ค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ และค่าใช้จ่ายส่วนตัว
   ค่าทิป พนักงาน ไกด์ พนักงานขับรถ แล้วแต่น้ำใจ
เตรียมเดินทาง           
  ส่ง ชื่อ นามสกุล จริง และเลขบัตรประจำตัวประชาชนทั้ง13หลัก และหมายเลขด้านหลังบัตรประชาชน/วันเดือนปีเกิด พร้อมทั้งจังหวัดที่อยู่ตามบัตรประชาชน
 เด็กอายุต่ำกว่า 10 ปี ใช้สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรูปถ่าย 2 รูป (ที่ยังไม่ได้ถ่ายบัตร ปปช.)
  เงินมัดจำล่วงหน้า 30% และชำระส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนเดินทาง7วัน

บริษัทอุ้มรักทัวร์ จำกัด
Tel. 084-513-5577,083-734-7555,062-496-9889
เลขที่476 ม.13 ต.ช่องเม็ก อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี 34350     
Email:aumlucktour@hotmail.co.th    www.aumlucktour.net


  

วันแรก แนะนำจองสายการบิน (กรุงเทพ-อุบลราชธานี)
สายการบิน
เส้นทางเที่ยวบิน
เวลาเดินทาง
Nok air
 DMK-UBP
DD 9312
 07.25-08.30 น.
Air Asia
DMK-UBP
FD 3370
07.45-08.45 น.
Thai lion air
DMK-UBP
 SL 620
07.50-08.55 น.
Thai smileBKK-UBPWE 2007.00-08.05 น.

*(ถ้าเป็นสายการบินอื่น ถึงสนามบินอุบลฯ เวลาอื่น เรารับเฉพาะกรุ๊ปเหมาส่วนตัวเท่านั้น และสามารถปรับรายละเอียดของเวลาและสถานที่เองได้ง่ายกว่า)

