ทัวร์ลาวใต้ 4 วัน 3 คืน ปากเซ ปากซอง โปรแกรมเต็มเริ่มจ.อุบลฯ

Last updated: 20 มี.ค. 2567  |  1406 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ทัวร์ลาวใต้ 4 วัน 3 คืน ปากเซ ปากซอง โปรแกรมเต็มเริ่มจ.อุบลฯ

ทัวร์ลาวใต้ ปากเซ ปากซอง โปรแกรมเต็ม 4 วัน3คืน

 ปราสาทหินวัดภู มรดกโลกอันเก่าแก
 ชมความงามไข่มุกแม่น้ำของ "ไนแองการ่าแห่งเอเซีย"น้ำตกคอนพระเพ็ง
 หลี่ผีความอลังการแห่งสายน้ำตกและประวัติเรื่องเล่ามากมาย
 ไร่กาแฟปากซองไฮแลนด์ ชมตาดฟานน้ำตกคู่แฝดสูงที่สุดในลาวใต้
 ชมน้ำตกตาดเยือง-ตาดเลาะ-ตาดคู่–cc1971
 ใส่บาตรข้าวเหนียวพระสงฆ์กว่า 50 รูป หน้าวัดหลวง
 ช็อปปิ้งตลาดดาวเรือง สินค้าปลอดภาษี @ Duty Fee
โปรแกรมทัวร์ : ลาวใต้ 4 วัน 3 คืน
ระหัส : ALT043
วันที่หนึ่ง : อุบลราชธานี-ด่านช่องเม็ก-จำปาสัก-ปราสาทหินวัดภู  (อาหารเช้า/เที่ยง/เย็น)
เช้า...  รับคณะที่จังหวัดอุบลราชธานี......นำคณะ รับประทานอาหารเช้า ณ ร้านอาหารสามชัยกาแฟ
จากนั้น       แล้วออกเดินทาง สู่ ด่านพรมแดนช่องเม็ก ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองท่องเที่ยวไทย-ลาว  ออกเดินทางสู่ นครปากเซ ข้าม สะพานมิตรภาพ ลาว-ญี่ปุ่น ข้ามแม่น้ำโขงสู่ เมืองปากเซ เมืองหลวงของ แขวงจำปาสัก ซึ่งมีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ของลาว นครปากเซมีความหลากหลายของเชื้อชาติ ประเพณีและวัฒนธรรม นอกจากชาวลาวแล้วยังมีชาวจีนและเวียดนามเข้ามาอาศัยและตั้งรกรากทำมาหากินจำนวนมาก บรรยากาศโดยทั่วไปในเมืองปากเซ  เงียบสงบเป็นธรรมชาติ ชาวบ้านมีวิถีชีวิตที่เรียบง่าย
เที่ยง         รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร
จากนั้น       ออกเดินทาง สู่ เมืองจำปาสัก อดีตนครหลวงลาวใต้ เพื่อไปชมมรดกโลก ปราสาทหินวัดพู จุดเริ่มต้นของอาณาจักรขอมโบราณ เป็นปราสาทขอมแห่งแรก ลักษณะของปราสาทเป็นเทวสถานขอม คล้ายกับเขาพระวิหาร มีอารยะธรรมโบราณถึง 3 สมัยด้วยกัน คือ อาณาจักรเจนละในช่วงศตวรรษที่ 6-8 อาณาจักรขอมสมัยก่อนเมืองพระนคร และสุดท้ายอาณาจักรล้านช้าง ซึ่งต่อมาก็คือประเทศลาวในปัจจุบัน ทำเลที่ตั้งสวยงามมาก ชาวลาวเรียกว่า “ภูเก้า” เก็บภาพแห่งความภาคภูมิใจ ได้เวลาออกเดินทาง สู่ เมืองปากเซ
เย็น...       รับประทานอาหารค่ำ ที่ ร้านอาหาร
เข้าที่พัก โรงแรม...........................(หรือเทียบเท่า) พักผ่อนตามอัธยาศัย