วันกลับ แนะนำจองสายการบิน (อุบลราชธานี-กรุงเทพ)
สายการบิน
เส้นทาง
 เที่ยวบิน
เวลาเดินทาง
Thai smile
UBP-BKK
 WE 29
19.50-20.55 น.
Nok air
UBP-DMK
DD 9319
19.05-20.05 น.
Air AsiaUBP-DMKFD 337319.45-20.50 น.
สถานที่ท่องเที่ยวในลาวใต้
น้ำตกคอนพระเพ็งลาวใต้ เป็น น้ำตกขนาดใหญ่มีความกว้าง1,200 เมตรสูง6-10เมตร(ขึ้นอยู่กับฤดู)มีความสวยงาม และอลังการมาก นักท่องเที่ยวต่างขนานนามว่าเป็น "ไนแองการ่าแห่งเอเชีย"นอกจากนี้บริเวณน้ำตกยังมีสินค้าจำหน่ายมากมายไม่ว่า จะเป็นปลาสดๆจากแม่น้ำโขง สมุนไพรชูกำลัง สินค้าหัตถกรรม ของที่ระลึกมากมาย น้ำตกคอนพระเพ็งห่างจากเมืองปากเซลาวใต้ 156ก.ม.ตามเส้นทางหมายเลข13ใต้ระหว่างทางจะมีจุดแวะเข้าห้องน้ำได้คือที่ บ้านห้วยแม่สัง ห้องน้ำสะอาดและมีอาหารพื้นเมืองจำหน่ายเช่น ส้มหมู เนื้อกวางแดดเดียว ส้มตำ ไก่ย่าง กล้วยปิ้งฯลฯ
น้ำตกหลี่ผี ลาวใต้ เป็นอีกน้ำตกหนึ่งที่มีชื่อเสียงของลาวใต้ เป็นลักษณะคล้ายๆแก่ง แต่รุนแรงกว่ามาก การเดินทางเข้าไปชมน้ำตกหลี่ผี ต้องนั่งเรือเข้าไป ลัดเลาะไปตามเกาะต่างๆหรือที่ชาวลาวเรียกว่า"ดอน" บริเวณนี้เขาเรียกว่า"สี่พันดอน" หรือที่หลายๆท่านรู้จักในนาม "มหานที สี่พันดอน"ต่อด้วยรถ5แถว บนเกาะถึงจะได้เห็นความงาม
ปราสาทหินวัดพู จำปาสักลาวใต้   ตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองจำปาสักลาวใต้มาทางทิศใต้ประมาณ 10 กิโลเมตร ห่างจากเมืองปากเซ 45ก.ม. ปราสาทวัดพู หรือ วัดพู นครจำปาสักได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ในอดีตที่ตั้งของวัดพู เคยเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และแห่งอารยะธรรมโบราณถึง 3 สมัยด้วยกัน คือ อาณาจักรเจนละในช่วงศตวรรษที่ 6 – 8 ค้น พบจารึกกล่าวถึงการฆ่าคนเพื่อบูชาแด่เทพเจ้า ต่อมาเป็นยุคของอาณาจักรขอมสมัยก่อนเมืองพระนคร ที่เลือกบริเวณนี้เป็นที่สร้างปราสาทหินในราวศตวรรษที่ 9 และสุดท้ายอาณาจักรล้านช้างได้เปลี่ยนเทวาลัยในศาสนาฮินดูให้เป็นวัดในพุทธศาสนานิกายเถรวาท  สิ่ง ที่โดดเด่นสะดุดตาแก่ผู้พบเห็นคือภูเขาด้านหลังปราสาทที่ตั้งเด่นตระหง่าน มองเห็นแต่ไกล รูปร่างคล้ายนมของผู้หญิงและคนเกล้ามวยผม ซึ่งเป็นที่มาของชื่อภูผาแห่งนี้ว่าเขานมสาว แต่ชาวบ้านนิยมเรียกภูเกล้ามากกว่า อาณาเขตของปราสาทวัดภู เริ่มต้นจากริมฝั่งแม่น้ำโดยมีบันไดทางขึ้นรถหลั่นกันขึ้นมา 3 ชั้น จนถึงองค์ประธานของปราสาทซึ่งอยู่ชั้นบนสุด นอกเขตวัดมีบารายขนาดใหญ่ ให้ทุกท่านได้เก็บภาพเป็นที่ระลึก