วันที่สอง : เมืองปากเซ-ตักบาตรข้าวเหนียว-น้ำตกหลี่ผี - น้ำตกคอนพระเพ็ง (อาหารเช้า/เที่ยง/เย็น)
เช้า...อรุณสวัสดิ์ยามเช้าร่วมสืบทอดประเพณีทำบุญตักบาตรข้าวเหนียวแด่พระสงฆ์ (ประมาณ50รูป) ที่หน้าวัดหลวงปากเซ (ไม่บังคับแล้วแต่ลูกค้า แจ้งไกด์ได้เลย) เสร็จแล้ว รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
จากนั้น       ออกเดินทาง สู่ ทางตอนใต้สุดเกือบถึงชายแดนเขมร ตามเส้นทางหมายเลข 13 ระยะทางประมาณ 148 กิโลเมตร ถึงท่าเรือบ้านนากาสัง นั่งเรือล่องแม่น้ำโขงลัดเลาะเกาะแก่งกลาง มหานทีสีทันดร ชมทิวทัศน์ริมฝั่งสวยงามจับใจ ขึ้นฝั่งที่เกาะ ดอนเดช ต่อด้วยการนั่งรถห้าแถวไปตามเส้นทางรถไฟเก่าผ่านเกาะดอนคอน สู่ น้ำตกหลี่ผี หรือ น้ำตกสำพะมิตร ที่เกิดจากน้ำที่ไหลถาโถมผ่านเกาะเนินหินซึ่งเป็นโขดหิน เป็นสายน้ำที่ไหลมารวมตัวกันพุ่งกระโจนลงตามซอกหิน ไหลลงสู่ โตเลสาบ ของประเทศเขมร ในอดีตมีเครื่องดักจับปลาของชาวบ้าน ที่เรียกว่า หลี่ ในสมัยสงครามเมื่อชาวบ้านมาทำหลี่ดักปลาไว้พอตอนเช้ามามาเก็บปลาก็พบเจอแต่ซากศพของทหารฝรั่งเศส จึงเป็นที่มาของคำว่า “หลี่ผี" ณ ปัจจุบันมีสิ่งปลูกสร้าง รถไฟไอน้ำ พระธาตุ พระยาคูขี้หอม เก็บภาพแห่งความระทึกใจ


เที่ยง...      รับประทานอาหารเที่ยง ที่ ร้านอาหาร
บ่าย          ชม น้ำตกคอนพระเพ็ง จอดรถให้คณะชม ต้นไม้มณีโคตร ที่ชาวลาวเชื่อถือกันว่าเป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ที่เกิดบนก้อนหินอยู่ใจกลางน้ำตกคอนพระเพ็ง
จากนั้น       นั่งรถกอล์ฟเพื่อไปชม น้ำตกคอนพระเพ็ง เป็นน้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียอาคเนย์ และมีชื่อเสียงแห่งหนึ่งในภูมิภาคอินโดจีน น้ำตกคอนพะเพ็งเป็นน้ำตกที่มีหลายชั้น ตั้งอยู่บนแก่งหินขนาดใหญ่ขวางกั้นเส้นทางการไหลของแม่น้ำโขงทั้งสาย จัดเป็นน้ำตกที่ได้รับน้ำจากแม่น้ำโขงตอนล่าง ได้สมญานามว่า “ไนแองการ่าแห่งเอเชีย” ไข่มุกแม่น้ำของ พร้อมเรื่องเล่าและประวัติมากมาย เก็บภาพแห่งความประทับใจ
จากนั้น       เดินทางกลับเมืองปากเซ นำทุกท่านขึ้น สู่ วัดภูสะเหล่า พระพุทธรูปองค์ใหญ่สีทองหันหน้าไปทางแม่น้ำโขง จากมุมนี้เราสามารถมองเห็นวิวเมืองปากเซได้ทั้งเมือง เก็บภาพบรรยากาศ
ค่ำ            รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร
หลังอาหารนำท่านเข้าที่ พักโรงแรม.................(หรือเทียบเท่า) ผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สาม : ปากเซ-ตาดเลาะ-ตาดฮัง-ตาดคู่-ไร่กาแฟปากซองไฮแลนด์
เช้า           อรุณสวัสดิ์ยามเช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ  ห้องอาหารของโรงแรม       ออกเดินทางขึ้นสู่ตอนเหนือของแขวงจำปาสัก มุ่งหน้าไปยัง ตาดเลาะ (ระยะทางประมาณ 95 กิโลเมตร) ซึ่งอยู่ในเขตเชื่อมต่อของแขวงจำปาสัก กับแขวงสาละวัน
09.30น.     ถึงตาดเลาะ น้ำตกสุดคลาสสิคแห่งแขวงสาละวัน ตั้งอยู่ห่างตัวเมืองสาละวันมาทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ประมาณ 28 กิโลเมตร ตาดเลาะเป็นน้ำตกที่เกิดจากสายน้ำเซ เซไหลลัดเลาะผ่านหมู่บ้านลงสู่แอ่งน้ำเบื้องล่าง ชาวบ้านจึงเรียกว่า ตาดเลาะ เป็นน้ำตกที่ใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าในลาว และจำหน่ายกระแสไฟฟ้ามายังเมืองไทย ตัวน้ำตกสูง 10 เมตร จุดเด่นอยู่ที่สายน้ำที่ไหลผ่านชั้นของตัวน้ำตกลดหลั่นลงสู่แอ่งน้ำใหญ่ สามารถเล่นน้ำได้มีจุดนั่งชมวิวทิวทัศน์ และสามารถเดินเข้าไปชม น้ำตกตาดฮัง ซึ่งอยู่ด้านบนของน้ำตกตาดเลาะได้ เก็บภาพแห่งความประทับใจ