น้ำตกตาดฟาน อยู่ในเขตเมืองปากซอง แขวงจำปาสักเป็นน้ำตกคู่แผดที่สูงที่สุดมีความสูงถึง 120เมตร ห่างจากเมืองปากเซไปทางเมืองปากซอง38ก.ม."ตาด"แปลว่า น้ำตก "ฟาน"เป้นภาษาลาวแปลว่าเก้ง เป็นน้ำตกคู่แฝด มีน้ำ2สาย สายหนึ่งไหลมาจากห้วยผักกูด สายหนึ่งจากภูเขาเทวดา เป็นน้ำตกน้องเมีย"ดูได้อย่างเดียว"นักท่องเที่ยวไม่สามารถลงไปด้านล่างของ น้ำตกได้ อากาศที่นี่ถือว่าดีเพราะมี2ฤดู หนาวกับฝน ตกเย็นอากาศจะค่อนข้างหนาว กลางวันจะเย็นสะบาย
น้ำตกตาดเยือง อยูในเขตเมืองปากซอง แขวงจำปาสัก ห่างจากเมืองปากเซ ลาวใต้ 40ก.ม."ตาด"เป็นภาษาลาวแปลว่า"น้ำตก" "เยือง"แปลว่า"เลียงผา" พอรวมกันแล้วก็คือ"น้ำตกเลียงผา" เป็นน้ำตกที่อ่อนช้อยสวยงามสูง 70เมตร อยู่ท่ามกลางไร่กาแฟในเขตอุทยานดงหัวสาวเมืองปากซองขึ้นลงบันได้สูงพอสมควร แต่เมื่อลงไปเห็นแล้วบอกได้เลยว่า"คุ้มค่า"เพราะธรรมชาติที่นี่ยังคงความ อุดมสมบูรณ์มากและยังมีน้ำตกไหลทั้งปี
วัดหลวงปากเซ ลาวใต้ หรือ วัดโพธิ์ระตะนะสาสะดารามเป็นวัดเก่าแก่และเป็นโรงเรียนสงฆ์แห่งแรกของจำปา สัก สร้างโดยพระยาคูขี้หอมหรือพระครูหลวงโอเสม็ดเป็นพระผู้มาปกครองเมืองจำปาสัก และเป็นองค์เดียวกันกับองค์ที่บูรณะพระธาตูพนมครั้งที่ 2
ตลาดดาวเรือง ลาวใต้ เป็นตลาดใหญ่ที่สุดในลาวใต้ เปิดตั้งแต่ตี5ถึง5โมงเย็นมีสินค้าจำหน่ายมากมายตั้งแต่ของสด ปลาสดผักสด และยังมีเสื้อผ้า ผ้าถุง เครื่องเงิน เครื่องทอง สินค้าจากจีน กระเป๋า ฯลฯ
กลุ่มคำถาม เที่ยวลาว ที่ต้องการคำตอบ
ถาม ทัวร์ลาวใต้  คือทัวร์ไปบริเวณไหน
ตอบ คำว่าลาวใต้ที่แท้จริงคือ ลาวภาคใต้หรือลาวตอนใต้ ซึ่งมีอยู่ 4 แขวง ด้วยกันคือ แขวงสาละวัน แขวงเซกอง แขวงอัตตาปือ และแขวงจำปาสัก ซึ่งโปรแกรมทัวร์ลาวใต้แต่ละทัวร์จะอยู่ที่แขวงจำปาสักเท่านั้น และส่วนมากก็จะพักที่ตัวเมืองปากเซ เพราะการเที่ยวจำปาสักเข้าง่ายไม่ต้องมีพาสปอร์ตก็เข้าได้ครับ. 
ถาม ทัวร์ลาวใต้ ทางเครื่องบิน มีใหม
ตอบ เครื่องบินบินตรงลาวใต้จะไม่มีครับ ต้องมาลงที่อุบลราชธานีแล้วค่อยต่อรถเข้าลาวใต้แทนมีหลายสายการบิน 
ถาม ทัวร์ลาวใต้ 3 วัน 2 คืน
ตอบ เป็นโปรแกรมทัวร์มาตรฐาน เที่ยวลาวใต้ เที่ยวครบ ไม่เหนื่อยสิ่งที่แตกต่างคือการบริการของทัวร์  
ถาม ทัวร์ลาวใต้ ปากเซคือทัวร์ไปบริเวณใหน
ตอบ คำว่าลาวใต้ที่แท้จริงคือ ลาวภาคใต้หรือลาวตอนใต้ ซึ่งมีอยู่ 4 แขวง ด้วยกันคือ แขวงสาละวัน แขวงเซกอง แขวงอัตตาปือ และแขวงจำปาสัก ซึ่งโปรแกรมทัวร์แต่ละทัวร์จะอยู่ที่แขวงจำปาสักเท่านั้น และส่วนมากก็จะพักที่ตัวเมืองปากเซ เพราะการเที่ยวจำปาสัก เข้าง่ายไม่ต้องมีพาสปอร์ตก็เข้าได้ครับ.