จากนั้น       เดินทาง สู่ ท่าแตงฟาร์มแกะ มีมุมให้ทุกท่านได้  เซลฟี่เก็บภาพบรรยากาศ
เที่ยง         รับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหารท่าแตงฟาร์ม
บ่าย          เดินทางสู่ ไร่กาแฟปากซองไฮแลนด์ ดินแดนสวิสเซอร์แลนด์เมืองลาว เมืองที่มีอากาศเย็นสบายมีไร่ชา-กาแฟเป็นพืชเศรษฐกิจหลัก อุดมสมบูรณ์เต็มไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดสองข้างทางรายล้อมไปด้วย ไร่ชา กาแฟ แมกไม้นานาพันธ์ พืชเศรษฐกิจต่างๆ  สัมผัสอากาศเย็นๆ พร้อมจิบกาแฟ สดๆจากไร่ ชมไร่กาแฟที่เขียวชอุ่มหลายพันไร่ไกลสุดลูกหูตา เก็บบรรยากาศ
14.00น.     เดินทางสู่ น้ำตกตาดคู่   น้ำตกงามแห่งแขวงเซกอง กับบรรยากาศธรรมชาติ
ค่ำ            รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร
จากนั้น       เข้าที่พัก โรงแรม................(หรือเทียบเท่า) พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สี่ : ปากซอง-ร้านกาแฟCC1971- น้ำตกตาดเยือง-น้ำตกตาดฟาน-ร้านของฝากบัวหิมะ-ตลาดดาวเรือง-ดิวตรีฟรี-ด่านช่องเม็ก-อุบลราชธานี
เช้า           อรุณสวัสดิ์ยามเช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ  ห้องอาหารของโรงแรม      
08.00น.     นำคณะเดินทาง สู่ร้านกาแฟสุดคลาสิค ร้านกาแฟ CC1971 ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าเก่าสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่เวียดนาม กับ อเมริการบกัน ที่ร้านกาแฟจะมีลูกกระสุน ลูกระเบิด และร่องรอยการยิงกัน สะสมไว้หลายจุด
09.00น.     นำคณะเดินทาง สู่ น้ำตกตาดเยือง ที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ สายน้ำจากภูเขาเทวดา ใสสะอาด ตกจากหน้าผาสูงชัน ลดหลั่นประดับด้วยกล้วยไม้ป่า
จากนั้น       ชม น้ำตกคู่แฝด หรือน้ำตกตาดฟาน เป็นน้ำตกที่สูงที่สุดในแขวงจำปาสัก  เรียกอีกชื่อว่า  น้ำตกดงหัวสาว จุดเดินชมอยู่ตรงสายน้ำ2สาย ที่ไหลลงจากหน้าผา โดยสายน้ำทางซ้ายมือไหลมาจากห้วยผักกูด และทางขวามือเป็นสายน้ำที่ไหลมาจากเขตอุทยานแห่งชาติดงหัวสาว  มีจุดชมวิวที่ตั้งอยู่คนละฟากเขากับตัวน้ำตกในระดับความสูงเท่าๆกัน  จากตรงนี้สามารถชมวิวตัวน้ำตกในมุมสูง ได้อย่างชัดเจน  ระทึกใจกับความงามที่ได้เพียงยืนมองยากจะหาที่ใดเปรียบ เก็บภาพแห่งความประทับใจ
ไฮไลท์พิเศษ.. zipline ผ่านน้ำตกตาดฟาน(แพ็คเกจซิปไลน์นี้ไม่รวมในค่าทัวร์ ลูกค้าจ่ายต่างหาก)