ถาม เที่ยวลาวใต้ต้องแลกเงินลาวใหม
ตอบไม่ต้องแลกค่ะเพราะที่ลาวใต้เขารับเงินบาททุกที่ค่ะ
ถาม เที่ยวลาวใต้ เวลาใดเหมาะสม
ตอบ เที่ยวลาวใต้ไปได้ตลอดปีความงามจะต่างกัน
ถาม น้ำตกคอนพระเพ็ง น้ำตกหลี่ผี ลาวใต้ ช่วงใหนสวยที่สุด
ตอบ ปลายฝนต้นหนาว คือเดือน พ.ย.-ม.ค.
ถาม ที่ลาวใต้มีน้ำตกอะไรที่เล่นซิบไลได้
ตอบ มีน้ำตกตาดฟาน,น้ำตกตาดขมึด
ถาม ที่ลาวใต้สามารถเชื่อมต่อไปประเทศอะไรได้บ้างทางรถยนต์
ตอบ ที่ลาวใต้ สามารถนั่งรถไปเที่ยวที่ประเทศเวียดนามใต้ โดยใช้เส้นทางผ่าน เมืงปากเซ แขวงเซกอง แขวงอัตปือ
ถาม เอกสารแบบผ่านแดนชั่วคราว หรือที่เรียก Border pass สามารถอยู่ที่ลาวใต้ได้กี่วัน
ตอบ ที่ลาวใต้ แขวงจำปาสัก เป็นแขวงที่อยู่ติดกับชายแดนไทยเป็นเขตที่ยกเว้นไม่ต้องใช้ พาสปอร์ต (Passport) ในการข้ามด่านสู่ลาวใต้ จะใช้เป็นเอกสารที่เรียกว่า ผ่านแดนชั่วคราว(Border Pass) มีความง่ายและสดวก สามารถพำนักอยู่ที่ลาวใด้ 3วัน จึงพอดีกับโปรแกรมลาวใต้ ปากเซ จำปาสัก โปรแกรม3วัน2คืน
ถาม ที่ราบสูงโบโลเวน คือที่ใหน
ตอบ เมืองปากซองเป็นเมืองดินแดนแห่งที่ราบสูงโบโลเวน หรือ บอละเวนแห่งลาวใต้ซึ่งอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ 1200 เมตร ระยะห่างจากเมืองปากเซ 45ก.ม. เป็นที่อยู่ของชนกลุ่มน้อยเชื้อสายมอญและเขมร คำว่าบอละเวนในภาษาลาวหมายถึง ที่อยู่ของชาวละเวน ชนกลุ่มน้อยที่มีจำนวนมากที่สุด นอกจากชนเผ่าละเวนแล้วยังมีชนเผ่ากะตุ อาลัก ตะโอ๊ย และส่วยอาศัยอยู่ ชนเผ่าเหล่านี้นับถือผี มีฝีมือด้านการถักทอโดยเฉพะเผ่าละเวนที่นำลูกปัดมาถักทอเป็นลวดลาย ที่ราบสูงบอละเวนเป็นแหล่งปลูกกาแฟที่มีความสำคัญของลาวตั้งแต่ยุคที่เป็นอาณานิคมของฝรั่งเศส ที่นี่อากาศจะหนาวเย็นตลอดปี เป็นเมืองที่ขึ้นชื่อเรื่อง ชา กาแฟ และความอุดมสมบูรณ์เต็มไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ พืชเศรษฐกิจที่สำคัญมากมาย

ทัวร์ลาว เที่ยวลาว ทัวร์ลาวใต้ ทัวร์ลาวใต้เริ่มจากกรุงเทพมหานคร ทัวร์ลาวใต้ 2วัน1คืน กรุ๊ปส่วนตัว1- 3ท่านเที่ยวเต็มโปรแกรม ทัวร์ลาวใต้ Zipline โหนสลิง ที่น้ำตกตาดฟาน เที่ยว3น้ำตก ทัวร์ลาวใต้ เมืองปากซอง จำปาสัก ชมสวนดอกไม้มนตรา ทัวร์ลาวใต้ โปรแกรมสั้น 2วัน 1คืน ทัวร์ลาวใต้ ปากซอง ไปเช้า-กลับเย็น ทัวร์วันเดียวเที่ยว 3น้ำตก  


 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้