เที่ยง...      รับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหาร
บ่าย       พาคณะทัวร์แวะร้านของฝาก สมุนไพรบัวหิมะ พร้อมกับรับฟังคำบรรยายเกี่ยวกับสมุนไพรบัวหิมะ และเลือกซื้อสินค้าอื่นๆอีกมากมาย
จากนั้น       แว๊ะช็อปปิ้งที่ ตลาดดาวเรือง เป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดของภาคใต้ มีสินค้ามากมาย อาทิ เช่น เครื่องเงิน ผ้าถุง ผ้าไหมเมืองลาว กระเป๋า ฯลฯ ได้เวลาออกเดินทางกลับด่านช่องเม็ก
15.30น.     ถึง ด่านพรมแดนช่องเม็ก ระหว่างรอเอกสารจากไกด์สาวฝั่งลาว ให้ทุกท่านซื้อของฝาก สินค้าอินโดจีน สินค้าปลอดภาษี แล้วเดินลอดอุโมงค์ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองที่ ด่านช่องเม็ก เรียบร้อยแล้ว ออกเดินทางกลับ อุบลราชธานี โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจจากทีมงาน

.................จบโปแกรมท่องเที่ยวลาวใต้.................


โปรแกรมอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของเวลา เราจะถือเอาผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
*การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้าเมืองไม่ว่าจะเป็นกรณีใดๆทั้งสิ้นลูกค้าไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย
สิ่งที่ควรเตรียมไป - สัมภาระส่วนตัว เช่น เสื้อแขนยาว,ร่ม,หมวก,ครีมกันแดด,ยารักษาโรคประจำตัว,ของใช้ส่วนตัว รองเท้าสวมใส่สบายรวมทั้งคนรู้ใจ
 

อัตราค่าบริการ รับ-ส่งอุบลราชธานี
จำนวน/ราคา
6-7ท่าน
รถตู้
8-10ท่าน
รถตู้
พักเดี่ยวเพิ่ม
3ดาว8,4007,2001,500
ราคาเด็ก3-8ขวบ พักกับผู้ปกครองไม่ใช้เตียง ราคา30%ของราคาผู้ใหญ่

 กรุ๊ปใหญ่ เดินทางหลายท่าน สอบถามราคาพิเศษ โทร 084-5135577,083-7347555 หรือแอดไลน์

 • อัตรานี้รวม      
 • ค่าธรรมเนียมพิธีการข้ามพรมแดนไทย – ลาว
 • ค่ารถยนต์นำเที่ยวในลาวตลอดรายการ
 • ค่าที่พักระดับมาตรฐาน 3 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน    
 • ค่าอาหาร ตามที่ระบุในโปรแกรม
 • ค่ามัคคุเทศก์ลาว และพนักงานบริการ     -ค่าเข้าชมสถานที่และค่าผ่านทาง
 • บริการ น้ำดื่ม น้ำอัดลม ผ้าเย็น อาหารว่าง ยาปฐมพยาบาล
 • ประกันอุบัติเหตุเดินทาง ท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์

 • อัตรานี้ไม่รวม     
 • ค่าข้าวเหนียวสำหรับตักบาตร
 • ค่า VAT ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % หัก ณ. ที่จ่าย 3 % กรณีต้องการใบเสร็จ
 • ค่าวีซ่าสำหรับต่างชาติ
 • ค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ และค่าใช้จ่ายส่วนตัว
 • ค่าทิป พนักงาน ไกด์ พนักงานขับรถ แล้วแต่น้ำใจ
 • เตรียมเดินทาง
 • พาสปอร์ตต้องมีอายุไม่น้อย กว่า 6 เดือน
 • เงินมัดจำล่วงหน้า 30% และชำระส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนเดินทาง7วัน


บริษัทอุ้มรักทัวร์ จำกัด
Tel. 084-513-5577,083-734-7555,062-496-9889
เลขที่476 ม.13 ต.ช่องเม็ก อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี 34350
Email:aumlucktour@hotmail.co.th    www.aumlucktour.net


 

 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้